Yenilenebilir enerji dönemi mi?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen , ‘’23.Dünya Enerji Kongresi’’ne katılmak için yola çıkarken şöyle demişti…
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen , ‘’23.Dünya Enerji Kongresi’’ne katılmak için yola çıkarken şöyle demişti…
‘’Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, deniz altından kabloyla elektrik iletilmesini öngören anlaşma, İstanbul'da imzalanacak’’
Ve o günlerde, TC - KKTC arasında inşa edilecek denizaltı elektrik iletim hattı projesi olarak bilinen anlaşma imzalanır.
***
Şimdilerde ise Yenilenebilir Enerji Tüzüğünde gerçekleştirilen son düzenlemeler gündemi meşgul ediyor.
Geçtiğimiz hafta, “yenilenebilir enerji” üzerine yeni enerji politikaları basına açıklandı.
Ülkemizde, enerji altyapısında uzun süredir yaklaşık %98 fuel oile bağımlılığımız söz konusuyken, bu noktada ‘’güneş enerjisinden yararlanmak’’ elbette önemli.
Ancak burada akla gelen birtakım sorular var;
Mesela;
-Yenilenebilir enerji projesi ile güneşten faydalanmak hedeflenirken,
kablodan vaz mı geçiliyor?
-Güneş enerjisi ile nasıl bir tasarruf elde edilecek?
-Ülkemizde yeşil enerji dönemi mi başlıyor?
-Ya da ‘’Güneş enerjisi, kablonun tamamlayıcısı mı oluyor” ?
-Ülkemiz Enerji sektöründe Aksa’nın gelecekteki rolü ne olacak?
Bu proje gerçekten kesintisiz elektrik hizmeti verebilecek mi?
Maliyetleri düşürecek mi?
Gerçekten çevreye katkısı olacak mı? Gibi…
***
Yenilebilir enerji kullanımını azami düzeye çıkarmak önemli ve gerekli.
Fuel-oil kullanımını asgari düzeye düşürmek,
Maliyetleri düşürmek ve arz çeşitliliği sağlamak önemli ve gerekli.
Tüm bunları sağlarken, arz çeşitliliği için bir devlet politikası olan kablo projesi ile ilgili süreci ilerletmek de gerekli.
***
Son sözlerim;
Esasen halk olarak bizim ilk önceliğimiz ve beklentimiz kesintisiz elektrikdir.
Sonra, elektrik fiyatlarının en uygun noktada olmasıdır.
Ve bir de çevredir.
Çevre…
Soluduğumuz havadır…
Çünkü 2016 istatistiklerine göre günde iki tane kanser vakası görülen bir ülkede yaşıyoruz.
Kanserden kırılıyoruz!
Bu acının her üç aileden birine girdiği söyleniyor.
***
Maliyet, arz çeşitliliği ve çevre…
Bu açılardan bakılarak, yenilenebilir enerji projesinin ileriye taşınmasında ve bu projeyi ileriye götürerek hayatımıza kazandırmakta yarar var.
Kısacası yararlı ve doğru projelerin her zaman için yanındayız.
Bu haber 216 defa okunmuştur

:

:

:

: