Kıbrıs Türkü B Planı Mağduru

Hiç şaşmam yakında bir B Planı mağdurları cemiyeti kurulursa!
Hiç şaşmam yakında bir B Planı mağdurları cemiyeti kurulursa!
Kıbrıs’tan ve Türkiye’den yükselen B Planı alternatiflerle dolu.
Valla hiç de anlaşılamıyor bu B Planı varyasyonlarının vatanseverlikle mi yoksa sorumsuzlukla mı ifade edildiği!
ÖNÜMÜZDE KOCAMAN BİR DAĞ BU KIBRIS SORUNU!
Sosyal yaşamı artık Kıbrıs sorununun getirdiği etkenler yönetiyor!
Siyasi örgütlenmeler de illa ki bu sorunun ana paydaşları Milliyetçilik ve Türkiye hükümetleri ile ilişkiler sınavına bağlı.
Meslek örgütleri, sendikalar mesleklerinin, sektörlerinin sorunlarını ancak bu çizginin bir tarafından veya diğer tarafından bakarak yorum, uğraş, prim elde etmeye mahkûm olmuşlar!
1974 den sonra edinilen mülk ve yapılar da neredeyse pamuk ipliğine bağlı kavramlara mahkûm.
Kıbrıs’taki görüşme sürecinin beklenen başarıyı veya herhangi bir kayda değer ilerlemeyi sağlayamaması, Kuzey Kıbrıs’ta, ‘de facto’ durumun sanki ölümsüzlüğü gibi algılanmakta!
Belki de öyle, ama bir sorgulayalım, Crans-Montana’dan sonra bizim konu ile görevli kurum ve Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Cumhuriyeti kurumu neler yapıyor.
GÜNEY, YENİ BİR STRATEJİ EKLİYOR
Güney, yeni bir strateji ekliyor yıllardır ısrarla sürdürdüğü Kıbrıs Cumhuriyeti kavramındaki tek otorite oluşuna.
Kıbrıs’taki bu otoritenin hegemonyası dışındaki her yapıyı dünyada yasallığı sorgulanır duruma sokmaktan öte bu yasal hesaplaşmayı başlatmakta!
Adadaki yabancı askerlerin varlığını ve onların kontrolündeki bölgelerdeki her türlü ekonomik faaliyeti veya faaliyetsizliği rakamsal olarak belirlenebilecek zarar ziyan tablosuna dönüştürmeyi kabul ettirmeye çalışıyor bütün dünyada!
Ercan’a uçamayan havayollarına ek olarak uçanlara tazminat!
KKTC sınırları içindeki turistik tesislerin uluslararası görünürlük ve rezervasyon almalarına uyguladıkları etkili engeller yöntemine şimdi de Maraş’ta kullanılamayan Otellerin maddi tazminatları ekleniyor!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Avrupa Adalet Divanında bekleyen davaları, siyasi çözüme ulaşılamıyor, davalara devam aşamasına taşıyor.
Resmi çok ta karartmayım ama önümüzde artık daha yüksek, daha zor bir dağ var!
ANASTASİADİS NASIL BAŞARIYOR?
Birde bütün bunları Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı sarayındaki üç beş Anastasiadis partili veya nepotizm ürünü uzman ile falan da yapmıyor. ‘Mış’ gibi de yapmıyor!
Bütün dünyadaki kurumlar ile yasal, dengeli, politik, uzmanlık konularında dünya başarıları belli kadroları sayesinde iletişim ve görüşmeler ile yönetiyor.
Bölge de özel anlaşma yapmadığı ülke kalmadı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin!
İster askeri, ister ekonomik, ister kültürel.
Giderek çemberi daraltıyorlar!
BİZİMKİLER NE YAPIYOR BU KONUDA?
Hade canım sende, yazmaya yorumlamaya bile değmeyen, afaki beyanlar!
İşte Kıbrıs Türkünün önündeki engellerin Crans- Montana’dan sonra daha da büyümesinin sebepleri.
Bu haber 296 defa okunmuştur

:

:

:

: