Kalabalık heyetlerin Cenevre masrafları nasıl karşılandı?

Cenevre’yi şimdilik geride bıraktık. Tabi daha çok konuşacak, üzerinde çok kafa yoracak ve de tartışacağız.
Cenevre’yi şimdilik geride bıraktık.
Tabi daha çok konuşacak, üzerinde çok kafa yoracak ve de tartışacağız.
Ama bugün gelin Cenevre’nin bir başka boyutuna odaklanalım.
Malum Kuzey Kıbrıs’tan da yoğun bir ilgi vardı Cenevre’deki müzakerelere.
Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre öncesi siyasi partilere yönelik bir de daveti olmuştu..
Gördüğümüz kadarı ile siyasi partiler de buna çok yoğun bir şekilde icabet etmişlerdi.
Velhasıl ki bu şimdilik geride kaldı.
Lakin kamuoyunun şeffaflık ilkesine dayanılarak bilgilendirilmesi de gerekiyor.
Tabi ki Cumhurbaşkanlığından başlayarak.
Mesela Cenevre’ye Cumhurbaşkanlığı kafilesinde görüşmeci heyetinin dışında kaç kişi hangi amaçlar için bulunuyordu?
Ve bu kafilenin maliyeti ne kadar olmuştur?
Bu finansman nereden sağlanmıştır?
Bunlar isim isim ve nitelikleri ile toplumla paylaşılmalıdır.
Görüşme heyetinin dışında kalanlar Cenevre’de nasıl bir görev üstlenmişlerdir?
Öyle ya oraya bir maksat için gidilmiştir.
Yine aynı şekilde siyasi partilerin kafilelerinde kimler ne amaç için Cenevre’ye götürülmüşlerdir?
Bunların maliyeti ne olmuştur?
Bu finansman nasıl karşılanmıştır?
Bütün bunlar da isim isim ve nitelik olarak toplumla paylaşılmalıdır.
Hesap verebilir bir hukuk devletinde böylesi bir şeffaflık ilke olmalıdır.
Lakin bundan da öte bu, otoritenin halka karşı yerine getirmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür.
Zira kimsenin aklında Cenevre’ye bu kadar çok kişinin götürülmesi ile ilgili en ufak bir soru işareti kalmamalıdır.
Bu heyetlerin konakladıkları oteller dahil, yiyip içtiklerine varıncaya kadar eğer kendi kişisel bütçelerinden değil de devletin bütçesinden yapılan harcamaların toplumla paylaşılması tabi ki doğru olan, yapılması gerekendir.
Hoş yine aynı şekilde kişisel harcama yapılmışsa da bunların somut ve görünür halde ortaya dökülmesidir etik olan.
Gidilen Cenevre’de maksat ne olursa olsun bu bilgiler halkla paylaşılmalıdır.
Nihayetinde burada dünyanın en pahalı 10 ülkesinden birisi olan Cenevre’den bahsediyoruz.
Tabi ki buraya keyif yapmak için de gidilmedi.
Lakin bu kadar kalabalık heyetlerle yapılan bu ziyretin amacını aşıp aşmadığını toplum olarak ancak bu şekilde anlayabiliriz.
Bunun izahını istemek bizim halk olarak hakkımızdır.
Devletin de,hükümetin de bunun izahını yapmak yükümlülüğüdür.
Sakın ola bundan kimse art niyet aramasın.
Bunları açıklamak kimseye de zul gelmesin.
Bu bir gerekliliktir ve olması gerekendir..

Bu haber 180 defa okunmuştur

:

:

:

: