14 Mart Tıp Bayramı

Yemin bir işi yapmak veya yapmamak hususunda ileri sürülen bir iddiayı kuvvetlendirmek için Allah'ın isim veya sıfatlarından birisini şahit tutmak veya kutsal bir değere yemin ifadesiyle sığınmaktır diye tarif ediliyor.

 Yemin bir işi yapmak veya yapmamak hususunda ileri sürülen bir iddiayı kuvvetlendirmek için Allah'ın isim veya sıfatlarından birisini şahit tutmak veya kutsal bir değere yemin ifadesiyle sığınmaktır diye tarif ediliyor. Tıp Eğitimi görüp ve sonunda doktor unvanı alan kişinin mezuniyeti sonunda yapılan Hipokrat yemini vardır. Hipokrat yemininin, özgün metni yıllar içinde, değişikliğe uğrasa da özünden bir şey kaybetmemiştir. Bu gün için de Türkiye’de Tıp Fakültelerinin mezuniyet törenlerinde kullanılan en yaygın yemin metini şöyledir. ”Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” 14 Mart tarihi, her yıl Tıp Bayramı olarak ilgili meslek kuruluşlarınca, ülkemizde kutlanmaktadır. Bir hafta boyunca ise birçok etkinlikle, gündemde önemli bir yer tutarken doktorların nice sorunları yoğun bir şekilde bu günlerde, masaya yatırılmakta çareler için, öneriler sunulmaktadır. Tıp oldukça uzun süreli bir eğitim. Altı yıl tıp fakültesi, artı ihtisas süresi derken, geçen uzun yıllar. Ancak mesleğe gönül verenler için, sürenin önemini yitirdiği bir eğitim süreci. Çocuğunuz Tıp okuyacağım. Doktor olacağım, dediği zaman, ailenin gerek maddi gerekse manevi olarak devreye girdiği, geçen her yılın, bütün ailede heyecanını doruklara taşıyan bir döneme girilmesiyle, evinizin değişmez gündeminde, artık çocuğum doktor olacak konusu birinci sırada yer alır. Bu dönem, aile için uzun ve zorlu bir dönemecin başlangıcıdır. Her aile en iyi yatırımın, çocuğuna, eğitimle yapılacağını bilendir. Buna göre, plan ve programını, bütçesini, ayarlayandır. Onlarda en az okuyan kadar. Sınav gailesi çekendir. Yaşayanlar bilir, yaşadık biliyoruz. Çocukları Tıp Fakültesine girebilen aileler, çocuklarının o beyaz tertemiz önlüğü giydiği anı, mezuniyet törenlerini, ihtisas için çocuklarının imtihan günü girdiği odadan çıkış sevincini uzman doktor olarak ihtisas sahibi oldukları anı hiç unutmazlar, unutamazlar... Bugün günlerden 14 Mart ve Tıp Bayramı. Bende üç doktor annesi ayrıca iki doktor kardeşi olan bir birey olarak tüm doktorları, onları yetiştiren ailelerini ve aile yakınlarının, bugününü Tıp Bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Hipokrat'ın bir deyişinin ne kadar anlamlı bir öğüt niteliğinde olduğunu günün önemine binayen sizlerle paylaşıyorum. 'Hayat kısadır, sanat uzundur, fırsat kaçıcıdır, deney tehlikelidir, yargılama zordur. Hekim yalnız kendisi için değil fakat aynı zamanda hasta, hastaya bakanlar ve onun içinde bulunduğu dış koşullar için de uygun olanı yapmalıdır...'
Bu haber 1507 defa okunmuştur

:

:

:

: