Tüketicileri Koruma Yasası

(40/2003) uyarınca tüketicinin karşılaşması muhtemel sorunlarının giderilmesine, gereksinimlerinin karşılanmasına, sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunmasına ilişkin araştırmalar yapmak, diğer gelişmiş ülkelerde tüketici lehine gelişen politikaları takip etmek, ülkemizde alınabilecek önlemlere ilişkin öneriler hazırlayıp Bakanlığa sunmak ve tüketici bilincinin geliştirilmesi için eğitim programlarına bu konuda yer verilmesi ve eğitici etkinliklerin düzenlenmesi yönünde girişimlerde bulunmak gibi görevleri yürütmek üzere her yıl Mart ayında Tüketici Konseyi toplantısı yapılır.
Nalan NAZLI 

Bu toplantıya sivil Tüketici örgütleri, meslek odaları veya birlikleri ve üniversiteler birer temsilci gönderirler.
Bu senede 29 Mart Salı günü Tüketici Konseyi’ni topladık. Tüketicileri Koruma Yasası altında çıkarılan 12 tüzük hakkında bilgiler verildi. Ayrıca şu anda AB uzmanlarıyla çalışılmakta olan, AB müktesebatına uygun iki Tüzük tasarısı hakkında bilgiler verdik. Bu tüzükler “Tüketici Kredisi Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” ve “ Tüketicilere Yönelik Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Tüzük”. Tüketici Kredisi Sözleşmelerine ilişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü hemen hemen bitmiş durumdadır. Bu Tüzük çerçevesinde denetleme, idari para cezası verme ve şikâyetlerin değerlendirmesi konusunda Merkez Bankasına görev verilmektedir. Merkez Bankası’nın idari yapılanmasını bu Tüzük çerçevesinde yapması gerekmektedir. Bu durum için biraz zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Mevcut Tüketicileri Koruma Yasası’na da bu tüzüğün ve diğer tüzüğün çalışabilmesi için yeni maddeler eklenmesi gerekmektedir. Yasa değişimi ile çalışmaların hazırlıkları tamamlanmış ve Cumhuriyet Meclisine sunma aşamasına gelmiştir. Merkez Bankası idari yapılanmasını tamamladıktan sonra süratle söz konusu Tüzükler yürürlüğe girecektir.
Konseyde, Daire olarak Tüketici Bilincini yerleştirmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla yaptığımız çalışmalar anlatılmıştır. Bir önceki Konsey’de hayata yeni atılacak veya üniversite hayatını ailesinden ayrı geçirecek olan Lise son sınıf öğrencilerine yönelik Tüketici Hakları Konferansları verilmesi ve okul müfredatlarına tüketici haklarının eklenmesi yönünde kararlar alınmıştı. Bu kapsamda Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta ki Liselerde Tüketici Birimi personelimiz konferanslar verdiler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçilerek onların uygun göreceği şekilde Tüketici Hakların müfredata eklenmesi talep edildi.
Konseyde ayrıca özellikle Tüketici dernek temsilcileri GSM şirketlerinin baz istasyonlarını yerleşim merkezlerinin içinde yer almasından, pazarda ve marketlerde satılan yaş sebze meyvelerin tarımsal ilaç kalıntılarından, toplumda kanser vakalarının çoğalmasından bahsettiler. Bu konular önemli olmakla birlikte Dairemizin ve Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında olmadığı, bu konuların Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü yasalar kapsamında olduğu söylenmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı halk sağlığını direkt ilgilendiren bu konularda AB uyumlu yeni yasalar çıkararak etkin bir şekilde çalışmakta olduğu da belirtildi.
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı’nın özellikle birkaç senedir ısrarla talep ettiği Tüketicileri Koruma Dairesi kurulması talebi ilgi ile karşılanmakla birlikte ileri ki yıllarda düşünülebileceği, şu anda tüm enerjimizi AB’nin Tüketici Haklarına yönelik belirlediği fasılı tamamlamak üzere verdiğimizi izah ettik.
Ticaret Dairesi bünyesinde 7/24 çalışan Alo 171 Tüketici Şikayet Hattı’nın mesai saatlerinde bir memurun cevap verdiği, mesai saatleri dışında telesekreterin devreye girdiği, telesekretere kaydedilen mesajların sonraki ilk iş gününde değerlendirmeye alındığı, bu hattan sadece şikayet için değil Tüketici hakları konusunda da vatandaşa bilgiler de verildiği Konsey üyelerine anlatıldı.
Bizler ülkemizde AB tarafından açılan fasıllardan Tüketici Hakları ile ilgi olanı en kısa sürede tamamlamak için büyük bir istekle çalışıyoruz. Bu konuda da büyük yol aldık. Vatandaşımızın da bilinçlenmesi ve desteği ile en yeni tüketici haklarını halkımızın hizmetine sunacağız.
**
Bu haber 183 defa okunmuştur

:

:

:

: