Görüşmelere yeni testi

Ne üzücü ki testiyi kırana kadar herkes uğraşır!
Ne üzücü ki testiyi kırana kadar herkes uğraşır!
Sonra kim kırdı diye yaygaralar!
Ne ilginç ki yıllardır her seferinde kırılan bu testinin neresi sakat diye düşünen yok!
Düşünüp ifade edenlere de, ‘’hade sen oyanı!’’ diyen çok!
İyi ki Rum Meclisi gene testiyi kıracak taşı sert attı!
İyi ki testi de tam da kırılmaya uygun yerde idi!
Hade yine düşünüz kırık testinin parçalarının peşine
Bakalım en iyi kim kırar testiyi en iyi kim toparlar.
Peki bu testi niye hep kırılgan?
Aşağıda sevgili Vatan Mehmet e bu konu ile ilgili verdiğim röportajın mihenk taşları,
YA DA TESTİ KIRAN TAŞLARI.
Bu yazı Rum meclisinin ENOSİS anma kararından önce yayınlanmıştı.
Yazının tümü şu linkle ulaşıla bilinir; http://www.kibrispostasi.com/ertanin-bmnin-denktas-ile-kiprianuya-diktigi-ceket-bugunku-l
‘’Kıbrıs Sorununda zirvelerle gelinen süreci Kıbrıs Postası’na değerlendiren Ekonomist Dr. Mustafa Ertanın, yaşanan daralmanın bugünkü niyet ve vizyonları ile ortada olan liderlerle ilgili olmadığını, BM’nin dönemin toplumlarına tam hakim olan güçlü liderleri için tasarladığı metodun tıkandığını ifade etti.
“BM’nin dönemin liderleri Denktaş ile Kiprianu’ya diktiği ceke t bugünkü liderlere uymaz” diyen Dr. Mustafa Ertanın, …“Denktaş Kiprianu; Denktaş Vasiliu döneminde liderler Evet deseydi toplumlar da yüzde 70-80 ile neticeye varırdı.
Bugün ise her iki toplumda da demokratik aşamalar, fikir farklılıklarının temsili, bunun siyasi partilerle idamesi gibi değişkenler var.
Yani şunu sorguluyorum: liderler mi neticeyi toplumlara sunacak yoksa meclisler mi? Yoksa Sivil toplum mu, okullar mı?” diye sordu.

Artık her iki tarafta da toplum dinamiklerini belirleyen, temsil eden gurupların 74 sonrasının ürünü ve neticesi olarak varlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Ertanın… iki bölgeli iki toplumlu, siyasal eşitliğin paylaşıldığı bir federasyona tüm duruşlarıyla inanan iki lider “ne oluyor da çözemiyor” sorusunun kritik olduğunu belirtti.
… Yaşanan daralmanın bugünkü niyet ve vizyonları ile ortada olan liderlerle ilgili olmadığını, BM’nin dönemin toplumlarına tam hâkim olan güçlü liderleri için tasarladığı metotta tıkandığını ifade etti.
“BM’nin dönemin liderleri Denktaş ile Kiprianu’ya diktiği ceket yani metot bugünkü liderlere uymaz”
“yöntem etkinliğinin” sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.
“SORUN LİDERLERİN KİŞİLİĞİNDE, NİYETİNDE, VİZYONUNDA DEĞİL”
“Kıbrıs’ta yaşayan herkesin ömrünü şekillendiren Kıbrıs Sorunu bugün de çıkmazda…
Sadece siyasi görüşleri olarak değil, aktif siyaset duruşlarıyla da iki bölgeli iki toplumlu, siyasal eşitliğin paylaşıldığı bir federasyona reklam amacıyla değil tüm duruşlarıyla inanan iki lider ne oluyor da çözemiyor. Sorun liderlerin kişiliğinde, niyetinde, vizyonunda değil… Hatta sorun, şu anda liderlerin iç politik endişelerinde de değil…
2014 Şubat’ta hem yavruların, hem anaların hem paramiliteristlerin hem kelebeklerin; hem güvercinlerin hem entellerin; hem proleteryaların hem şahinlerin imzaladığı, afişe ettiği ve kabul ettiği Ortak Metin evrakı var ve duruyor.
Gayret o temelde devam etmektir.”
Bu görüşme yöntemin niye etkin olmadığı sorgulanmalı.
Çünkü bu yöntem zamanının çok güçlü, toplumunu yöneten, bir işaretle kaldıran bir işaretle oturtan liderlere uygun bir metottu...
...Her iki toplum da bu çözüm arayışı dizaynının da başından bugüne kadar bu yeni faktörleri dikkate almaktan imtina edildi…
“KARAR DİNAMİKLERİ VE LİDERLERİN ELİNDEN ÇIKMIŞ DEĞİŞKENLER”
Ertanın şöyle konuştu; “Kuzey’de de Güney’de de toplumun kendi içindeki karar dinamikleri liderlerin elinden bugün çıkmış değişkenlerdir…
Cumhurbaşkanı Akıncı göreve geldiğinde işte bu bahsettiğim yöntemin başından sorgulanması gerektiğini ifade etmiştim…
Keşke BM, en azından Anastasiadis ile Akıncı baş başa kaldığı gün değerlendirseydi. Yani 74 sonrası her iki toplumda oluşan parametreleri de göz önüne alabilse…
Kim demiş ki en iyi yol en kısa yoldur diye… Yani liderleri değil, yöntemi sorgulamalıyız.”
“Peki, bu konuda gecikildi mi, bu güncelleme için tren kaçtı mı” sorusu üzerine ise Ertanın “Doğrudur bir neslin son şansı olabilir bugünkü durum. Ama bu sorunu anlamadan soruna bir yama ile bin delik açmak gibidir. Ortak metin ordadır. Yırtılıp atılmadı. Ayrıca içinde de zaman tahtidi yoktur. Yani hayır tren kaçmadı. Bu yapılmalı… Kısa ya da orta vade…” (Bknz, Kıbrıs Postası, 11 Şubat 2017, Cumartesi)
Hade şimdi ya yeni bir testi bulup suya gidelim, ya da eski testiyi kim kırdı, kim yapıştıracak, sonra da kim kıracak ile görev zamanı dolduralım…
Bu haber 379 defa okunmuştur

:

:

:

: