'Ben zaten cep telefonu kullanıyorum'

'Özelleştirme, yalnız kamu iktisadi girişimlerinin özel sektöre satışı değildir.

'Özelleştirme, yalnız kamu iktisadi girişimlerinin özel sektöre satışı değildir. Özelleştirme iktisadi, mali, sosyal ve siyasi sebeplerle milli ekonomi içerisinde, kamu kesimi iktisadi faaliyetlerinin sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların bütünüdür.

Başka bir deyişle; özelleştirme, ekonomide piyasa güçlerinin hâkim olmasını sağlayacak ve devletin ekonomideki etkinliğini azaltacak iktisat politikalarını ihtiva etmektedir.
Özelleştirme uygulamaları, çeşitli gayelerle yapılmaktadır. Bu gayelerden birisi, serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmaktır.
Bunun için, devletin, stratejik öneme sahip ekonomik faaliyetler üzerindeki yasal düzenlemeleri kaldırarak, rekabete açması gerekmektedir.
Özelleştirme politikasının temel gayesi serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek ve işlerlik kazandırmaktır. Böylece, kaynak kullanımında ve dağılımında etkinlik sağlanarak verimliliğin artacağı düşünülmektedir.
Bunun dışında, rekabeti arttırarak korunması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, devletin ekonomideki etkinliğinin azaltılması ve devlete gelir sağlanması gibi hususlar da özelleştirme gayeleri arasında sayılabilir.'
Özelleştirme faaliyeti ile ilgili tanımlamalardan bir özet bu.
Bir sebebi, amacı, planı, projesi var, ya da öyle olmalı.
KKTC'yi yönetenler neden özelleştirme yapmak istiyor?
Yukarıda sıralanan sebep ve tanımlamalardan hangisi veya hangileri gerekçe olabilir?
ERCAN mesela, planlanan oldu mu, herkes memnun mu?
Belki aynı durum değil ama KTHY, boşluğu doldu mu?
Şimdi de telekomünikasyon, yani telefon dairesi yukarıdaki tanımlamanın neresinde?
Neden, yani neden?
Ve en büyük sorun;
Tüketiciyi, bu devletin haklarını kim, nasıl koruyacak, bu kadar kolay mı?
Verdiğim örneklerde tüketiciyi koruyacak tedbirleri alabilen bir devlet ve hükümet iradesiyle karşılaştık mı?
Her yapılan güzel ve verimli yapılmış gibi yenileri sıraya kondu.
Hafta sonu telefon dairesi çalışanları görevdeydi.
Gerek telefon hatları, gerekse internet sağlayıcı malzemeler, yenilendi, değiştirildi.
'Yeni sahibine yenileyerek devredeceğiz. En üzücü olansa, bazı insanların zaten cep telefonları var demesi, yazık üzülüyoruz' diyorlar.
Yıllardır değiştirilmemiş, kir-pas içinde, erimiş bitmiş, yatırım yapılmamış, zayıf bırakılmış telefon ve internet malzemeleri.
İki şirketin tekeline, rekabetsizliğine terk edilmiş GSM hizmeti.
Rekabet yok, kazananlar belli, maalesef itiraz eden de yok.
Telefon dairesi, elden çıkarılmak için yatırımlardan uzak tutuldu.
Kaynak ayrılmadı, yatırım yapılmadı, ama yine de kazandırdı, zarar etmedi.
Şimdi ise yeni sahibini bekliyor, yeni sahibine kazandıracağı günleri sayıyor.
Yurdum insanı ise ben zaten cep telefonu kullanıyorum diyor.
Bu kadar basit olmamalı.


Bu haber 527 defa okunmuştur

:

:

:

: