İşte bu tam bir pişkinlik!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst uçuş izni verdiği havayolunun tescili olmadığını ve bunun dert edilmemesi gerektiğini söylüyor.
Derviş DOĞAN

Yani?
Yanisi şu; Bakan Dürüst’ün arayıp bulduğu Bakanlar Kurulu onaylı Bird Airways’in tescilli bir hava yolu şirketi olmadığını kabul ediyor.
Ve bunun sorun haline getirilmemesi gerektiğini belirtiyor da nasıl böyle bir şirkete itibar ettiğini açıklayamıyor.
Tescilli değil.
Uçağı yok.
Uçuş izni yok.
Hiç bir havacılık otoritesinde kayıtlı değil.
Ama KKTC Bakanlar Kurulu böyle bir şirketi onaylıyor.
KKTC’de faaliyet göstermesinin önünü açıyor.
Peki neden?
Bakan Dürüst önlerine koyduğu için.
Önceden araştırma gereği bile duymadan.
Şaka mı bu?
Değil.
Gerçek.
İnsan hayatını zerre kadar düşünmeyen böylesi sakat bir anlayışın bakan düzeyinde birisi tarafından savunuculuğunu yapmak da manidar.
Oysa bir hava yolu şirketinden bahsediyoruz burada.
Teknik donanımı ile..
Güvenliğinden, emniyetinden evrensel uçuş kriterlerinden bahsediyoruz.
Dünya da bu işlerin nasıl ciddiyetle yapıldığını anlatıyoruz.
Aşama, aşama.
Bu mevzunun insan odaklı ele alınması gerekliliğine vurgu yapıyoruz.
Ama yok!
Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra Sayın Dürüst’ün ciddiyetten yoksun açıklamalarını görüyoruz.
7 yaşında ki bir çocuğun bile tatmin olamayacağı şekilde.
Diyor ki; kriterlerini yerine getirmeden uçamazmış bu hava yolu şirketi.
Madem öyle, şu ana kadar da hiç bir kriteri yerine getirmeyen tamamen hayali olan tabella isminden başka hiç bir şeyi olmayan bir şirkete bir hükümet nasıl olur da izin verir?
Tabi ki gelişigüzel.
Ve emin olun ki, Bakan Dürüst dahil Bakanlar Kurulunda bu şirket hakkında malumat sahibi olmak kimsenin aklının ucundan bile geçmedi.
Altına imza koyup onayladıkları şirket hakkında en ufak bir bilgiye de sahip değiller.
Buna gerek de duymadılar.
Zaten sahip olsalar, uçağı olmayan, tecrübesi bulunmayan, hiç bir kriteri yerine getirmeyen, hiç bir hava sektörü otoritesine kayıtlı olmayan bir şirkete KKTC’de faaliyet göstersin diye izin verirler miydi?
Zannetmiyorum.
O halde bu yanlışı düzeltmek başta bu hükümetin koordinasyonundan sorumlu ve aldığı kararlardan birinci derece mesul olan Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna kalıyor.
Zira böylesi absürt bir karar var ortada.
Sorumsuzca alınan.
Ve tabi Bakan Dürüst’e de sorulması gereken bir hesap olmalı.
Söz konusu bu şirketi nasıl bulmuş?
Hangi kriterleri gözeterek, uçağı dahi bulunmayan, hiç bir uçuş kriterini yerine getirmemiş, uyduruk şirket ofisi kullanmış bir işletmeye nasıl itibar etmiş?
Nihayetinde ilgili Bakan olarak Kemal Dürüst ve bu şirketin KKTC’de faaliyet göstermesine onay veren KKTC Bakanlar Kurulunun sorumluluğundadır bütün bunlar.
Ortada büyük bir hata var.
Belki de ihmal!
Bunu sorgulayacak sadece kamu vicdanı olmamalı.
Kaldı ki Kemal Bey’de bir insan sonuçta ve hata yapabilir.
Hoş böyle bir görevi üstlenecek ehli de yok.
Müzik öğretmeni kendisi.
Yaptığı görev Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı.
İştikal olduğu alan hayvancılık.
Hal böyle olunca hata yapmaması mümkün mü?
Değil.
Bilerek veyahut da bilmeyerek yapmıştır bir hata Kemal Bey de!
Belki de kandırılmıştır.
Attık bilemiyorum.
Ve/fakat bu hatayı savunup üstüne yaptığı yanlış ile yüzleşmeden hepimizi aptal yerine koyması kabul edilemez.
Bu haber 234 defa okunmuştur

:

:

:

: