Yatırım ekonomisi neden KKTC için hayati değer taşır

Balon değil, uçan balon gibi şişirilmiş bir cari giderler politikasını israrla yürüten hükümet edenler her ne pahasına olrsa olsun, bütçe açıklarını kapatma derdinden ötesini göremezler.
 AMAN SICAK PARA derdi ile nereden nasıl gelirse gelsin her parayı, mübah görürler. Bu da KKTC de olduğu gibi, çarpık bir yatırım evrenni oluşturur.
DAĞI YOK EDERLER, yandaşlara rant sağlayıp yeniden seçim kaanmaları için.
Yok edilen dağın, doğanın telafisi ceplere indirdikleri üçbeş kuruştan kat kat fazla.
TURİZİM İÇİN GEREKLİDİR deyip olduk olmadık yerde sayısız kumar yatırımları!
Bırakın zaten bir avuç şüpheli elde toplanan bu gelirleri ve bütçeye ne kadar girdiği belli olmayan geliri, bu olgunun yarattığı ekonomik ve osyal dejenerenin, çürümenin maliyeti inanılmaz boyutta.
O zaman neyi nasıl yapmalı, hangi yatırımlar, ne için ne karşılığında, hangi getirilerden dolayı teşvik edilmeli.
SÜRDÜREBİLİR ÇÖZÜMLER VE AZAMİ KAMU FAYDASI için, hep ihmal edilen coğrafyamıza dikkatli bakmamız gerek.
Bu konuda temel bilgileri aşağıdaki MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ nde yayınlanan ‘’LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME’’ makalesinde, Dr. Vedat ŞAHİN’i izleylim;
‘’Günümüzde tüm alanlarda olduğu gibi coğrafya alanında da hızlı gelişmeler yaşanmakta ve çeşitli konularda uzmanlaşmalar artmaktadır. Ayrıca son dönemlerde ticaret, ulaştırma, lojistik ve coğrafya daha sıklıkla yan yana kullanılmaya başlamıştır.
Bu alanların kesişme noktasında yer alan lojistik coğrafyası ise değer kazanan başka bir alandır. Bu nedenle “lojistik coğrafyası nedir? Sorusu akla gelmektedir.
Lojistik coğrafyasının özelliği, dünyanın farklı bölgeleri arasında gerçekleşen lojistik faaliyetleri, coğrafya bilimi verilerine göre ele alması ve coğrafyanın yeryüzünde dağılış prensibi doğrultusunda sebep ve sonuçları ile ortaya koymasıdır.
Dolayısı ile lojistik coğrafyası, lojistik konusunu ele alırken mekânsal ilişki perspektifinden yaklaşmakta ve buna gore değerlendirmelerde bulunmaktadır. Nitekim dünya coğrafyası ölçeğinde ele alındığında, hammadde ve ürünlerin yeryüzüne eşit olarak dağılmadığı görülmektedir.
Bu nedenle mal alış verişinin gerçekleşmesi için ticaret ve nakliye faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan lojistik faaliyetler için yer seçimi ve nakliye önemli bir unsurdur. Bu yönü ile bir lojistik tesisin kurulacağı yer belirlenirken dikkat edilmesi gereken coğrafi faktörler önem kazanmaktadır. Ayrıca nakliye hizmetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda hammadde ve ürünler, gerek duyulan zamanda ve istenilen mekânda olabilmektedir. Lojistik coğrafyası bu konuları da kendi bakış açısı ile ele almaktadır.’’
Yani her işin özünde olduğu gibi,
BİLİM VE ONA UYGUN ÇALIŞMALAR HER YATIRIM POLİTİKASINI BELİRLEMEDE MUTLAKA UYULMASI GEREKEN ANA REFEANSTIR.
KKTC de ekonomik refağa ulaşmak mümkündür.
Hele bir sapla samanı, rant ile kamu faydasını birbirine karıştırmamayı deneyelim.
Bu haber 268 defa okunmuştur

:

:

:

: