Müzakerelere yeni bir torpil !

Dün, iki görüşmeci tarafından yapılan müzakerelerde yeni yoğunlaştırılmış müzakerelerin, tarihleri belli oldu.
Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Dört başlıkta da, işler iyi giderse, toprağı görüşmek için, yurt dışında iki görüşmeci ve heyeti, bir kamp oluşumu şeklinde. Toprak, karşılıklı taleplerle ve verilecek tavizlerle , bir ayara oturtulacak.
Bu yöntemi Sn. Akıncı istemiş.
Hani, Rum basınına sızdırılıp da, oluşacak tepkilerden , Türk tarafında , Sn. Akıncı, zor durumda kalmasın.
Öyle görülmektedir ki, Anastasiadis, bu teklifi kabul etmiş durumda.
Yani, toprak Lefkoşa’da değil de, beşli konferanstan önce olacak, bir formatta görüşülecek.
Yani bu kararla, Anastasiadis, toprakla ilgili istek ve önerilerini , aşağı yukarı, Kasım ayında yapılacak, toprak oturumuna sakladığını, dün yapılan iki görüşmecinin vardığı mutabakatta, kabul etmiş oldu.
Sayın Akıncı’nın dünkü açıklamasında, Ekimde tüm konularda uzlaşı sağlanmasa bile. Kasım ayında, kamp formatına geçilecek.
Tüm taraflar BM de dahil, bu ilk sürecin sonunda toprak konusunun konuşulacağı kamp formatının gerçekleşmesi yönünde hem istekli hem de kararlı görünüyorlar.
Toprakla ilgili, her şeyin Kamp formatına havale edildiğini, dün Sn. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada, dile getirdi.
Buna, tüm tarafların ve BM‘nin de mutabık kaldığını söyledi.
Yani, toprakla ilgili her şey, kamp formatına havale.
Havale edilmesine havale edildi de , iki taraftan birine giden mutabakat name “es geldi, tırıs geçti.”
Toprağın, Kasımda kamp formatında ele alınacağını, Anastasiadis kabul etmesine rağmen . Kamp, Ada dışında kurulmadan, toprakla ilgili oluşturulacak ilk kamp , Güzelyurt sınırında olacak.
“Bu da, nereden çıktı “ diye sormayın.
Her zaman olduğu gibi, bu da, Güneyden çıktı.
9 Ekimde toprakla ilgili kamp , Rum tarafında oluşacak ve Güzelyurt sınırına kurulup, KKTC‘ye karşı kampı oluşturanlar , kuzeye karşı haykıracaklar.
Kampı oluşturanların başında da, toprağı Ada dışında görüşmek için, Sn. Akıncı ile mutabakata varan adam, Anastasiadis ve sözde Güzelyurt Belediye Başkanı, Pittas efendi olacak.
Sınırdan, kuzeye haykırılacak olan sloganlar:
“ Güzelyurt’u isterik . Türk Askeri dışarı . İşgal sona ersin” V. S .
Eyleme, uluslararası yetkililer de, katılacak.
Güzelyurt’u talep ve iade olarak gerçekleştirilecek olan, bu eylemin başında, Anastasiadis’in de bulunup, yürüyecek olması. Talep de, Güzelyurt’un iadesi olduğuna göre , Sn. Anastasiadis . Daha dün atılan imzanın mürekkebi kurumadan, varılan mutabakatı torpilleyip , berhava etmedi mi ?
Toprak konusu bu eylemle, 9 Ekimde Anastasiadis’in başını çektiği hareketle, Güzelyurt sınırında başlamış oldu.
Bu hareket karşısında, Güzelyurt Belediye Başkanımızın, Sn . Akıncı ile istişare edip, mukabil bir eyleme gidilmesinde, umulmadık bir yarar olacaktır.
Belki Sn . Akıncı, bu eylemi barışa giden yolda, zararlı görmüş olabilir.
Bu takdirde , Güzelyurt Belediye Başkanının inisiyatifinde , sivil toplum örgütlerinin, mukabil bir eylem yapması için, derhal harekete geçilmelidir.
Buna, siyasi partilerimiz de destek vermelidir.
Aksi takdirde, sükut ikrardan gelir, öz deyişi ile karşı taraf bundan, umutlanıp daha da çok, isteklerle karşımıza çıkacaklar.
Mukabil eylem için hemen kollar sıvanmalı.
Güzelyurt’a, sahip çıkılmalı.
Karşı tarafın, ağzında salgıladığı salyaları kurutacak cevap, verilmelidir.

Bu haber 212 defa okunmuştur

:

:

:

: