Yanan ağaçlarımız!

Coğrafya olarak sıcak bir ülkemiz var.
Coğrafya olarak sıcak bir ülkemiz var.
Yaz geldi. Sıcaklar bunaltıyor.
Sıcaklar arttıkça, çıkan yangınlar da artıyor.
Piknik alanları yangını, ağaçlık alanların yangını, ormanlık alanların yangını.
Doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkmakta bu yangınlar.
***
Yetişmesi yüz yıl alan ağaçlar, sadece birkaç saniyede kül olabilmektedir.
Her yıl, çeşitli yangınlar oluyor, bu alanlarımız heba oluyor ne yazık!
Yine yangınlar, yine kül olan ağaçlarımız ve yine kahroluyoruz, yine üzülüyoruz.
***
En son olarak Kalavaç’takilere, Alevkayası’ndakilere, Kalkanlı’dakilere
üzüldük, kahrolduk.
Bu yangınlar, binlerce dönüm araziyi etkiliyor, yüzlerce ağacı, içinde yaşayan canlılarıyla beraber yok ediyor, kül ediyor.
***
Sıcak bir ülkede yaşamak, yangın tehlikesinin yüksek olmasına bir sebeptir.
Bu doğru… Ama başka sebepler de var.
Bunlara yeterince dikkat ediliyor mu?
Bu yangınların çıkmasında ihmal veya dikkatsizlik yok mu?
Mesela;
Ağaçlık alanlarda, piknik alanlarında ateş yakarken yeterince güvenlik tedbiri alıyor muyuz?
Yakılan ateşi bırakırken iyice söndüğünden emin oluyor muyuz?
Sönmemiş sigara izmaritini, kibriti yere, atanımız yok mu?
Peki, tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakanlar!
Cam ve cam kırıklarının, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yaktığını bilenimiz çoktur.
Bilenimiz çoktur da, kaç kişi buna gereken hassasiyeti gösteriyor?
Bunları düşününce, yangının çıkmasında elbette ihmal de var, dikkatsizlik de var.
***
Mademki, iklim özellikleri sebebiyle, yoğun bir yangın tehdidi altındayız,
Mademki, yetişmesi uzun yıllar alıyor ağaçlarımız.
Onları korumalıyız…
Koruyorken, korunmasında alınacak tedbirlerde yeterli oluyor muyuz?
Ormanlık alanlarda, ağaçlık alanlarda, koruyucu tedbirler alıyor muyuz?
Özellikle sıcaklar arttıkça çıkan yangın sayısı da bir o kadar artıyorken.
***
Yangına müdahalede; Gerek Yangın helikopterine gerekse yangın uçağına, ya Güney’den İngiliz üslerinden ya da Türkiye’den yardım bekliyoruz.
Medet, ya Türkiye’den ya da İngiliz üslerinden.
Yangını söndürmek için müdahale konusunda yeterli olmadığımız ortada.
Hazır bir yangın helikopterimiz hala yok!
***
Ağaçlık alanlarımızın korunması için söndürme çalışmaları çok önemli.
Ancak bundan da önemlisi, yangının çıkarılmaması, çıkartılmaması önemli.
Yangınları önlemek için alınacak tedbirlere, her bir birey olarak yeterince önem verirsek, en büyük katkıyı da her bir birey olarak koymuş oluruz.
Her birimiz;
Yaktığımız ateşin söndüğünden emin olmalıyız.
Sigara izmaritlerini, kibriti yanık olarak atmamalıyız.
Ve çok önemlisi de cam ve cam kırıklarını atmamalıyız.
Unutmayalım giden her bir ağacın yerine yenisini koymak uzun yıllar alıyor.
Ve yanan bu yerleri yeniden yeşile dönüştürmek uzun bir zaman alıyor, yıllar alıyor.
Not;(Bir yangın durumunda, 177 yangın hattını hemen arayalım).
Bu haber 307 defa okunmuştur

:

:

:

: