Yeni yasama yılına girerken

Dün, yeni yasama yılına, törenle girildi.
Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Törende, Meclis Başkanımız Sibel Siber, bir açılış konuşması yaptı.
Konuşmanın içeriği, kısaca:
“Bir dokun, bin ah işit. “
Sağlıktan, çevreden, kamu yönetiminden, halkın meclise ve siyasilere olan bakış açısından. Velhasıl tüm ülke sorunlarını içeren şikayet bazlı, bir konuşma yaptı.
Tasarıların ve önerilerin, ilgili Komite ve Genel Kurulda beklediğini. Bu yapısı ile, Meclisin, bunları zamanında çıkarmasının, mümkün olmadığını. Meclis Dairesinin, bunların yapılması için, personele ihtiyacı olduğunu. Bir yıldan beri, Kamu Hizmeti Komisyonundan bekledikleri, personelin sınavlarının bile yapılmadığını, acı bir şekilde dile getirdi.
Bu yapısı ile, Meclisin fonksiyonlarını yerine getirmesinin, mümkün olmadığını da, açık açık belirtti.
Tasarıların ve önerilerin, Meclis Genel Kuruluna, akmasını sağlayacak, uzmanlaşmış Hukukçulardan oluşan, bir Komiteye de, ihtiyaç olduğunu, bunun behemehal oluşmasının da şart olduğunu, konuşmasında, basa basa dile getirdi.
Sn. Başkan, bu konuda çok haklı. Her meslekte olduğu gibi, yasama hizmetlerinde de, bu alanda, uzmanlaşmış Hukukçulara ihtiyaç vardır.
Her Hukuk mezunu arkadaş, yasa yapamaz. Bunun, yasa teknikleri var. Bunları bilmeyen, ağzı ile kuş kapsa yasa yapamaz.
Bir zaman, benim de çalıştığım Meclis Dairesinde, her Komitede çalışan, raportör arkadaşlardan oluşan bir heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisine, hizmet içi eğitime gönderildik.
Döndüğümüzde, bu ekip çok iyi çalışmalar yapmıştı.
Ben, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin Raportörü idim.
Fakat zamanla, idare, bu ekibe sahip çıkmadı. Ben ve bir çok arkadaş, sınavla terfi ederek, başka dairelere gittik.
Çünkü mevcut ıskalada, önümüz kapalı idi.
Şimdi de, öyle bir girişim başlatılabilir.
Veya gönüllülük esasına dayanarak, bu ekipten geçici bir süre yararlanılabilir.
Meclisi, bu dönem bekleyen en önemli yasallaşması gereken tasarılar, kamu görevlileri yasa tasarısıdır.
Devletteki, bazı Devlet Dairelerinin hantal yapısına son verecek.
Yasal değişikliklerin, yapılması gerek.
Bazı kamu kuruluşlarında, yeterli kamu görevlisi olmasına rağmen, bazılarında yok denecek kadar az.
Buna, orta yol bulunacak bir değişikliğin, behemehal yapılması için ivedi olarak , kamudaki reformist değişikliğe gidilmesi şarttır .
Sn. Sibel Siber, personel eksikliğinden haklı olarak bahsetti.
Yeterli personelle de, bu iş zamanında bitmez, Sn. Başkanım.
Genel Kurul, vekillerimizin özveri gösterip, haftada bir, ayda dört günle yasama çalışmalarını yürüterek. Beklenilen zamanda, hedefe varması gayri kabil.
Vekillerimiz de, öz veri göstererek veya icap ederse, İçtüzükte değişiklikler yapılarak. Yasama faaliyetleri, haftada birden , üçe çıkarılabilir.
Haklısınız.
Halkın siyasilere ve siyaset kurumuna olan güveni, her geçen gün, daha da azalmakta.
Bu ise, Demokrasimize zarar vermesi açısından, hiç iyi olmasa gerek.
Ben, buradan öneriyorum.
Sn . Siber, bir inisiyatif alarak, KKTC ‘de her alanda, bir seferberliğin başlamasına veya başlatılmasına, ön ayak olsun.
Bu günden itibaren, bu amaçla düğmeye bassın.
Görecektir ki, yalnız kalmayacak.
Siyaset kurumuna ve siyasilere karşı, güven duymayanların, büyük bir çoğunluğunu, yanında bulacak.
Sn . Başkan, açılış konuşmanızdaki sorunları ve çıkmazları, aydınlığa çıkaracak, ancak bu yöntemle, mümkün olabilecektir.
Hadi Sn . Başkan.
Vakit geçirmeden, bu düğmeye basın.
Bu haber 147 defa okunmuştur

:

:

:

: