Kıbrıs Türklerinin Çanakkale’si

Yarım asrı geçmiş bir direnişin bugün yıldönümü. 52 yıl önce, Anavatan Türkiye ile olan tek irtibat noktası. Eski ismi Dillirga.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Yeni ismi Erenköy olan ve sadece Türklerin yaşadığı bir belde idi, Erenköy.
Rum ve Yunanlıların adayı Enosis yapma uğruna, 1960 ‘ ta oluşturulan ve Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının ortak olduğu Üniter Kıbrıs Cumhuriyeti. Türklerin de, bu Cumhuriyete ortak olmalarını içlerine sindiremez, hazmedemezler .
Ortaklık Cumhuriyetine üç yıl gibi çok kısa bir ömür biçerek, bizleri bu Cumhuriyetten saf dışı edip tüm adanın sahibi olma yolunda, 1963 ‘te adada Kıbrıs Türklerine karşı bir katliam hareketine giriştiler.
Yani, soykırım.
Adanın yüz ölçümünün % 3 ‘ ne sıkıştırılmış bir Kıbrıs Türkü.
Başta gıda ambargosu olarak her türlü ambargolarla kuşatılmış.
Kıbrıs Türkü, gettolarda yaşamaya mahkum edilmiş.
Kent ve köylerde, eldeki olanaklar çerçevesinde yaşam mücadelesi ve savaşımı veren bir Kıbrıs Türk’ü.
Yukarıda bahsetmiştim, Erenköy, Türkiye ile olan tek irtibat beldesi idi.
Kıbrıs Türk halkının var olma ve yaşam savaşında en önemli belde.
Kıbrıs Türkünün, hakim olduğu tek liman.
Var olma savaşımında oluşturulan Mücahit birliklerine, silahın verildiği tek sahil beldesi.
Tek liman.
Erenköy, bunun için çok önemli bir Türk beldesi idi.
Bunun elden çıkarılması demek felaketle eş anlamlı manasına geliyordu.
Rumlar, Türkler açısından Erenköy’ün bu stratejik önemini bildikleri için. Buranın Türk elinden çıkması gerektiğine karar verdi.
Başta Makarios olmak üzere, buranın en kısa dönemde el değiştirmesi için harekete geçtiler.
1963 ‘ te başlayan ve bir ismi de “Kanlı Noel “ olantop yekun imha hareketi karşısında. Tüm Türk beldelerindeki Türkler, meşru müdafaada bulunarak saldırılara karşı hem yaşam, hem de onur ve namus savaşı veriyorlardı.
İşte bu durumda Türkiye’de öğrenim gören yüksek öğrenim gençliği, atalarını ve kardeşlerini bu zor koşullar altında yalnız bırakamazlardı.
Adaya gelmek için Ankara Hükümetine karşı Ankara, İstanbul ve İzmir’de mitingler düzenleyerek, adadaki kardeşlerinin imdadına koşmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlardı.
İnönü Hükümeti gençlerin tepkisi karşısında, onları çok kısa bir askeri eğitimden geçirerek, perdey pey denizaltılarla Erenköy’e çıkarılırlar.
Sayıları 400 ‘e yakın bu öğrencilerin Erenköy’e çıkmasının duyulması, Rum yönetiminde şok etkisi yarattı.
21 Aralık 1963 ‘ te başlayan olaylarla birlikte, 25 Aralıktan itibaren Erenköy Halkı, devamlı ateş altına alındı.
Nisan 1964 ‘de Erenköy’e çıkan öğrenciler, 25 Nisan 1964 ‘de yoğun bir Rum ve Yunan saldırısı ile karşı karşıya kaldılar.
Çatışmalar, 2 Ağustos 1964 ‘ de çok büyük çapta şiddetlendi.
Türkiye Hükümetinden, acil yardım ve destek istendi.
İki keşif uçağı yaptıkları keşiflerle, işin vahametini Ankara’ya ilgililere ilettiler.
64 adet F 104 savaş uçağı, Erenköy üzerinde Rum mevzilerine karşı temizlik harekatına giriştiler.
Rumlar, uçaklar karşısında saldırılarını durdurup geri çekildiler.
9 Ağustos’ta ateşkes oldu.
10 Ağustos’ta ateşkes anlaşması imzalandı.
Çanakkale direnişi ile başlayan, Milli Kurtuluş Savaşı. Nasıl ki, Yüce Türk Ulusunun bağımsızlık yolunu açmışsa. Erenköy Direnişi de, KKTC ‘nin kuruluşunda en önemli mihenk taşlarından biridir.
Anavatan Türkiye’nin Erenköy’e, akdi haklarından doğan müdahaleyi yapmasından sonra, Kıbrıs Türkünün morali tavan yapmıştı.
“ Anavatan yanımızda. Bizi Rum’a ve Yunan’a terk etmez” diyorlardı.
Yarım asrı geçen şanlı direnişte, şehit olan abilerimize, Tanrıdan rahmet dilerim. Işıkları eksik olmasın.
Gazilerimize de, sağlıklı uzun ömürler.
Nasıl ki, Mustafa Kemal’in emrindeki bir avuç Mehmetçik, Çanakkale’de emperyal güçlere geçit vermedi, Erenköy’de de onların kardeşleri, Rum’a Yunan’a geçit vermedi.
Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Bundan sonra da geçit vermeyecektir.
Bu haber 3852 defa okunmuştur

:

:

:

: