Maronitler ve gelin güveyleri

Hani bizim bütünlüklü çözümcüler nerede_ Bir çakıl taşı verilmez deyenler?
Hani bizim bütünlüklü çözümcüler nerede_
Bir çakıl taşı verilmez deyenler?
Aman içimize Rum, Hristiyan almayınız diyenler?
Bu topraklar ’ Türktür , Türk kalacaktır’cılar?
Şehit kanları ile alınan bu toprakları vermeyizciler…
KKTC de mülk, malı elinde tutanındır diyenler?
Aslında hepsi aynı masaya yüro yüro oturmuşlar,
Askeri, sivili, politikacısı, müsteşarı kafayı sokmuşlar.
Ve çok zeki, çok sivri akıllı bir kararı kaleme alıyorlar!
MARONİTLER EVLERİNE DÖNEBİLİR!
Hade şimdi, ayıkla 63 ten beri ana politika, milli politika,
Ulusal Dava, , milli mücadele, evkafı mülkiye malları dâhilerinin taşlarını…
Ayıkla da mal meydana çıksın!
Tabii ki Maronitler evlerine, köylerine dönecekler,
Ne suçları var ki?
Rumun EOKA sı ile Türkün TMT sinin ortasında ara dayağı yediler.
Türkler onları evlerinden, köylerinden, işlerinden, topraklarından cemaatlarından yoksun ettiler!
Rumlar da onları paskalya çöreği yoğurur gibi evirdiler çevirdiler.
Dillerine, dinlerine, geleneklerine yabancı ettiler!
Ne Kıbrıs Rum toplumunun parçası oldular, ne de kendi kimliklerinin tam sahibi .
Bir taraftan Rumun bize 1960 lardan beri yaptıklarını anlatmaya çalışanlar, aynı zamanda bu Maronit vatandaşlara aynı zulmü ve uygulamaları reva gördüler.
E hade şimdi bu dram, bu haksızlık hatta uygulayıcısına mahcubiyet artık son bulacak.
GERÇEKTEN SON 50 YILDA KIBRIS’TA FARKLI ETNİK GRUPLAR ARASINDA BİRİNİN DİĞERİNE EN İNSANCIL DAVRANMA ÖRNEĞİ.
Sırf Türkçe konuşmuyorlar, Müslüman değiller diye 1974 ten beri hem evlerinde hem köylerinde maruz kaldıkları sıkıntı ve kısıtlamalar bir taraftan, diğer taraftan da Rum değiller, Ortodoks değiller diye yaşadıklarını kim merak etti, kim dile getirdi bugüne kadar!
Peki ama Maronit Marulla ne yapacak şimdi?
Kocası Rum, annesi Ermeni, Babası eski Maronit muhtarı.,
Çocukları daha ne din, ne dil, ne etnik köken konusunda kararları belli değil.
Ne yasa, ne uygulama ama?
14. yüzyıl yasası
İnsanları etnik kökenlerine göre sınıflandırıp hakkını iade etme.
MARONİT DEĞİLSEN OLMAZ!
Herhalde şimdi bir de Maronit köken tespit müsteşarlığı kurarlar!
Ermeniler, Katolikler, Latinler ve diğer etnik kökenlilere karşı sorumluluk nerede?
Din, dil, ırk, mezhep ayırımcılığı yapılmaz diyen KKTC anayasası nerede?
İnnallahım münessabiri..
Oh my god! İa do onama du theou! Im astvatsy! oh deus meus!
Bana istediğiniz kadar bozulun kızın ama oturun henüz geç kalmadan bu düzenlemeyi doğru dürüst yazın.
Öyle felsefe, hukuk, tarih bilgileri kıt beyinlerin ürettiği yüz karası insanlık suçu sayılabilecek, etnik köklere göre insanları kategorize etmeyin!
Ya sabır!

Bu haber 523 defa okunmuştur

:

:

:

: