Terör her yerde insanlığı tehdit ediyor!

Terör bu kez İngiltere’nin Kuzey’ini vurdu.
Terör bu kez İngiltere’nin Kuzey’ini vurdu.
İngiltere’nin Manchester kentinde bir eğlence mekanında konser alanını hedef aldılar.
Ve çoğu çocuk denecek yaşta 22 insanı katlettiler.
Bir kez daha insanlığı öldürdüler.
Terör insanlığı hedef alan bir eylemdir.
Bölgesi, milleti, dini, dili,ırkı olmaz.
Burada hedef alınan insanlıksa eğer, teröre karşı verilecek mücadeledede uluslararası iş birliği şart.
Zira terör tek bir milleti, tek bir dini, tek bir ırkı hedef almamaktadır.
İnsanlığı hedef almaktadır.
Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca insanı tehdit etmektedir.
Peki, nasıl ortaya çıkıyor bu terör örgütleri?
Küresel alanda faaliyet yürüten terör örgütleri, militanlarını bir takım psikolojik süreçlerden geçirdikten sonra silahlı faaliyetlere sokmaktadırlar.
Bu psikolojik süreçleri kısaca açıklayacak olursak;
1. Grup Dinamiği
Terör örgütlerinin eleman kazanmada kullandığı ilk psikolojik süreç, grup dinamiğidir.
Bir terör hareketinin başarılı olabilmesi için daha ilk anlardan itibaren kapalı bir teşkilat kurması ve bütün taraftarlarını bu örgüt içerisinde eriterek örgütün ayrılmaz bir parçası haline getirebilecek bir güce sahip olması gerekmektedir.
Bundan dolayı grup ve grup dinamiği süreci hakkında kısaca bilgi vermekte fayda vardır.
Günlük konuşmada kullanılan “grup” sözcüğü en genel anlamda çoğul olmayı ifade eder. Sosyolojide ve Sosyal Psikolojide ise grup kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlara göre, bir kalabalığın grup olabilmesi için ortak amaçlar, ortak normlar, kendilerini bir gurup olarak hissetmeleri gibi koşullar öne sürülmüştür. Gruplar şüphesiz bu özellikleri göstermekle beraber, bir topluluğun grup olabilmesi için bir “etkileşim”in olması gerekmektedir. Buna göre grup, “etkileşim halinde olan birden fazla insan” demektir.
Grup dinamiği ise, bir grup içinde oluşan sebep-sonuç ilişkileri ile grupların oluşması ve işleyişini ifade etmektedir.
Gruplar, insanların rastgele bir araya geldikleri topluluklar değildir. Onları bir arada tutan değerler sistemi vardır.
Her insan istediği gruba giremez. Çünkü grubun yazılı olmayan yasaları vardır. Her gurubun bir işleyişi, kalıplaşmış değerleri, amaçları ve ilişki düzeni vardır. Her grupta bir dayanışma, birlik, iş bölümü ve üyelerden ayrı beklentiler vardır. Her grubun ortak bir aklı, tavrı, tutum ve davranış şekli vardır.
Liselerde, üniversitelerde, işçiler ve kamu çalışanları içerisinde, mahalli alanda örgüt sorumluları örgüte kazanmayı planladıkları kişilerin;
Aile yapısı,
Zaafları,
İrtibatta olduğu arkadaşları,
Ekonomik düzeyi gibi yönleri hakkında istihbarat yaparlar. Örgüte kazanılması planlanan kişi hakkında gerekli bilgiler toplandıktan sonra insan psikolojisini iyi bilen örgüt militanları bu bilgilerin ışığında harekete geçerler.
Bazen gerekli diyaloğun sağlanması için bir çay, sinema, tiyatro ve konser daveti, ekonomik sıkıntıda olan öğrencilere burs ve kalacak yer temini gibi imkanlar sağlarlar.
Hepimiz biliriz ki, her insanın hayatta karşılıksız bir sevgi, ilgi ve samimiyete ihtiyacı vardır. Örgüt militanları bu işi ideolojik amaçlar uğruna yaptıklarından kazanmayı planladıkları kişiye karşılıksız arkadaşlık ve dostluğu uzun vadede bedelini almak üzere sunmaktadırlar.
Tabi bunu daha açmak katagorilere ayırmak mümkün.
Ve/fakat buna sayfaların yetişmeyeceği de aşikar.
Dolayısıyla terör örgütleri rastgele ortaya çıkmıyor.
Bunları sağlayan ve emelleri doğrultusunda kullanan devlet millet düzeyinde güçler vardır.
Bu güçler terör örgütlerini yaratmakla kalmaz aynı zamanda finansal kaynaklarını da sağlarlar.
Fakat gel gelelim zaman içerisinde terör örgütlerini yaratanlar ile örgüt amacı, ortak paydaları gibi unsurlar çelişebiliyor.
Böyle olunca da yaratılan bu terör örgütleri üzerinde kontrol sağlanamıyor.
Ve gün gelir o silah gelip insanlığı tehdit edebiliyor.
Nitekim bugün yaratılan ve çoğu Ortadoğu’da bulunan islami unsurları da kullanarak oluşturulan terör örgütleri yukarıda saydığım bu sebeplerden ötürü faaliyetlerini sadece Ortadoğu içerisinde sürdürmüyorlar.
Dolayısıyla bugün çeşitli terör örgütleri küresel bir alanda insanlığı tehdit eder duruma geldi.
Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden.
Bu haber 182 defa okunmuştur

:

:

:

: