Sigorta var fakat ödenmiyor

KKTC' de belirleyici sektör olarak iki sektör öne çıkarılıyor.

KKTC' de belirleyici sektör olarak iki sektör öne çıkarılıyor.
Turizm ve Üniversiteler.
Çok ciddi yatırımlar var, hızla büyüyen, gelişen iki önemli alan.
Bu iki sektör, önce kendi içinde, sonra da ülkenin geneliyle birleşse, beraber hareket edebilse, katkıları çok daha fazla olur.
Turizm ve Üniversite sektörleri ilişkili, birbirini tamamlayıcı, söylediğim gibi beraber hareket edilse, farklı kazanımlar sağlayabilir.
KKTC denetimsiz, bürokrasi hantal, kurumlar ağır, kamu hizmeti can çekişiyor.
Altyapı yetersiz, özellikle büyüyen sektörler olarak gösterilen Turizm ve Üniversitelere yetişemiyor, geri kalıyor.
Öğrenci sayısını ve ülkeye gelen turist sayısını artırmak marifet değil.
Buraya gelen insanlara her hizmeti vermek, her ihtiyacı karşılamak, bunları ülke menfaati ile aynı orantıda büyütmek, devamlılığı sağlamak şart.
Öğrenci seçiminden, eğitim kalitesine kadar her türlü organizasyon üniversiteler ile devlet ortaklığında yapılmalı.
90 binlerde bir öğrenci sayısı var, müthiş bir rakam, elbette ülkenin denetimsiz ve otoritesizliğinden faydalananlar da var.
Bu durum ülkede 9 ay turizm yapılıyor anlamına gelir, sadece eğitim alanında, bunu ülkenin geneline ve karşılıklı kazanca yönlendirmek devletin ve toplumun kazanması demektir.
Toplumun kazanması sadece ekonomik anlamda değil.
Üniversite bilim, ilim, gelecek, aydınlık ve gelişme demektir.
Toplumsal kazanım, bu ilerlemeyle daha da anlamlı hale gelir.
Bu avantaj, bu ülke için önemli bir artı değerdir.
Ve bunlar ön plana çıkmalı, tartışılmalı, konuşulmalı.
En başta devlet organları, kurumlar, Belediyeler, Üniversitelerle işbirliği içinde olmalı, birbirinden her anlamda faydalanmalı.
Öğrenci sayısı üzerinden sektörel büyüme, gelişme, son derece sığ bir anlayıştır.
Temelsiz bir binayı inşa etmedir.
Etkin denetim ve işbirliği, sektörün olması gerektiği noktaya gelmesini sağlayacak en önemli adımlardır.
Kaçak öğrenci var mıdır? Evet vardır.
Öğrenci gibi görünüp başka işlerle uğraşanlar var mıdır? Evet vardır.
Bunları sektöre zarar vermeden, beraber hareket ederek düzenlemek gerek.
Buraya gelen öğrencilerle, kalma yerlerinden, sağlıklarına, ulaşımdan, sosyal hayata kadar her türlü ihtiyaçlarında bilgi sahibi olunması gerek.
Bu ülkeye kaç kişi geliyor, nereye geliyor, hangi amaçla geliyor belirlenemez mi?
Elbette olabilir, olmalı.
Bu anlamda bir hazırlık var.
KKTC'ye yurt dışından gelen öğrencilere sağlık sigortası zorunluluğu getirilmesi, devamsızlığı olan öğrencilerin okulla ilişkisinin kesilmesi ve adadan yasal olarak uzaklaştırılması.
Hem okulu, öğrenciyi koruyacak bir çalışma hem de sektöre güven getirecek bir adım.
Sigorta olayı zaten var, fakat ödeyen yok.
Devamsızlığı olan öğrenciyi göndermek masraflı, yapılabilir mi?
Uygulamada başarı olur mu, bilemem, ama bir yerlerden başlamak ve bir şeyler yapmak şart.


Bu haber 590 defa okunmuştur

:

:

:

: