Beş kefeli dünya adaletsizliğine son mu ?

Birinci ve 2. Dünya Savaşları biteli, yıllar oldu. Fakat, o savaşların galiplerinin, savaş sonrası getirdikleri, sömürü düzeni, devam etmektedir.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

İkinci Dünya Savaşından sonra, galip devletlerin oluşturduğu, Birleşmiş Milletler teşkilatını, yine onların istek ve önerileri doğrultusunda, istedikleri yöne çekmek veya dizginleyebilmenin yollarını da bularak, 1945‘den günümüze dek, dünyayı kendi istekleri doğrultusunda yönetmeye, devam etmektedirler.
Bu işi, nasıl başardılar ?
BM eşkilatının içine, BM Güvenlik Konseyi diye bir birim oluşturdular. İki Dünya Savaşının, dünyayı sürüklediği olumsuzluklar karşısında, o yıllarda bu, belki gerekli olabilirdi.
Fakat, aradan 71 yıl gibi, uzun bir süre geçti.
BM Güvenlik Konseyinin işlevi, o Konseyi oluşturan devletlerin, menfaatleri doğrultusunda, devam etmektedir.
Eskiden, bu iş böyle yapılmakta.
BM Güvenlik Konseyi ayakları altında, dünyayı sömürü düzenleri, devam etmekte.
Kimdir bu, BM Güvenlik Konseyi‘ni oluşturan ülkeler ?
Bunlara, daimici ülkeler de diyebiliriz .
ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya.
Beş daimici ülke arasına, zevahiri kurtarmak için, 10 geçici ülke, BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle, belirlenmektedir.
Geçici üyelerin, alınan kararlarda, veto hakkı yok.
O hak , daimi üyelerindir.
15 üye ülkenin, dokuzunun onayı ile, Güvenlik Konseyi karar üretir.
Tabii, beş daimi üyeden her hangi birinin, veto etmemesi şart.
Güvenlik Konseyi Uluslar arası barış ve güvenliğin korunması, bu Konseydedir.
Bu Konseyin daimi üyeleri de, dünyaya en çok silah satan ülkelerdir.
Her halde barış ve güvenliğin sağlanmasını, bu yöntemde bulmuş olacaklar ki, bu yolu izlemektedirler !
Aylar önce, Dünyadaki bu haksız adalete ve dünyanın bu yönde yönetilmesine, karşı çıkan yazımı, bu sütunlardan okuyucularımın bilgisine getirmiştim.
BM Teşkilatının, etkisizliği üzerinde durmuş ve yeni bir yapılanmaya, gereksinim olduğunu, dile getirmiştim.
15 Temmuz, Türkiye’deki darbe girişiminden sonra, bu olayı kınamak ve Türkiye’ye destek vermeye gelen, İslam ülkelerinin lider ve temsilcilerine yaptığı konuşmada, Sn. Recep Tayyip Erdoğan da değinmiş, bu adaletsiz gidişe, dur denmesi için, İslam ülkeleri temsilcilerinden, daha aktif olarak, konunun üzerine gitmelerini, istemişti.
Veto hakkına sahip, beş daimi Güvenlik Konseyi üyesinin dünyayı nasıl barış ve güvenliğe getirdiği, ortada.
Dünyadaki insan katliamlarının, sadece İslam ülkelerini kapsaması ve akan kanın, bu ülkelerde olması, bu teşkilatın, yeniden gözden geçirilmesine, yeterli neden değil midir ?
BM teşkilatına, bu günlerde bir tenkit de, Filipinler’den geldi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu kaçakçılarının öldürülmesi ile ilgili verdiği talimatı, eleştiren BM Teşkilatı için:
Terör, açlık ve savaşları sona erdirmede yetersiz kaldığını söyleyerek, onları suçladı.
Örgütten, ayrılma uyarısında bulundu.
Ayrıca Duterte, alternatif bir BM Teşkilatı için, Çin ve Afrika ülkelerine, yeni bir örgütün kurulması için, çağrıda bulunabileceğini de, açıkladı.
BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden bazıları, Kıbrıs’taki Garanti sisteminin modasının geçtiği, çağ dışı kaldığı, iddiasını ortaya koyuyorlar.
Bu iddiada bulunanlar, gözlerine at gözlüğü takmış.
Kulaklarına da, pamuk tıkamış.
Dönsünler, bağlı bulundukları Konseyin, yapısına bir baksınlar.
Kimin, çağdışı.
Kimin, modasının geçtiğini görsünler.
Gözlerindeki at gözlüğü ile, bunu görebilecekler mi ?
Dünyanın, getirildiği bu ortamda, ya BM Teşkilatı gözden geçirilir.
Ya da, alternatif bir yapıya gidilir.
Açıkça belirtmekte, yarar var.
Çanlar, BM Teşkilatı için, çalmaya başladı bile.
Bu haber 3758 defa okunmuştur

:

:

:

: