Rahmet kapısında

Önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece berat gecesidir.
Önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece berat gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi, İslam âleminde beraat gecesi olarak kutlanır. Hepimize mübarek olsun.
Manevi arınmamıza, yenilenmemize, geçmişin muhasebesini yapıp yeniden başlamamıza vesile olsun.

Beraat, adından da anlaşılacağı üzere, kurtulmak, aklanmak temize çıkmak anlamlarına gelmektedir. Bu gece ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, ''Apaçık olan Kitap’a ant olsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız''. buyuruluyor. Müfessirlerin bazıları burada kast edilen mübarek gecenin berat gecesi olduğunu beyan ediyorlar. Peygamber Efendimizin bu gece ile ilgili şöyle buyurduğu ifade ediliyor. ‘Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur. Yine bu gece ile ilgili, '' O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Diye tercüme dilen bu ayetin tefsirinde deniyor ki bir sene içerisinde olup bitecekler bu gecede görevli meleklere bildirilir. Yani kim neler yaşayacak, kim zengin, kim fakir olacak, kim üzülüp kim sevinecek hepsi bu gecede takdir olunur.

Duaların ret olunmadığı geceler arasında sayılan bu mübarek geceye kavuşmuş olmaktan daha güzel ne olabilir! Bize bu günü nasip eden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Rabbimiz bu gece hürmetine cümlemizi bağışlasın. Gelecek günlerimizi geçmiş günlerimizden daha hayırlı eylesin. Hayatın akışı içerisinde bazen istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz, istemeden elimizden dilimizden bir takım yanlış hareket ve sözler çıkabiliyor. Kulluk vazifelerimizde bazı zaaflar meydana gelebiliyor. Bazen umutsuzluğa düştüğümüz zamanlar oluyor. Üzülüyoruz, nasıl telafi edeceğimizi bilemediğimiz zaman kahroluyoruz. Oysa Rabbimiz bize her türlü çıkış yollarını gösteriyor. Umutsuzluğa yer olmadığını bildiriyor.
İşte bu mübarek geceyi vesile edinerek rabbimize yöneldiğimiz takdirde geçmişte meydana gelmiş, kalbimizi sızlatan, bizi mahcup eden bütün olumsuz durumlardan kurtulup yepyeni bir başlangıç yapmamız mümkün olacaktır. Bunun birinci şartı geçmişte yaptığımız hatalarımızdan dolayı Rabbimize tövbe etmektir. Tövbe, pişmanlık demektir. Hatamızı fark edip Rabbimizden af dileyip bir daha yapmamaya karar vermektir. Duaların kabul edildiği bu gecede ilk yapmamız gerekenin samimiyetle tövbe etmek olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Çok sevdiğimiz, incitmekten hep sakındığımız bir kişinin istemediği bir hareketimiz olduğunda ne yapıyoruz? Hemen özür dileyip gönlünü almaya çalışıyoruz. Bir daha aynı hareketi yapmamaya gayret ediyoruz. Rabbimizin yarattığı bir kula karşı tutumumuz bu olur da bizi ve bütün mevcudatı yaratan, bize sayılamayacak kadar çok nimet veren Rabbimize karşı yaptığımız hatalardan dolayı özür dilemez miyiz? İşte tövbe budur! Rabbimizin huzurunda diz çöküp hatalarımızdan pişmanlığımızı ifade ederek O’ndan af dilemektir.
Her birimiz her an hata yapabiliriz. İnsan olmamız dolayısıyla olumluya da olumsuza da meylimiz muhtemeldir. Halimizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, tövbeyi emrediyor. Başka bir ifadeyle hatamızı telafi yollarını gösteriyor. Kur’an-Kerim’de buyuruyor ki:” Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter” derler. Görüyoruz ki biz Rabbimize tam teslimiyetle yöneldiğimiz zaman bunun neticesi af, mağfiret ve Cennet’tir. Bazen hatalarımıza bakıp kendimizi af edemediğimiz zamanlar olur. Mahcubiyetimiz öyle artar ki artık iflah olmam dediğimiz anda Rabbimizin Rahmeti bizi bütün genişliğiyle karşılar.” “De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Şüphesiz Allah bütün günahları affeder Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’’ ayetini okuyup da umutlanmamak mümkün mü?
Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz, ”Günahtan tövbe eden o günahı işlememiş gibidir”buyuruyor. Bir başka mübarek sözlerinde, ”Günahlarınız denizlerin köpüğü kadar çok bile olsa yeter ki tövbe edin Rabbim affeder ”buyuruyor.
Bütün bu müjde dolu ifadelerden sonra bize düşen bu mübarek gecede kendimizi muhasebeye çekip ”Ölmeden önce ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Kaidesi mucibince hareket etmektir. Bu gecenin öncesinde yapmamız gereken mühim bir şey, kardeşlerimizle helalleşmektir. Kul hakkının telafisi ancak hak sahibiyle helalleşmekle mümkündür.

Böyle mübarek bir gecenin arifesinde, tüm dostlarımızla tebrikleşerek helalleşerek, Rabbimizin huzuruna pirü pak varabilme heyecan, umut ve gayretiyle, diyorum ki, Berat gecemiz mübarek olsun. Ailemize, milletimize, bölgemize, İslam âlemine hayırlar getirsin yepyeni başlangıçlara vesile olsun. Sağlık, mutluluk, sıhhat ve afiyet dileklerimle, bir münacatla bitiriyorum

KAPINA GELDİM

Hamd-ü sena ile durdum divana,
Gönlümden kasveti kaldır Allah’ım.
En güzel isimler mahsustur sana,
Ömrümü ihsanla doldur Allah’ım.

Dört kitap yüz adet sayfa aşkına
Kâbe Zemzem, Merve, Safa Aşkına
Ahmet Muhammed Mustafa aşkına
Rahmet deryasına daldır Allah’ım.

Yıllarca nefsimin peşinde yeldim,
Hata eylemişim kendimi bildim.
Günahkâr bir yüzle kapına geldim.
Affeyle yüzümü güldür Allah’ım.

Âlemlere Rahmet Gül’ünü sevdim
Hak yolunda giden kulunu sevdim
Seherde zamirin dilini sevdim
Bu sevgimde sebat kıldır Allah’ım

Ömrüm heba oldu gözlerim yaştır
Noksandır amelim defterim boştur,
Azabın hak amma lütfun da hoştur
Bilirim rahmetin boldur Allah’ım.

Senin eserindir bu koca evren,
Hakikati anlar kalbiyle gören
Sensin her canlının rızkını veren
Bana da helalden buldur Allah’ım


İslam âlemine daim dirlik ver,
Aramızı ıslah eyle birlik ver,
Esir yurtlarıma tam özgürlük ver,
Müşkülünü âsân oldur Allah’ım

Settârsın setreyle günahımızı,
Ğaffârsın lütfeyle felahımızı
Semîsin duyarsın her âhımızı
Bize istikamet buldur Allah’ım

Cümlemizi hayırlarda yarıştır,
Salihlerin zümresine karıştır,
Ahirette Habib’inle görüştür,
Hakkı’ da bir garip kuldur Allah’ım.
Bu haber 308 defa okunmuştur

:

:

:

: