Belediyeler rakip değil

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' yapıldı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' yapıldı.

Üzerinde durulan konulardan çıkan en önemli sonuç 'Belediyelerin özerkliklerinin korunması' oldu.

Bazı kararlar üretildi, üretilen kararların kamuoyuna duyurulması ve takibi için de bir heyet oluşturuldu.

Üzerinde durulan en önemli sonuç, Anayasa'nın 119'uncu maddesi korunarak, belediyelerin özerkliğine sahip çıkılması kararı oldu.

Tabi bunun yanında üretilen başka kararlarda var.
Bu kararlardan öne çıkanlar özetle şu şekilde;
1- Kıbrıs Türk Belediyeleri, Anayasa'nın 119'uncu maddesinden kaynaklanan özerk yönetim hakkına bağlılıkla çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır.

2- Yeni yasalar ve yasal değişiklikler 51/95 Belediyeler Yasası çatısı altında yapılmalı ve yerel yönetim özerklik mekanizması korunmalıdır.

3- Yeni İhale Yasası, Belediyelerin yerinden yönetim özelliğini kaybetmesine yol açmış, işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Söz konusu yasanın KKTC Meclisi'nde tadil edilmesi kaçınılmazdır.

4- Sokak aydınlatmalarının etkin yönetimi ancak yerel yönetimler eliyle mümkündür.

5- Belediyelerimiz birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarını hükümetle işbirliği içerisinde ödemeye hazırdır. Belediyelerin birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ayrıca Vergi borçlarının ödenebilmesi için gecikme zamlarına yönelik indirim yapılması şarttır.

6- Taşınmaz Mal Vergisi Yasası'nda yer alan vergi rakamları son olarak 2006'da güncellenmiştir. Taşınmaz Mal Vergisi hükümet tarafından günümüz koşullarına uygun ve reel değerler üzerinden yeniden düzenlenmelidir.

7- Su yönetimi konusunda yerel yönetimlerin karşısında muhatap alacakları etkili bir kurum yoktur. Halkın su hizmeti hakkı, yaz mevsimi ortasında aksamaktadır. Hükümet bu konuda tedbir almalı ve Belediyelerin muhatap olacağı otoriteyi güçlendirmelidir.

8- Su anlaşmasından dolayı geçmişte Belediyelerin yükümlüğü altında olan alt yapı, su şebekesi yenileme ve kanalizasyon gibi hizmet çalışmaları durmuştur.

9- 51/95 sayılı Belediyeler Yasası uzun yıllardır tadil edilmeyi beklemektedir. Genel Kurulumuz bu yasanın en erken zamanda güncellenmesi gerekliliğine inanmaktadır.
10- Yerel yönetimlerdeki tayin ve terfi sorunlarının çözümü için Bakanlar Kurulu tarafından 65/2007 sayılı yasa çerçevesinde tüzük hazırlanması elzemdir. Söz konusu tüzük, yasal zorunluluk olmasına rağmen çıkarılmamıştır.


Yerinden yönetimler, yani Belediyeler, ülkedeki her kurumda olduğu gibi sıkıntılar yaşıyor.

Merkezi yönetimler ve bizzat Belediye yönetimlerinin de bu sıkıntılarda payı var.

Durum böyleyse, sorunlara sırt dönmek olur mu?

28 Belediye, Belediyeler Birliği, merkezi hükümetler sorunların çözümü için işbirliği yapmak zorunda.

Çünkü sonuç olarak, ülkeye, ülke insanına, tüm bölgelere daha kaliteli hizmet gidecek.

Bu bile ortak çalışmaya yeterli bir sebeptir, bu sorunlar yıllardır çözülmediği için bugün bile tartışılıyor.

Sorun olarak ortaya çıkarılan konular içinde öncelikli olanlar var.

İhale yasası, su konusu, emlak vergisi, sokak aydınlatmaları ve tabi ki biriken sosyal yatırımlar.

İhale yasası ile Belediyelerin yatırımları etkilendi, yavaşladı.

Maalesef eski Belediye yönetimlerinin hataları bu durumu getirdi.

Bana göre eskiye dönüş zor.

Su konusu tam bir muamma, sanki olan oldu konu kapandı.

Oysa daha yapılacak çok iş var, Belediyelerin muhatap alacağı su dairesiyse mutlaka güçlendirilmeli, bu daireye yatırım yapılmalı, yok su geldi, kim isterse yönetsin anlayışı ile gidilirse, sonuç çok daha vahim olacak.

Emlak vergisi zor güncellenir, çünkü zammı hükümet yapacak, vatandaşın tepkisini hükümet, zamlı vergiyi Belediye alacak, hükümetler bunu göze almaz.

Oysa bölgesel ve değerine göre düzenlenecek bir emlak vergisi daha adil ve güncel olur.

Sokak aydınlatmalarında kimin ne yaptığı belli değil, Belediyelere verilirse hiç olmazsa muhatap belli olmuş olur.

Biriken sosyal yatırımlar, en büyük sorunlardan, büyüyen borçlar, bir orta yol bulunmalı, hem ilgili daire, hem belediye, hem de çalışanlar için elzem, yaşamsal mesele, yapılandırma ve faiz indirimleri Belediyelere nefes aldırabilir.

Belediyeler bölgelerini, bölge insanını temsil ederler, bölgenin sorunlarını merkezi yönetimlerden daha iyi ve hızlı çözerler.

Belediyeler rakip değil, iş ortağıdır.

Bu anlamda gerekli adımlar daha da geç kalınmadan atılmalıdır.

Elbette etkin denetim ve yaptırım şartı ile yeter ki iyi niyet olsun.


Bu haber 640 defa okunmuştur

:

:

:

: