Bari kalıbına uydurun…

Rum, Yunan ikilisinin, Crans Montana’da, neden olduğu, görüşme masasının, berhava olmasından sonra.
Rum, Yunan ikilisinin, Crans Montana’da, neden olduğu, görüşme masasının, berhava olmasından sonra. Türk tarafının, süreç içinde söylediği gibi “bu son şanstır” söylemlerinin , sürecin çökmesinden sonra, ispatlanması açısından, Türk tarafı, düğmeye basarak , görüşme sürecinin hitam bulduğunu . Bundan sonra, sürecin alabora olmasından sonraki uygulamalarının, ilk sırasını, Maronitlerin köylerine ve evlerine dönmeleri, kararını almaları oldu .
Karar , Cumhurbaşkanlığının başkanlığında oluşan Komitede. Daha sonra da, bu Komiteye başkanlık yapacak Cumhurbaşkanının Müsteşarı olacak. Bizzat, Sn. Cumhurbaşkanı, bunu ilan etti .
Maronitlerle ilgili olarak alınan karara, siyasi karar denildi .
Pekala, bu kararı, kim üretti .
Bu Komitenin, oluşmasına yönelik, ülkemizde yetkili organ kim ?
Sn. Cumhurbaşkanının, böyle bir Komiteyi oluşturacak , yetkisi var mı?
Cumhurbaşkanlığı görevleri arasında, öyle bir görev ve yetkisi var mı ?
Bizde, siyasal sistem, Parlamenter sistemdir .
Yani, her türlü kararın alındığı yer, Parlamento. Meclistir .
Bu iş “ çan çaldı, sumak döndü” ye maalesef getirilmiştir .
Siyasi iradenin, belirleyicisi, KKTC ‘nin Meclisidir .
Bunun üzerinde, başka bir erk olamaz .
Olursa, Devlet ve sistem , zarar görür .
Maronitler için, ne yapılacaksa .
Karar yeri, Meclistir .
Sn. Meclis Başkanının, bu konudaki görüşünü ve hassasiyetini duymak , bilmek isteriz .
Ülkemizde, Meclis iradesinin üzerinde, başka bir irade var mı ?
Şayet olursa , Hukukta bunun adına “keyfilik” denir .
Hukuk Mektebinde, bana öğretilenler bunlar .
Bunu anlamak, ille de, Hukukçu olmayı, gerektirmez .
Buraya kadar olanları, derleyip toparlayarak. Meclisin iradesine, havale etmekten başka çare yok .
Bari, bu aşamada olsun, bu işi kalıbına uydurun .
Birisi, çıkar .
İdare Mahkemesine, gider .
İş “Bağdat’tan, döner .”
İşi, buralara kadar, götürmeyin .
Bu keyfiliğe, bir son verin .
Bu uygulamanın, bir bütçesi de olacak .
Bu harcamanın, hangi esaslara dayanacağının da, Meclisin onayından geçmesi, gerekmez mi ?
Maronit Komitesinin, alacağı her karar .
Maalesef ve maalesef, Hukuk Devleti ilkelerinin dışında olacak .
Yol yakınken, derhal Meclis, devreye sokulmalı .
Hukuk Devletinin, gerekleri yerine getirilmelidir .
Bu konuda Hükümete ve Siyasal Partilere, Hukuk Devleti ilkelerine, sahip çıkmada, büyük görevler düşmektedir .
Aksi , bundan böyle , Hukuktan yoksun Komitelerin dönemi, ülkemizde başlamış olur .
Bu, büyük bir Anayasa ihlalidir .
Meclis BY-PAS edilip .
Yerine Komiteler oluşturulsun .
Her halde bu uygulama .
Hiçbir Muz Cumhuriyetinde, olmasa gerek .
Bu Komitenin alacağı kararı, uygulayacak olan, suç işlemiş olacak.
Yasal dayanaktan yoksun, alınan kararlara, Hukukta “keellemeykün. ” Yani, ölü doğmuş kararlar denir .
Bundan, Maronit Komitesinin ari tutulması, mümkün değil. Çünkü önünde, büyük bir Hukuki engel var .
Sonra, Yalçın Cemal demedi demeyin .


Bu haber 160 defa okunmuştur

:

:

:

: