Etniki Organosis Kyprion Agoniston

Değerli okurlar, bugünkü yazımın başlığı, EOKA terör örgütünün açılımı olan kelimelerdir.

Değerli okurlar, bugünkü yazımın başlığı, EOKA terör örgütünün
açılımı olan kelimelerdir.
Bunları, Türkçeye çevirirsek: Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü olarak tanımlayabiliriz.
Bu örgüt, 1 Nisan 1955 ‘ te resmen kurularak terör faaliyetlerine başladı.
Bu terör örgütünün, terör faaliyetlerinin altında yatan neden veya gerekçe neydi?
Dilerseniz, ona bir bakalım.
EOKA terör örgütünün tek ilkeleri olan, Ada’yı Yunanistan’la birleştirmek için Yunancada, birleşme olan Enosis kelimesini, kendilerine şiar edinerek. Adanın, Yunanistan’la birleşmesi için Yunanistan’da, Grivas’ın öncülüğünde, askeri eğitim alan, sayıca kabarık, Kıbrıslı Rumların bilfiil katıldıkları bir yasa dışı örgüttür.
Kıbrıs’ın, Yunanistan’a birleşme ülküsü Kıbrıslı Rumlarda, 1821‘ de Yunanistan’ın, Osmanlıdan aldığı bağımsızlık tarihinden başlamaktadır.
Adanın Yunanistan’a bağlanması için ilk kez 1921 ‘ de, ilk plebisitini yaparlar.
Birleşik Krallık, Adada, Türklerin de, bir etnik topluluk olduğunu
beyan ederek bunu reddeder.
Rumlar, Enosis isteklerinden geri durmazlar.
1925 yılında, ilk kez Enosis için Rumlar, Türklerle, Adada çatışmaya başlarlar.
Enosis için Kıbrıslı Rumlar, 21 Ekim 1931 tarihinde Adada, Birleşik Krallığa karşı isyan hareketine girişirler.
Lefkoşa’daki, Vali Konağını yakarlar. Olaylarda, altı kişi ölür.
Birleşik Krallık, Adada sıkı yönetim ilan eder.
Bundan, Kıbrıslı Türkler de nasibini alır.
İngiliz Sömürge İdaresinin baskıcı yöntemleri, 1939 İkinci Dünya Savaşına kadar devam eder.
Savaşın başlaması ile Yunanistan’ın işgalinden dolayı. Adayı birleştirecek bir Anavatanları olmadığı ve savaş koşulları nedeniyle, Enosisi askıya alırlar.
İkinci Dünya Savaşından sonra Enosis için, yeniden yola koyulmaya karar verirler.
BM Teşkilatının oluşmasından beş yıl sonra da, 1950 ‘ de tekrar bir Enosis plebisitine baş vururlar. Bunda da başarılı olmazlar. Bunun üzerine, 1 Nisan 1955 ‘ te, bu yazının başlığını oluşturan kelimelerin birleşmesi ile EOKA ‘yı kurarlar.
Terör örgütünün başında, Yunanlı Grivas denen bir emekli albay bulunmaktadır.
EOKA Terör Örgütü, 1 Nisan 1955 ‘ te başlattığı Adanın Yunanistan’la birleşmesi ile ilgili faaliyetlerinde. İlk dönemler, Türklere zarar vermemeğe onları ürkütmemeye dikkat etseler de hedeflerinde Türklerin de olduğu kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Çünkü Adanın Yunanistan’a bağlanmasının, yani Enosis’in önünde esas engel Türkleri gördüler.
Çünkü İngilizler adanın misafiri.
Türkler ise, yerlisi idi.
Öyle ise, misafirden sonra. Yerliye, dönülmeli idi.
Örgütün, faaliyete geçmesinden çok kısa süre sonra, hedefi Türkler de oluşturmaya başladı.
“Nerede Türk görülürse katledilecek” sloganı, EOKA Terör Örgütünün sloganı haline getirildi.
Bu sloganla, hiçbir şeyden habersiz zavallı Türkleri bahçede, merada, dağda, yolda, hunharca öldürmeye başladılar.
Birçok Türk kadını, bu terör örgütünün zalimce hareketlerinden dolayı, beş altı çocuğu ile dul kaldı.
Türk çocukları, öksüz kaldı.
Çok sayıda, yuva yıkıldı.
103 Türk köyü, yakılıp yıkıldı.
EOKA Terör Örgütü, kısaca Kıbrıs Türk Halkını oluşturan hemen hemen tüm ailelere zarar verdi.
Onlardan, canlar aldı.
Hala daha kayıp olan insanlarımız var.
Buradan, şunu da belirtmek isterim ki.
Bu Terör Örgütünün kuruluş gerekçesinin, Kuzeyde bazı kişi ve çevrelerde yanlış algılanmış olmasından da, üzüntü duyuyorum.
E0KA Terör Örgütünün, Kıbrıs’ın bağımsızlığı için kurulduğunu.
O zamanki Türklerin de, bu örgüte katılması gerektiğini söyleyen ve buna inanan az sayıda bazı gafillerin olduğunu da görüyorum.
Neyse ki, bunların azlığı bir teselli kaynağı olmaktadır.
Bugün, kuruluş yıl dönümü. Rum tarafında kutlanacak olan, bu terör örgütünün. Kıbrıs Türklerini, Adanın % 3 ‘ ne gettolarda var olma mücadelesi vermeye ittiğini. Binlerce şehit verdiğimizi, 103 Türk köyünün yakılıp yıkıldığını, hiç ama hiç unutmayacağız, unutturmayacağız.
O günleri yaşayan biri olarak, takvimlerdeki her 1 Nisan, yaşayacağım müddetçe, kara bir gün olarak aklımdan çıkmayacak.
Bu terör örgütünü nefretle, lanetle anıyorum.
O günleri yaşayanlardan biri idi, kaybettiğimiz gazeteci yazar rahmetli Erdoğan Naim. O’nu rahmetle saygı ile anıyor, ışıklarının eksik olmamasını diliyorum.
Tüm İslam Aleminin, Mübarek Regaip Kandilini kutlarım.
Bu haber 3771 defa okunmuştur

:

:

:

: