YÖDAK bu şekilde sağlıklı bir yapıya ulaştırılamaz!

Hükümet YÖDAK'ı kendi uhdesine almak için düğmeye bastı.
Yani bundan sonra YÖDAK Başkanı hükümet atayacak.
Önceden Cumhurbaşkanı atıyordu.
Kısacası YÖDAK artık daha bir siyasi yapıya kavuşuyor.
Oysa Cumhurbaşkanlığına bağlı bir YÖDAK'ın ne denli işlevsiz kılındığı görülmeliydi.
YÖDAK gibi bir kurumun siyasete bağımlı kalması ilmin tabiatı ile de örtüşmez.
YÖDAK'ın özerk bir yapı ile yoluna devam etmesi gerekirken, şimdi siyasete daha bağımlı hale getirilmesi tam anlamıyla bu kurumu daha da verimsiz kılacaktır.
Dolayısı ile hükümetin burada arzuladığı şey, YÖDAK üzerinden üniversitelerden siyasal kadrolaşmayı sürdürmektir.
Mevzu YÖDAK'ın yapısını verimli kılmak değil, YÖDAK Başkan ve üyelerini siyasi tercihlere göre atamaktır.
Bugün YÖDAK'ın yükümlülüğü dahilinde olan mevzuların çok etkin ve verimli bir şekilde yürütüldüğünü maalesef söyleyemeyeceğim.
Böyle bir yapı ile YÖDAK'ın üniversitelerin ihtiyaçlarına cevap vermesi zaten mümkün değildi.
Şimdi hiç mümkün olmayacak.
Geçenler de bir akademisyen dostumla konuşuyorduk.
YÖDAK'ın özerk bir yapıda olmasının ne kadar gerekliliği olduğu konusunda hemfikir olduk.
Akademisyen dostum geçenlerde doçentlik için gerekli kriterler ve puanlama bilgilerini YÖDAK üzerinden araştırmaya kalktım dedi.
Sitede öğretim üyeleri yükselme ve atama tüzüğü varken, tüzük içerisinde adı geçen üniversiteler arası akademik koordinasyon kurulu tarafından her yıl ocak ayında güncellenmesi gereken ve YÖDAK'ın sitesinde yayınlanması gereken ünvanların kazanılması için bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçülerin sitede bulunmadığını söyledi.
Bunun üzerine YÖDAK'ı aradığını ve sözlü olarak bilgi almayı denediğinden bahsetti
Sonuç olarak kendisine eski kriterleri ve puanlama sistemini esas almasını söylemişler.
Oysa yürürlükte olan bu değildi.
Zira kalkar bunu esas alırsanız bu defa YÖK'ün bu nokta da aradığı kriterlerde yetersiz kalırsınız.
Kısacası YÖDAK'ın işlevi maalesef YÖK'ün başladığı yerde anlamını yitiriyor.
Peki buradan ne anlıyoruz?
YÖDAK'ın siyasete bağımlı kılındığı ve şimdi daha da siyasete bağımlı kılınacağı bir yapı içerisinde akademik ölçekte bir verimlilik kazanması mümkün değildir.
Üniversite adası olma hedefi taşıyan bir ülkenin üniversitelerinin YÖDAK gibi özerk bir çatının koordinasyonu altında faaliyet göstermeleri gerekirken, siyasi tahakküm altına sokulmasının mantıklı hiç bir izahı olamaz.
Bugün adada 13 üniversitenin faaliyet gösterdiği biliniyor, ve sırada açılmak için bekleyen üniversitelerin olduğu da biliniyor.
Bu üniversitelerin hangi kriterleri yerine getirip faaliyet göstermelerine izin verildiği konusu da başka bir yazı konusu ve tartışma zemini.
Lakin YÖDAK'ın kurumsal yapısı içerisinde kurgulanma odağında ilim olacakken, bunu siyasete bağımlı bir yapı haline dönüştürüp mevzunun odağına siyaseti sokarsanız, bu kurumun çağdaş ve üretken bir yapıda faaliyet yürütmesini sağlayamazsınız,
Zira şu çok açık ki, bundan sonra da yine YÖDAK için oluşturulacak ekibin, bu görevin ehlidirler ya da değildirler kısmında yapılacak değerlendirmenin kriteri bilimsel ölçekte değil siyasi tercihle alakalı olacaktır.
Ve işin en üzücü tarafı, bu akademik kadro oluşturulurken karar verici konumda olanların böyle kültürel bir yetiye sahip olmamalarıdır.
Bu haber 185 defa okunmuştur

:

:

:

: