Sivil toplum örgütlerimizin yarattıkları ortak akıl bir örnek olsun

Belki görmüş okumuşsunuzdur 7 sivil toplum kuruluşumuz bir araya gelip bir çalışma yapmışlar.
Belki görmüş okumuşsunuzdur
7 sivil toplum kuruluşumuz bir araya gelip bir çalışma yapmışlar.
İyi ki de yapmışlar.
Ve belli ki yapmaya da devam edecekler.
İşte bugün bu çalışmada yapılan bazı saptamaları sizlerle paylaşmak adına konuyu köşeme taşımak istedim.
Zira mevzunun her şeyden önce bir de toplumsal boyutu var.
Bu sivil toplum örgütleri aslında bir yerde toplumun hassasiyetlerine de tercümanlık yaptılar.
Önemli bir sorumluluk üstlendiler.
Açıklama şöyle:
“ Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Genç İşadamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşadamları Derneği, ülke sorunları konusunda daha aktif, mümkün olduğunca ortak davranış geliştirme kararı aldı.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, işbirliklerinin temelinde, “ülke sorunlarına ortak çözümler üretmek ve siyaset kurumuna yön vermek” amacının yattığı belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının sorunlarının giderilmesini, Türkiye’ye veya Kıbrıs sorununun çözümüne havale etmenin, sorunların giderek yoğunlaşmasından başka bir sonuç doğurmadığı kaydedilen açıklamada, gelinen aşamada bu sorunların kördüğüm haline geldiğini savunuldu.

Kıbrıs Türk halkının önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğunun, herkesin kabul ettiği yadsınamaz bir gerçek haline geldiği ifade edilen açıklamada, 7 sivil toplum örgütü yöneticilerinin, 28 Mart’ta bir toplantı yaparak, bu kördüğümün oluşmasındaki sorumlulukların bilinciyle; akıp giden zamanın ülke kaynaklarının giderek daha büyük boyutlarda heba olmasına neden olduğu ortak kanaatine vardığı belirtildi.
Zaman zaman dar grup çıkarlarının peşine takılarak ihmal edilen toplumsal görevlerin, bugün “kaos” ve “yozlaşama” olarak ortaya çıktığı ileri sürülen Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Genç İşadamları Derneği ile Türk İşadamları Derneği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sivil toplum örgütlerimizin siyasetçiler tarafından giderek daha az dikkate alındığının; başka bir değişle siyaset kurumunu yönlendirme yetimizi büyük ölçüde yitirdiğimizin de farkındayız.

Bugün yaşadığımız sorunların önemli bir kısmı, geçmiş kuşakların yaptıkları hataların veya yerine getirmedikleri görevlerin sonucunda bize devrettikleri kötü bir miras ise, bizim yerine getirmediğimiz görevlerin sonucunda oluşan yozlaşma ve kaos bizim gelecek kuşaklara devredeceğimiz kötü bir miras olarak anılacaktır.”
Bu tespitler elbette çok önemli.
Böylesi bir kanaate varan bu değerli örgütlere katılmamak da mümkün değil.
Çok açık ki bu 7 sivil toplum örgütünün yaratıkları ortak akıl toplumsal beklentilerle de örtüşüyor.
Ki bu çok önemli bir nokta.

Bu haber 186 defa okunmuştur

:

:

:

: