Kıbrıs çözümü ve Avrupa Birliği

Enosis Plebisitinin kutlanması ile ilgili, Rum Temsilciler Meclisinde alınan, karar sonrası . Güneyde, müzakerelerin başlamasını sağlayacak, hiçbir adımın atılmaması, dikkat çekmeye devam etmektedir .

Enosis Plebisitinin kutlanması ile ilgili, Rum Temsilciler Meclisinde alınan, karar sonrası . Güneyde, müzakerelerin başlamasını sağlayacak, hiçbir adımın atılmaması, dikkat çekmeye devam etmektedir .
Verilen yeni yasa tasarısı ile , kutlama günlerinin , ilgili Bakanlığa verilmesi. Türk tarafının, temsilcisi olan Sn . Akıncı’yı, tatmin edecek mi ?
En önemlisi , Kıbrıs Türk Halkı, buna onay verecek mi ?
Her ilişkinin sürdürülmesinde, iyi niyetin arandığı, dünyamızda.
Adada bulunacak bir anlaşmanın, uygulanmasında, iyi niyetin
olması, kaçınılmazdır .
Pekala .
Güneyde, bunun belirtisi var mı ?
Adamlar , Temsilciler Meclisinin kararını, zamana bırakmaya ve bin bir “Bizans entrikası” ile uyutmaya çalışmaktadırlar .
Görüşmelerin tıkandığı , Eşitlik , Özgürlük ve Güvenlik, kriterlerine baktığımız zaman .
Güneydekiler , bu kriterlerin hiç birisini, kabul etmek niyetinde değillerdir .
11 Şubat 2014 kriterlerine uymak veya kabul etmek niyeti olmayan, Rum tarafı ile, sürdürülmeye çalışılan, Federasyon görüşmeleri. Daha, ne kadar süre, devam edecek ?
Değil Enosis’ten vazgeçmek . Onu gerçekleştirmek için, türlü dolapların döndürüldüğünü. Hem Halkımız, hem de dünya kamu oyu, seyretmektedir .
Gerek Türkiye’de ve gerekse, AB ‘de yapılan açıklamalarda. Türkiye’nin, AB ‘ ne üyeliği, tamamen ortadan kalkmış gibi .
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in , Türkiye’nin AB üyeliği için, yaptığı son açıklamada :
“ Türkiye, AB üyeliğine, hiçbir zaman olmadığı kadar uzak “ demiştir .
AB ‘nin, Türkiye ile yaptığı “Mülteci Anlaşmasının” AB ‘ne yüklediği sorumluluk. Türk vatandaşlarının, vizesiz, AB ülkelerine, girmesi idi.
Türkiye, mültecilere, Anlaşmadaki yükümlülüklerine göre, görevini yerine getirmesine rağmen. AB, kendi mükellefiyetini, yerine getirmedi .
Bu Anlaşmanın, Türkiye tarafından, yeniden gözden geçirileceği hususunda, açıklamalar yapılmaktadır .
Anlaşmanın, bir ayağı uygulandı . Diğer ayağının uygulanmasında, karşı taraf caydı .
Türkiye’nin, AB ‘ne alınmadığı bir konjonktürde , Garantör Türkiye’nin “Avrupai bir çözüme” evet demesi, mümkün mü ?
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın , danışmanı, Sn. Yiğit Bulut’un, sosyal medyadaki açıklaması , hala daha belleklerdedir .
Türk tarafı , Güneydekilerin, Enosis mentalitesinden kurtulmasını beklerken . Güneydekiler , hiç sıkılmadan, utanmadan , 1 Nisanı. EOKA’nın kuruluş ve tedhişe başladığı günü, kutlamak için, hazırlıklara başladılar .
Bu kutlamaya, Yunanistan Dışişleri Bakanı da, Yunanistan’ı temsilen, törenlere katılacak ve Enosis yolunda, konuşmalar yapacak.
Adamlar, eski ideallerinden, vazgeçmiş değillerdir .
Aksine, bu ideallerine, sımsıkı, daha da sarılmışlardır .
Bu mentalite ile, 11 Şubat 2014 kriterlerine uygun. Adada, bir çözüm bulmak, mümkün mü ?
Karşı taraf , Adada, bir Federasyon çözümünü, öldürmüştür .
Bunda, ısrar etmenin, bir faydası var mı ?
Masaya , bu gerçekler ışığında, oturulmasında, büyük yararlar olacağı kanısındayım .
Masaya oturmanın, birinci ve en önemli koşulu , izolasyonların kalkmasıdır .
Bu mümkün olduğu takdirde , Rum tarafının, masadaki tavrı, bu günkü gibi olmayacaktır .
Avrupai bir çözümün, kapılarının kapatıldığı bir süreçte, bunun talep edilmesi. Zannedersem , Türk tarafının, en büyük hakkı, olsa gerek.
Tabii bu, sadece sözle değil , eylemle de, talep edilmelidir .
Aksi olursa, görüşmeler, bila müddet, ambargolarla devam eder .
Bu da, Rum tarafının, uyguladığı bir sistem .
Bu oyunun, daha, ne kadar oynanmasına, izin verilecek ?

Bu haber 3702 defa okunmuştur

:

:

:

: