KKTC – Türkiye mutabık

TC Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun, resmi ziyaretinde. Garanti Sisteminin devamı ve oluşacak, ortaklık Federal Cumhuriyetindeki, siyasal eşitlik ve dönüşümlü Başkanlık olayı. Resmi görüşmelere damgasını vurdu.
TC Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’nun, resmi ziyaretinde. Garanti Sisteminin devamı ve oluşacak, ortaklık Federal Cumhuriyetindeki, siyasal eşitlik ve dönüşümlü Başkanlık olayı. Resmi görüşmelere damgasını vurdu.

Bilindiği gibi, Mont Pelerin ile Cenevre’de görüşmeleri çatlama noktasına getiren, garanti sistemi ve iki oluşturucu devlette oluşacak olan siyasi eşitlik. Karşı tarafın ayak sürümesi ile görüşmeleri bir hayli zora sokmuştu.
Temsilciler Meclisinin Güney’de almış olduğu karar da, bunların üzerine “ bobasto “ olmuştur.
KKTC resmi makamlarının ve parlamento dışındaki, siyasal partilerin de, katıldığı, genişletilmiş toplantıda. Tüm bunlar ele alınarak, fikir birliği ile son alınan, 1950 Enosis plebisit kararının Kıbrıs Türk halkının endişelerini giderici, geri adım atılması şartı ile görüşmelerin başlayabileceği açıklaması yapıldı.
Bunun için dün saat 18.00 ‘de, BM ‘in temsilcisinin, Güney’den getireceği haber doğrultusunda hareket edileceği konusunda da, Türk tarafı mutabık kalmıştır.
Gerek Sn. Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, gerek Sn. TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’ndan yapılan açıklamalarda. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak süreci tıkayan, üç önemli unsurun olduğunu görüyoruz.
Bunlardan birincisinin, Garanti sistemi.
İkincisinin, Siyasal eşitlik.
Üçüncüsünün ise çok yakın bir geçmişte, Rum Temsilciler Meclisinin aldığı Enosis kararı.
Temsilciler Meclisinin kararından sonra ortaya çıkan en büyük gerçek ise, Kıbrıs Türk Halkını haklı çıkarmış olmasıdır.
O da Garanti sisteminin bulunacak bir çözüm anlaşmasının, ana kurallarından biri olması gerekliliği.
Bunu zaten Sn. Çavuşoğlu da, açık açık dile getirmiştir.
Garantilerin ihtiyaç olduğu ve Kıbrıs Türk Halkı talep ettiği sürece devam edeceği yollu açıklaması ile bu konuya noktayı koymuş olmasıdır.
Temsilciler Meclisinin Güney’de almış olduğu kararın, ortadan kaldırılması ise, Güney’dekilerin tavırları sonucunda ileride belli olacaktır.
Siyasal eşitlik ve dönüşümlü Başkanlık için, Sn. Akıncı’nın açıklaması bize şunu çağrıştırdı.
Güneydekilerin, Kuzeydeki Kıbrıs Türk halkını hiçbir hal ve şart altında eşit görmediğidir.
Bunu Sn. Akıncı’nın ifade tarzından, hareketlerinden ve tavrından anlamaktayız.
Siyasal eşitlik ve dönüşümlü Başkanlık, Sn. Akıncı’nın olmazsa olmazı.
Garanti sisteminin devamı da, Kıbrıs Türk Halkının olmazsa olmazı.
Güney’de alınan1950 Enosis plebisit kararının, ortadan kaldırılması da tüm Kıbrıs Türklerinin kararı. Olmazsa olmazıdır.
Bir dördüncü unsur ise BM ‘in kasasında kilitli duran, % 29. 2 ‘lik Sn. Akıncı’nın verdiği harita.
Türk Halkının bilgisine getirilecek olan ve kıyametin kopacağı harita.
Bir unsur da mal rejimi ile ilgili olarak mülkiyet meselesi , artı nüfus politikaları.
Bunlar Kıbrıs Türk Halkının, vatanları olan Kıbrıs’ta yaşamalarını sağlayacak, geleceklerini belirleyecek kıstaslar.
Bunlardan geri adım atmak. Kıbrıs Türk Halkının boğazına geçirilecek ilmekle, eş anlamlı bir duruma gelmez mi?
Enosis plebisiti kararı var olan “kırıntılı güveni de alıp götürdü “ ise Sn. Akıncı’nın ve heyetinin işi çok zor.
Sn. Akıncı, süreçle ilgili olarak karşı tarafın tavrının belirleyici olacağını söylüyor.
Türk tarafının üzerinde ısrarla durduğu, siyasal eşitlik ve dönüşümlü Başkanlığın Güney tarafından kabul edilmemesi halinde.
Ne gibi bir politikanın uygulanacağı sorusuna karşılık olarak da, somut bir şey söylemekten kaçındı ve soyut açıklamalarda bulundu.
Bu durumda Türkiye ile birlikte, yeni açılımlara gidileceği yollu söylemlerde bulundu.
Sarayda, genişletilmiş toplantıdan çıkan sonuç.
Topun, Güneyin ayağına atılması oldu.
Dünkü toplantıyı izlerken, beynimde şu soru oluştu.
KKTC tarafı ile TC.
Güneye Yunanistan’a ve dünyaya karşı izlemekte oldukları güvercin politikaları. Güneyin ve Yunanistan’ın sekter tavırları karşısında, şahinleşmeye doğru kanat çırpmaya mı başladı.
Bunu, yakında göreceğiz.
Bu haber 303 defa okunmuştur

:

:

:

: