Kendini yönetecek gücün var mı?

Her konuda atılıma başarılı bir ekiple başlanmalıdır...

Her konuda atılıma başarılı bir ekiple başlanmalıdır... Başarıda ekip ruhunun sinerjisi esas olup, diğer ekiplere yansıyandır... Ekip kurmak ise son derece önemlidir...

Çalışma hayatının konusu ne isterse olsun, mevcut günlerin ve vaktin önemine haiz olan çalışmaları yürütmek, sorumluluğun kendisidir... Bu çalışmaları yürütürken, idareci konumdaki kişilerin, alt kadrosundaki ekibin, son derece profesyonel olması gerekmektedir... Tüm bu çalışmaları yürütürken genelde eleştirilen ve çoğu muhalefet ruhluların, dediği, entipüften işler yapıyorlar deyişleri acayip değil de nedir?

Siyasilerle görüşmeyi vatandaş talep ediyorsa, ziyaret etmek istiyorsa, yok gelmeyin istemiyorum mu diye cevap verecekler, isteyen vatandaşla görüşmenin ne mahsuru olur... Kanaatimce hiç bir sakıncası yoktur... Seçimle iş başına gelenlerin bir vazifesi de budur... Her kişinin kendine özel konusu ehemmiyetlidir bu ehemmiyeti de siyasetçi ile paylaşmak istiyorsa paylaşacaktır...

Bazılarının dediği gibi siyasiler cenaze cenaze geziyorlar ve seçim kazanıyorlar demek, hem cenaze evine, hem cenazeye giden kişiye yapılan ayıbın en büyüğüdür... Ha! Birde düğünleri geziyorlar deniyor ya! Sinirlenmemek elde değil... Evlatlarının mürvetinde, davet sahiplerinin sevdiklerini görme isteklerinin önüne geçilmek mi isteniyor... Bu konular arasında oldukça eleştirilenin başında yukarıda belirttiğim gibi yoğun olarak siyasiler gelmektedir... Ve bu gibi eleştiriler sıralanırken özellikle milletvekilleri ve bakanlar ilk sırayı almakta olduğu bilinmektedir...

Diğer bir eleştiri konusu ise bakanı görmek isteyen vatandaşların tenkit edilmesidir... Bu tenkitleri de anlamış değilim... Bakanı illaki göreceğim diyen vatandaş ısrarlı ise mutlaka zemin yaratılmalı ve bu gibi görüşmeler gerçekleşmelidir... Tabi zamanı dikkatlice kullanmak her görev sahibin kendi anlayışı ile sınırlı olmalıdır... Her duruş, o görevdeki duruşu üstlenen kişinin yerine getirmesi gereken bir dizi sorumluluk zincirinden oluşur... Bu sorumluluk zincirinde mantıklı izah mutlaka olması istenilen anlatım olmalıdır... Bu zincirin son halkası ise, kişinin hedefi olurken başarının devamlılığıdır...

Her işi kendi yapmaya kalkan ve ben olmaz isem, hiç bir iş halledilemiyor diyen yöneticiler beraber çalıştığı ekibin yeteneklerini, kullanmalarını sağlamalıdır, onlara sorumluluk ve inisiyatif vermelidir, vermiyorsa, burada bir aksilik ve güvensizlik durumu vardır... Başarı ekip işidir ve ekibinin bilgi donanımı o işte bir fayda sağlamıyorsa, ekibin yenilenmesi şarttır... Alt kadrodan yeterli verimliliğin alınması için etkili ekip kurmanın öneminde, ne zaman harekete geçileceği veya ne zaman geri adım atılacağının planına gerek vardır... Yeteneklerin bir araya gelmesi görev yetki ve sorumlulukların dağılımı ve denetim ile alınacak geri bildirimin faydasının haneye yazılacağı hakikati bilinmelidir... Her faydayı sadece maddi açıdan düşünmekte doğru değildir...

Her insan bedelini ödemediği hiç bir şeyin sahibi olamayacağını bilmelidir... Bedel ise ağır bir yüktür... Taşınması oldukça zordur... İçinde misafir olduğumuz dünyanın olanakları çerçevesinde özveri ile çalışmak çalışmanın semeresini almak ise her zaman arzulanan hedefin kendisidir... Dikkatli olmak ise gereken durumdur... İş idaresi kolay bir konu değilse bile işi bilen için zor değildir... Ne demiş Eflatun 'Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.'
Bu haber 1829 defa okunmuştur

:

:

:

: