Oyuna bak oyuna

Dünyadaki ulusların, belirleyicisi bağlı oldukları etnik kökendir. Ör. Alman ulusu, İngiliz ulusu, Rus ulusu gibi.
Dünyadaki ulusların, belirleyicisi bağlı oldukları etnik kökendir.
Ör. Alman ulusu, İngiliz ulusu, Rus ulusu gibi.
Bunları çoğaltmak mümkün.
BM ‘ in, üye ülkelerine bakıldığında ne kadar çok ulusun olduğu ortaya çıkar.
Eskiden bu, Millet kelimesi ile vurgulanıyordu.
19 ‘cu yüzyıldan itibaren Türkiye’de bu, Milletten ulusçuluğa döndü.
Bilhassa Atatürk Türkiye’sinde, ulus kelimesi ön sıralara çıktı.
Türk ulusu, Orta Asya’dan batıya yöneldiğinde yeni coğrafyalar keşfetmiş, yeni idari sistemlerle kendisini yönetmişti.
Osmanlı Hanedanlığından sonra, bu tamamı ile Osmanlı sülalesine geçmiş ve Türk Ulusunun egemenliği ve iradesi Osmanlı ailesi tarafından gasp edilmişti.
Osmanlı sülalesinin, 600 yıllık Türk Ulusunun üzerinden sürdürdüğü saltanat. Hepimizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı ile sona erdirilmiş. Türk Ulusu, hem dışarıda bağımsızlığına kavuşmuş hem de egemenliğini, Osmanlı sülalesinin elinden almış.
Anadolu tekrar Türk kimliğine kavuşmuştu.
Kıbrıs Türk toplumu da, 1571 tarihinden sonra bu adaya gelmiş. Türk ulusunun bir parçası olarak buraya yerleşmiştir.
Tabba, Osmanlı olabilir.
Fakat etnik köken, Türk soyundan gelir.
Bu zamanla, Milletlerin bir parçası haline gelen topluluklara da Halk denmeye başlandı.
Ülke coğrafyasının, dışında olan Ulus topluluklarına genellikle Halk deniyordu.
Buna örnek verecek olursak, İngiltere’deki Türk ve Rum Halkları gibi.
İngiltere’de bilindiği gibi, bir çok ulusun soyundan gelen Halk toplulukları var.
Büyük bir kesimi sivil toplum örgütü de kurarak, faaliyet gösteriyor.
Kurumlarının baş harflerinde, bağlı oldukları etnik kökenin ismi yazılır.
Kıbrıs Rum.
Kıbrıs Türk.
Diğer uluslarınki de, bunlar gibi yazılmaktadır.
19. yüzyılda, halk kelimesi pek kullanılmıyordu.
Daha ziyade “ Ahali” sözcüğü kullanılıyordu.
Ulus, Ahali veya halk kavramları bağlı olunan, etnik kökene ait olarak kullanılan kavramlardır.
Bu kavramların, insanların yaşadıkları coğrafyaya bakarak kullanılması da gayet yanlış ve maksatlıdır.
Halk kelimesi, ulus kavramından daha küçük topluluklara verilen bir anlamdır.
Bir çok ülkede, gerek izinli veya gerekse de vatandaş olarak oturan. Başka etnik kökene dayanan, halk kesimlerini. Bulundukları coğrafyadaki ülkenin, ulusunun adı ile anabilir misiniz?
Ör.
İngiltere veya Amerika’daki, Çinli Halk topluluklarını, İngiliz veya Amerikalı olarak niteleye bilir misiniz?
Mümkün değil.
Ülkede, çıngar çıkar.
Derhal, soykırım iddiaları ve protestoları başlar.
Hiçbir kimse, etnik kimliğine ve soy ağacına dokundurmaz.
Bunları, niçin yazdım?
Sıkı durun.
Esas konuya, şimdi geçiyorum!
DİSİ Genel Başkanı Neofitu, 1950 Enosis Plebisiti ile ilgili yaptığı açıklamada. Adada, tek bir halkın bulunduğunu. Bunun da, Kıbrıs halkı olduğunu söyledi.
Türklerden ve Rumlardan müteşekkil halkın tek olarak, Kıbrıs halkını oluşturduğunu söz konusu açıklamasında yapmıştır.
Yukarıda izah ettiğim gibi, bu mümkün değildir.
Kıbrıs’ta, iki etnik temele dayanan ve biri Müslüman, diğeri de Hristiyan olan iki halk vardır.
Kıbrıs Türk halkı, tarihi derinliklere dayanan kökleri, ta Orta Asya’ya ulaşan bir soyun, bir ağacın. Orta Doğu’ya kadar uzanan dalları ve budaklarıdır.
Kök ağacı ve soyu sopu belli.
Bu ağacın, Anadolu’dan, Kıbrıs’a olan uzantısıdır.
Sn. Neofitu, kendi halkının kök ağacını ve soyunu sopunu bilmeyerek, bu savı ortaya atmış olabilir.
O, Rum halkının kök ağacını bilmeyerek hiç bir bilimsel yanı olmayan, bu halk kavramını, ortaya atmakla, gerçeği ört bas edemez.
Tabii, bu bir oyun da olabilir.
İleride, Kıbrıs Türk halkını çoğunluk hale gelecek, Rum Halkı içinde eriterek. Belki, bu savına erişir diye de, hayal görmüş olabilir.
Ne görürse, görsün.
Kıbrıs Türk halkının, Adadaki varlığını ortadan kaldıracak, bir Bizans entrikasını. Kıbrıs Türk halkı her zaman için bozmaya, nüktedir ve azimlidir.
Neofitu’nun, Nasrettin Hocanın göle yoğurt çalmasına benzeyen bu açıklaması. Yüzyıllar önce tutmamıştı.
Şimdi mi, tutacak?
Bu haber 302 defa okunmuştur

:

:

:

: