KTÖS de onu linç edenler de yanlış yapıyor

Toplumsal olarak huzura ihtiyacımız var.
Toplumsal olarak huzura ihtiyacımız var.
KTÖS ve yeni yıl için hazırlanan ajandalarını hiç konuşmadım, görmedim, yazmadım.
Belgeli, ispatlı, bilimsel bir tarihimiz olmalı.
KTÖS gereksiz bir olay yarattı, kişiler bazı gelişmeleri savunabilir.
Ama bu kitlelere, kurumlara mal edilmemeli.
KTÖS bazı çevrelerce linç edilmek isteniyor, hatta bu yapılıyor da.
Bunu yapanlar da yanlış yapıyor, vurmak, kırmak, kapatmak, maden bulmuş gibi saldırmak kimseyi haklı yapmaz.
Savunulan her ne varsa, mahkemeler var, hukuk var, polis var.
Gereken neyse o yapılır.
Herkesin doğrusu kendine, kimse topluma mal edilmemiş doğruları, kimseye empoze edemez.
Toplum artık huzur istiyor, güvenli bir liman arıyor.
Tek tip insan yaratmak, doğruyu sadece kendiyle bağdaştırmak, karşıdakini, karşıt görüşü savunanı hedef göstermek, linç kültürünün ortasına atmak.
Bu sadece zayıflık, olgun düşünceye, farklı inanışa tahammül etmemek, fikirsel tartışmadan kaçmak, bunlar kimseyi haklı yapmaz.
Bu toplumun huzura ihtiyacı var, inanmaya, güvenmeye.
Özgür düşünce, özgür toplumsal tepki, saygı, inanma ve inandığını savunma, elbette en büyük zenginliktir, toplumsal gelişim, toplumsal olgunluk demektir.
“Özgür toplum hem ahlâkî, hem de kültürel anlamda çoğulcudur. Çoğulculuk, özgür toplumun, siyasi kurumlarının, tarafsızlığıyla birlikte düşünülmelidir.
Kişi ve gruplara hakikat dayatmaya, doğru inanç ve ideoloji buyurmaya bu düzende yer yoktur. Bunun nedeni, özgürlükçü toplumsal, siyasal tasavvurun “özgürlük” ve “hakka” “iyi” anlayışları karşısında öncelik tanımasıdır.
Yani, herkes kendi “iyi” anlayışına göre hayatını düzenleme hakkına sahip olduğundan, genel bir “iyi” anlayışını bütün bir topluma dayatmaya devletin hakkı yoktur.
Böylece, herkes hayatını kendince doğru olan anlayışa göre yaşayabilir. Kimseye belli bir din, dünya görüşü, felsefe veya hayat tarzı dayatılmaz.
Bunun bir sonucu olarak, özgür toplum kültürel bakımdan da çoğulcudur.

Dil, din, statü bakımından farklı olan kişi ve grupların çeşitliliğini yaşatır. Özgür toplum, ortak genel yönetimin sınırlı hukukunu mahfuz tutmak ve insan haklarına riayeti genel olarak garanti etmek şartıyla, hukuk çoğulculuğuna da izin verir.”
Özgür toplum düşüncesinin bir özetidir bu.
İnsan hakkı ve insanın din, dil, düşünce özgürlüğü genelde toplumlu özgürleştirir.
Farklılıklar, kültürler, inanışlar harmanlandıkça toplumsal temel sağlamlaşır.
İllaki taraf olmak gerekmez, illaki birileri toplumu gerecek, gereksiz gündemler yaratacak ve illaki birileri de onları linç edecek.
Böyle bütünlük, birliktelik olmaz.
Herkesin doğrusu, mutlak doğru değildir.
Bu noktada olması gereken, bilimin, ilimin, çağdaşlığın, tartışmanın, özeleştirinin, saygının toplumsal değerlere yapıcı katkısının sağlanmasıdır.
Toplumsal huzura ihtiyacımız var, gereksiz, saçma ve tedavisi zor yaralar bizi sadece böler, parçalar.


Bu haber 440 defa okunmuştur

:

:

:

: