Sönmeyen ışık

Peygamber efendimizin Kutlu Doğumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Peygamber efendimizin Kutlu Doğumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bütün bu faaliyetlerin amacı, O’nu tanımak, tanıtmak ve örnek hayatından hayatımıza hisseler çıkarmaktır.
Peygamber Efendimiz(sa.),Kur’an-ı Kerim’i tebliğ eden ve hayata ilk uygulayandır. İslam’ı nasıl yaşayacağımızı biz O’ndan öğreniyoruz. O, hakikatin aynasıdır. Nasıl ki şeklimizi, görüntümüzü aynaya bakarak düzeltiyorsak, yaşantımızı da O’nun örnek ahlakına bakarak düzenleriz.
Hazreti Aişe (r.a) validemize; Peygamber Efendimizin (s.a.v) ahlakı nasıldı, diye sorulduğunda; “Siz, Kur’an okumuyor musunuz? Onun Ahlakı Kur’an idi” diye cevap vermiştir. Bundan da anlıyoruz ki, Kur’an’a uygun bir yaşam tarzını istiyorsak, Peygamberimizin yaşayışını öğrenip örnek almalıyız.
Peygamber Efendimiz, bize dünya ve ahiret saadetinin yollarını gösteren örnek insandır. O’nun ahlakı, Kur’an-ı Kerim’de “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” mealindeki ayeti kerime ile övülmektedir. ”Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel yaptı” hadis-i şerifiyle de kendilerinin ilahi bir terbiye altında bulunduklarını ifade ediyorlar.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, O’nu bize örnek gösteriyor ve buyuruyor ki: ”And olsun Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kişiler için güzel bir örnek vardır.”
Bugün peygamber Efendimizi anmaktan ziyade O’nu anlamaya ihtiyacımız vardır.
Yaşayışı, yemesi, içmesi, ibadeti, insanlarla ilişkisi, komşuluğu, ticari hayatı, kısacası bizim hayatımıza yön verecek bir model olarak Peygamber Efendimizi hep önümüzde, yanı başımızda hissetmeliyiz. Hangi durumda nasıl davranırdı diye sorup, onun hayatını iyi öğrenirsek, o bize hep yol gösterici olacaktır. Zaten kendileri de, ”Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” buyuruyor.
Şimdi Onun güzel ahlakından bazı örnekler hatırlayalım. O, son derece mütevazı bir insandı. Yeni Müslüman olmuş bir sahabi, Peygamberimizin elini tuttuğu zaman onun heyecandan titrediğini görünce; 'Arkadaş, sakin ol. Ben kral değilim. Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum ' der.
Bir aile reisi olarak baktığımızda, eşlerine karşı son derece anlayışlı, hoş görülü, yardım sever olduğunu görüyoruz. Şu mübarek sözleri bunu hatırlatıyor. ”Sizin en hayırlınız eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır.” ”Eşlerinize kötü davranmayın. Onların sevmediğiniz bir yönleri varsa, sevdiğiniz yönleri de vardır.”
Çocukları çok severdi, derdi ki “Büyüklerimize saygı göstermeyen küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.”
Beşeri münasebetler yönünden bir altın kural diyebileceğimiz şu mübarek sözleri yolumuzu aydınlatıyor. ”Kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen olgun mümin olamaz.”
Çalışma hayatıyla ilgili olarak şu mübarek sözünü hatırlıyoruz: ”Çalışanın ücretini alın teri kurumadan veriniz.”
Çalışıp kazanmakla ilgili olarak buyuruyorlar ki ” Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Ticaretle ilgili şu olayı çok manidardır. Bir yağmur sonrasında Medine çarşısını gezerken tezgahtaki mallarının kuru olduğunu gördüğü bir satıcıya bunu nasıl sağladığını sorduğu zaman,” ıslak olanı alta getirdim cevabını alınca ”Bizi aldatan bizden değildir ”buyurmuştur. Bir başka hadislerinde “siz iman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Biri birinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız” buyurmakla bu gün en çok ihtiyacımız olan sevgiye ne kadar da güzel vurgu yapıyor değil mi?

Hakikat yolunda kılavuz gerek,
Peygamberdir bize en güzel örnek
Belki amelimiz az olur amma
O’nun sünnetine uygun olsun tek.

İşimizde, yaşayışımızda Peygamber efendimizi örnek aldığımız sürece hayatımız düzgün, yolumuz aydınlık olacaktır. Zira Yüce Rabbimiz kitabında onun için nur saçan kandil nitelemesinde bulunuyor. Nasıl ki kandilin olduğu yerde karanlık olmazsa onun olduğu yerde de cehalet ve zulüm olmaz. Kendisi bedenen aramızda olmasa da getirdiği din, kıyamete kadar baki olduğuna göre o da bizim gönlümüzde hiç sönmeyecek bir ışık olarak kalıp mana yönünden hep önümüzü aydınlatacaktır.
Kutlu doğum haftasının onu tanımaya ve anlamaya vesile olması dileğiyle
ÂLEMİN BİR TEK GÜLÜ


Mevla’nın ihsanı bu aciz kalem,
Seni yazıp şeref bulsun efendim.
Bir de benden duysun methini âlem
Yarına yadigâr kalsın efendim.

Lügatimde bir münasip sözüm yok
Mübarek izine benzer izim yok
Huzuruna çıkmak için yüzüm yok,
İmanım vesilem olsun efendim.

Yolun mükemmeldir yollar içinde,
Rabbim seni seçmiş kullar içinde
Açılmış binlerce güller içinde
Bir tane açılan gülsün efendim

Ezelde yazılan mübarek adın,
Asırdan asıra dildedir yâdın
Sen olmadan sonu gelmez feryadın
Gel ki gönlüm huzur dolsun efendim

Kılavuz olmadan yola gidilmez,
Yükünü almadan kervan yedilmez,
Balın tadı sırdır tarif edilmez
Sen ballardan özge balsın efendim.

Görmeden sevmişim tende can gibi,
Sevgim derinleşti bir umman gibi,
Düşte görsem bir nefeslik an gibi,
Vuslat mahşere mi kalsın efendim.

Selman’ın olayım hep seni soran,
Üveysin olayım dar gelsin Karan,
Kırk yıldır göğsümde çırpınıp duran
Bu yürek sevince dalsın efendim

Tüm ağaçlar kalem olup dizilse
Denizler mürekkep dolup yazılsa
Tükenirdi bulutlar da süzülse,
Sen bir anlatılmaz halsin efendim.

Sen ki bütün âlemlere rahmetsin,
Rauf, Rahim Muhammed’sin Ahmet’sin,
Garip Hakkı’yı da Rabbim affetsin
Sen bizlere kanat kolsun efendim.

Bu haber 329 defa okunmuştur

:

:

:

: