Özker’in yazdıklarını okurken Ecevit aklıma geldi

Sn. Birikim Özgür, geçmiş hükümetlerin ve şimdiki hükümetin, yapmış oldukları izaz ikram miktarlarını, maddi olarak, sosyal medya hesabından açıkladı.


Sn. Birikim Özgür, geçmiş hükümetlerin ve şimdiki hükümetin, yapmış oldukları izaz ikram miktarlarını, maddi olarak, sosyal medya hesabından açıkladı.
Sn. Özgür, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, Maliye Bakanlığı yapmış olan birisi.
Partisinin, CTP olduğunu yazmama, gerek var mı?
“Sigarasını, devlete ödettirmeye çalışan Bakan ve Bürokratlar var.” Cümlesi herhalde ülkemizin, hangi noktaya getirildiğini görmemiz bakımından düşündürücü olsa gerek.
Devleti, uçan kuşa borçlu hale getiren bir düzende yaşatılıyoruz.
Sn. Özgür’ün bu açıklaması ile tasarrufun ön plana çıkacağı. Savurganlığın kökünün kazılacağı önlemlerin gündeme gelmesi gerekirken “har vurup, harman savurmalara” devam ediyoruz.
Nasıl olmasa “ cevizcinin çuvalı “ misali.
Dilerseniz, bu harcamalara bir göz atalım.
Sn. Özgür, Başbakanlık ve Maliye Bakanlıklarını alarak. Kendi iktidarları dönemlerinde ve UBP ile DP ‘nin ortaklığındaki hükümetin, izaz ikramlarda harcadığı paranın bir karşılaştırmasını yaptı.
CTP’nin Başbakanlığı döneminde, 2014 ‘ te 110 bin TL. 2015 ‘ te 133 bin TL. 2016 ‘da 341 bin TL harcanmış.
Maliye Bakanlığında ise 2014 ‘ te 17 bin TL. 2015 ‘te 19 bin TL.
2016 ‘ da 100 bin TL.
Geçmişe göre kıyaslandığında, UBP ‘li Başbakan % 255 izaz ikramı artırmış.
DP ‘li Maliye Bakanı ise % 528 artırmış.
Hastanelerimizde, ilaç yokken.
Yeterli donanıma, hastanelerimiz hasretken.
İnsanlarımız sağlıklarına kavuşmak için, nereye müracaat edeceklerini şaşırmış bir vaziyette iken.
Hekimlere yapılan artışlarla, sağlığın istenilen düzeye gelmeyeceğini haykıran hekimlerimizin olduğu bir sağlık sisteminde.
İki Bakanlığın, açıklanan izaz ikram miktarına baktığımızda, bakalım 2017 ‘nin sonunda hangi rakamlarla karşılaşacağız?
Bizim ülkemiz, petrol ülkesi mi?
Sanayi ülkesi mi? Ki, bu denli izaz ikram harcamaları yapılmaktadır.
Sn. Özgür, diğer makamların harcadıkları izaz ikramların peşine ne zaman düşecek?
Ülkemizde gelirinin, açlık sınırının altına düşen insanlarımızın arttığı bir dönemde. Sigarasını bile devlete ödettirecek “Bakan ve Bürokratların “ olmasını tahayyül etmek bile insanın havsalasına sığmaz.
Bu, izaz ikramlardaki rakamlar.
Makam araçları ve RHA ‘na harcanan akaryakıtın miktarı. Acaba ne oranda?
Birikim Bey, bu işin peşine düştü ise. Bunu da halka en kısa bir sürede, her halde açıklayacaktır.
Değerli okurlar.
Bu tasarruf tedbirleri gündeme geldiğinde 1973 ‘ te CHP – MSP Ortaklık hükümeti aklıma gelir.
CHP – MSP Ortaklık Hükümeti. AP ‘si Genel Başkanı ve Başbakan Sn. Demirel’den, hükümeti devraldığında. Hazinede 36 sent vardı.
Yani bir dolar bile, bir önceki hükümetten, Ecevit hükümetine kalmamıştı.
Hazineyi “ tam takır, kuru bakır “ bulan Ecevit. Bir genelge yayınlayarak, tüm Bakanlıklardaki izaz ikram kalemini kaldırdı. Bir önceki hükümetten kalan miktarlar ise maliyeye geri gönderildi.
Gelen hükümet, dünya petrol ambargosunun izlerini yetişen bir hükümetti.
Derhal, motorlarının çapı büyük olan ve çok akaryakıt tüketen araçlar, tüm makamlardan alınarak. Az yakıt tüketen araçlar, tahsis edildi.
Başbakan Ecevit’in kullandığı makam aracı, Reno TX idi.
Resmi gezilere, tarifeli uçaklarla gidilmeye başlandı.
Rahmetli Ecevit, ilk resmi gezisini Lüksemburg’a kredi almak için yaptı.
Lüksemburg’a, iki pervaneli Dakota, askeri uçakla gitti.
Bu hareket, Avrupa’da takdirle karşılandı.
Ülkeye döviz sağlamak açısından, ilk kez Türkiye Kuzey Afrika
Ülkelerine su sattı.
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Libya’ya inşaat için çeşitli renklerde taş satılmasında. Libya Lideri Kaddafi ile protokoller imzalamıştı.
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, eli sıkı bir Maliye Bakanı olarak kendisini göstermişti.
Resmi Hizmet araçlarına, sıkı bir denetim sistemi getirmişti.
Biz de, resmi hizmet araçları esas mesai dışında da mesai yapıyor. Yanlış anlaşılmasın, resmi olarak değil tabii, özel olarak.
Tasarruf tedbirleri, Meclisimizde ne zaman gündeme gelecek?
Rahmetli Tevfik Fikret’in, Han-ı Yağma şiiri aklıma geldi.
Hala daha, güncelliğini devam ettiriyor.
Tevfik Fikret, büyük Şairdi.
Bu haber 3828 defa okunmuştur

:

:

:

: