Kulak veren olacak mı ?

ÇEKOVA. Açılımı, Çevre Koruma Vakfı. Ülkemizde, ilk kurulan ve çevre kirliliğine karşı mücadele veren, sivil toplum örgütlerimizden biri.
Yalçın CEMAL
Yalcincemal@hotmail.com

Geçenlerde, basına da yansıyan çevre kirliliği ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkiler yapan, tarım seraları ile ilgili bir basın bildirisi yayınladı.
Tarım seralarının, insan sağlığına olumsuz etkilerini, dile getiren basın bildirisinde, çarpıcı cümlelerin olması da, ayrıca dikkat çekti.
Bildirinin, can alıcı cümlesi:
Güzelyurtlular zehirleniyor, kanser oluyor.
Bildirinin altında , Çekova yönetim kurulu üyesi Sn . Dr. Serkan İlgezen’in imzası var.
Tarım seralarının, denetimsiz bir şekilde kullanılması. Atılan tarımsal ilaçlara ve ısıtmak için yakılan katı atıklara değinen İlseven.
Güzelyurtluların kanser tehlikesi ile de, karşı karşıya kaldıklarına parmak bastı.
Hükümet edenlere, bu kanser yuvası olan tarım seralarını, çevreyi zehirlememeleri için, iskan alanlarından uzaklaştırılmaları konusunda da, bir çağrı yapmıştır.
Bu çağrıya, alternatif çözüm önerisinde de bulunan, İlseven. Anadolu’dan gelen su sayesinde, seracıların su kuyularını gerekçe göstererek, seralarını, su kuyularının çevresine kurmak zorunda oldukları yollu iddialarını da çürüten, İlseven, gelen su sayesinde, yerleşim birimlerinde, konutlarla iç içe giren seraların, siyasi erk tarafından, her alanda olduğu gibi, organize sera bölgeleri oluşturulup, Kanser üreten tüm seraların, iskan alanlarından, çıkarılması ve kanserojen nitelik taşıyan söz konusu seraların, bu tehlikeli potansiyelden arındırılması ile, insanların kanser olma tehlikesinden kurtulacağını da, bildiride öneri olarak, hükümet edenlerin bilgisine getirmiştir.
Aslında, bu tehlikeli durum, sadece Güzelyurt için geçerli değildir.
Bu sorun, tüm ülkeyi ilgilendiren tehlikeli boyutları olan bir sorun .
Siyasi erk, bu sese, kulak verdi mi ?
Hemen hemen, tüm Bakanları ilgilendiren, görev ve yetki alanlarına giren, insan yaşamı ile ilgili olan ve ivedilikle halledilmesi gereken bir sorun.
Bu sorun, ülkemizde yıllarca sürdürülen ve boyutları insan yaşamına, olumsuz etkiler yapan, bir sorun.
Seraların, en çok olduğu Güzelyurt bölgesinde, kanser vakalarının
tavan yaptığı gerçeğini de, göz önünde bulundurursak, Çekova’nın
yayınladığı bildirideki önlemlerin, bir an önce gerçekleştirilmesi için, ivedi olarak, start verilmesi gerektiğini, siyasi erk idrak etmelidir.
Bu konu, aslında tüm toplumu ilgilendiren, bir hayati sorun olan kanser olayına, toplumun tüm kesimlerinin, ivedi olarak, siyasi erke karşı, ortak bir tavır konulmasını da, gündeme getirebilir.
Sn. Cumhurbaşkanının, öncülüğünde, çevre kirliliği ile başlatılan geniş tabanlı inisiyatifin de, öncelikli maddelerinden biri olması gerekliliğine, inanmaktayım .
Çekova’nın, çok önemli hayati bir konuyu, siyasi erkin bilgisine ve dikkatine getirmesini ve hayati konuyu, ülkede gündemin birinci maddesi olarak göstermesini de, kutluyorum.
İnsan yaşamını tehdit eden, bu potansiyel tehlikeye karşın , hükümet edenlerin, ne gibi ivedi önlemleri alacağı , kamuoyu tarafından, merakla beklenmektedir.
Hükümet edenler, bu sese kulak verecek mi ?
Bu haber 213 defa okunmuştur

:

:

:

: