Referandumun ardından

Referandum; Anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.
Referandum; Anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.
***
16 Nisan, 2017 Pazar günü, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirilmesini öngören başkanlık sistemini getirecek ‘anayasa değişikliği’ için referandum gerçekleştirildi.
Türkiye seçmeni, ciddi bir katılım göstererek sandığa gitti.
YSK’ nın açıklamasına göre sandıktan, %51.4 Evet, %48.6 Hayır oyu çıktı.
Bu sonuca ‘ne Zafer ne de Hezimet’ dersek pek de yanlış olmaz sanırım.
Evetle Hayır arada ciddi bir fark yok.
Elbette demokrasi böyle bir şey.
Türkiye tarihinin siyasetinde ve devletinde yeni bir sayfa açılıyor.
***
Ancak, oy sayımının, seçim kanununa aykırı olduğu iddiaları var.
Mühürsüz zarfların kabul ederek milyonlarca pusulanın değerlendirilmeye alınmasına, itirazların dosyalatılacağı ifade ediliyor.
YSK’nın, ‘Mühürsüz zarf ve pusulaların, ‘ dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça’ geçerli sayılması’ kararına, CHP kanadından, “maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez’’ cevabı hemen geliyor.
Bir yandan da, CHP 2.3 milyon oya itiraz dilekçesi vereceğini açıklıyor.
Sonuç ne olur? Ne olmaz?
Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
***
Peki, Yeni anayasa maddeleri neleri içeriyor?
18 maddeyi kapsayan değişikliklerinden bazılarını merak edenler için özetleyelim.

1- Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'Bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
2- Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacak.
3- Seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.
4. TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.
5. TBMM'nin görevleri ve yetkileri, 'kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek' olarak belirlenecek.
6. TBMM, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak.
7. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale getiriliyor.
8. Cumhurbaşkanına, 'devlet başkanı' sıfatı getiriliyor. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.
9. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
10. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
11. TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek.
12.Cumhurbaşkanı; Yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.
13. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.
14. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda değişikliklere gidilecek.
15. Kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.
16. Hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ve-veya metinden çıkarılıyor.
17. TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

18. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin ‘’partisi ile ilişiği kesilecek’’ hükmü kaldırılıyor.
Sonuçları çok büyük olacak olan bu düzenlemelerle;
Türkiye artık farklı bir ülke olacak.
Bu haber 226 defa okunmuştur

:

:

:

: