Devlet olarak halkın denizlere erişimini bile sağlayamayanlar utanmalıdır

Ücretsiz denize erişim bir anayasal hakkı mıdır?
Ücretsiz denize erişim bir anayasal hakkı mıdır?
Evet bir haktır.
Bu çok açık ve tartışmaya açık olmayacak şekilde tanımlanmıştır.
O zaman otellerin konum itibarıyla kovuşlandığı arazilerin sahillerini özel mülkleri gibi görmesi kabul edilemez bir durumdur.
KKTC eğer bir hukuk devleti iddiasındaysa yurttaşlarına her şekilde denizlere erişimi sağlamakla mülelleftir.
Bunu yurttaşlarına sağlayamayan bir KKTC Devleti var maalesef.
İnsanlarımız otellerin gasp ettiği sahillere sokulmuyorlar.
Üstelik bu nokta da otel elemanları tarafından hiç hak etmedikleri kötü bir muameleyle karşı karşıya kalıyorlar.
Peki bu ülkenin polisi yok mu?
Var.
Bu ülkenin adli makamları yok mu?
Var.
Bu ülkenin hükümeti yok mu?
Var.
Bu ülkenin devleti yok mu?
Var.
Peki bu ülkede yasalar yok mu?
Var.
Vatandaşlarının anayasal haklarını koruyan, yasaların uygulanmasını sağlayan kurumları yok mu?
Var.
Peki o zaman kıçı kırık bir otele devlet otoritesini ispatlayamayan, yönetim erkini sorgulatan bir idari anlayış olabilir mi?
Maalesef oluyor.
KKTC böyle bir görüntü içerisinde.
Vatandaşlarının haklarını koruyabilecek yetiye sahip değil.
Otel idareleri sahillerimize hükmediyorlar.
Hem de mahkeme emirlerini hiç sayarak.
İnsanları bir şekilde oraları kullanmaktan men ediyorlar.
Anayasal hakkımız olan denizlere erişimi engellemeye çalışıyorlar.
Yurttaşlar ısrar edince polis devreye giriyor.
Her seferinde aynı olaylar yaşanıyor.
Oysa polis bunlara vatandaşların anayasal haklarını kullanmalarını engelledikleri gerekçesi ile yasal işlem başlatabilir.
Belli ki böyle bir işleme gerek duyulmuyor.
Bu konuda yasal bir işlem başlatılmıyor.
Onlara devletin otoritesi hissettirilemiyor.
Ülkenin yasalara göre yönetildiği izlenimi verilemiyor.
Mahkeme kararlarını uygulayacak otorite zafiyet gösteriyor.
Hal böyle olunca da oteller bu rahatlık içerisinde hareket etmeye devam ediyorlar.
Peki neden?
Çünkü siz KKTC Devleti olarak bu otellerin nazarında yok hükmündesiniz.
Zira nasılsa devletin içinde etkili makamlarda olan bir takım insanlarla yürüttükleri ilişkilere güveniyorlar.
Bu çarpık ilişkiler sayesinde bu tür sıkıntılardan kurtulmanın yollarını bulmuşlar.
İşte tam da bu nedenlerledir ki bu yönetim anlayışında olan otel idareleri ne yasa tanıyorlar, ne hak, ne hukuk, ne de mahkeme kararı..

Bu haber 201 defa okunmuştur

:

:

:

: