Su savaşlarına doğru mu?

Atmosferdeki, ozon tabakasının delinmesi .

Atmosferdeki, ozon tabakasının delinmesi .
Sanayileşmiş süper ülkelerin, atmosferimizi kirletmeleri .
Son olarak da , Trump’ın, Paris Anlaşmasını, ABD’nin uygulamaktan vaz geçtiğini açıklaması . Tedbir alınmamasını ve ciddi şekilde , atmosferdeki ozon tabakasının daha da büyümesi sonucunu doğurmuş. Güneş ışınlarının daha dik olarak dünyamıza ulaşması . İklim değişikliklerine , onun da getirisi olarak , dünyadaki sıcaklığın artmasını , sağlamıştır .
Dünyadaki sıcaklığın artmasının getirisi ise, her yerde görülmekte , kuraklıklara .
Su sıkıntılarına, sebep olmaktadır .
Sabahleyin, yağmuru .
Öğleden sonra, güneşi olan koskoca Afrika .
Gidilen yerden geri dönüldüğünde, geçilmeyen ve kesilen bitki örtüsünün sıklığı ile tanınan Afrika’yı da. Süper güçlerin, Nükleer denemeler ile, çöl haline getirdiklerini yaşayarak görüyoruz .
Afrika’da, bu günlerde, Koleradan ölenlerin sayısı, binlerce .
Kolera, bilindiği gibi, mikroplardan oluşur .
Bunun engellenmesi ise, her tarafın temiz tutulması ile mümkün .
Su olmayınca, temizlik nasıl sağlansın .
İtalya , Vatikan da dahil, büyük bir kuraklığın pençesi ile savaşım vermekte .
Vatikan’ın uhrevi gücü, bunun önünü alamamaktadır .
İtalyanların, meşhur Aşk Çeşmesinin suları, akmaz hale geldi .
İçme suyu sıkıntısına varan, bir kuraklıkla, karşı karşıya .
Kutupların , sıcaklıkların yükselmesi sonucu, barındırdıkları buz kütleleri, erimekte. Deniz seviyesinin, yükselmesine neden olmakta .
Bunun, ileride olumsuzlukları da beraberinde getirici, sıkıntılı günlerin başlayacağının habercisi olduğu, aşikardır .
Dünyamızda, su .
Yaşam kaynağıdır .
Susuz, hiçbir şey olmaz .
Ülkemizde de , bunun sıkıntısını yaşıyoruz .
Çok şükür, Anavatan, bu konuda da, imdadımıza koştu .
Fakat .
Bundan, yeterince yararlanamamanın üzüntüsü ve sıkıntısını çekmekteyiz .
Bir çok beldemize, hala daha, bu su gitmedi .
Götürülemedi .
İnsanımız , müthiş bir sıkıntı ve bunun getirdiği ıstırabı çekmekte .
Bunun yanında , su ile iş yapan , bahçecilerimiz .
Hayvancılarımız .
İş yerlerimiz, ne yapacaklarının sorusu ile meşgul .
Her sektörde .
Alarm zilleri çalmakta .
Tüm sektörler .
SOS vermektedir .
Güzelyurt’ta, bir çok narenciye bahçesi, su yetersizliğinden kurumaya terk edilmiştir .
Her alanda, üretim düşmektedir. Bu gidişle, sıfır noktasına gelinecektir .
Birçok kişi, geçim kaynağından yoksun kalma tehlikesi ile, karşı karşıya .
Dünya’daki bu sıkıntı , daha çok, geri bıraktırılmış ülkelerde var.
Yavaş yavaş , sanayileşmiş ülkelerde de, bu sıkıntı başlayacak .
Şimdilerde , enerji için savaşan ülkeler veya Devletler.
Yarınlarda , Halklarının yaşamsal olarak vaz geçemeyecekleri, su için de, savaşacaklar .
Susuz bir dünya ve hayat , tahayyül edilemez bile .
O günlerin gelmesini, hiçbir dünyalı arzu etmez .
Fakat, gidişat bu minvalde .
Öyle görülmekte ki , sanayileşmiş ülkeler , dünyadaki sıcaklığın azaltılması yönünde, hiçbir girişim yapmamakta .
Sanayi alanında ürettiklerini, ki bunların % 80 ‘i savaş sanayiinde kullanılan ölüm silahlarıdır .
Bu ülkeler , kendilerinden başkasını düşünmedikleri için, bunu yapmaya devam edecekler ve kuraklıkla karşı karşıya geldikleri gün.
Silah üstünlükleri sayesinde , su kaynaklarının olduğu coğrafyaları
İşgal etmek , su savaşlarını başlatmak hareketine gireceklerdir .
Bunun belirtileri, ciddi şekilde görülmekte .
Fakat, süper güç olan, hiçbir ülke, bunun önüne geçmek için, çaba harcamıyor .
Önümüzdeki yılların savaşları , petrol savaşlarından, daha ziyade, su savaşlarına yönelik olacağa benziyor .
Dünyamızın, büyük bir felakete doğru gittiğini, herkes görüyor .
Bu durum karşısında da, sadece bakıyor .
Dünyanın durumu, bu .
Bize, Anavatan, hayat suyu gönderdi .
Hala daha, kullanamama becerisini, gösteriyoruz .
Ve .
Denize akan hayat suyuna, sadece bakıyoruz .
YAZIKLAR OLSUN…

Bu haber 169 defa okunmuştur

:

:

:

: