İngiltere egemenliğinden taviz vermiyor

İngiliz Halkı, referandumla, AB’den çıkma kararı almadan önce.
İngiliz Halkı, referandumla, AB’den çıkma kararı almadan önce.
AB ile olan ilişkilerinde, ciddi şekilde sıkıntıya girmişti.
İngiltere AB’ne girerken, Auro bölgesini kabul etmemiş, arkasından da Şengen’i reddetmişti.
Daha açıkçası, kendi para birimi olan Sterlini ortadan kaldırıp da, AB para birimi olan Avroya geçmemişti.
AB‘nin, dört özgürlüğünü de kabul etmemişti.
Son olarak da, siyasal birlik olan bütünleşmeyi, reddederek. Egemenliğinden taviz vermeyeceğini dile getirmişti.
Bunun üzerine AB.
İngiltere’ye, özel statü tanımış ve tüm isteklerini de yerine getirmesine rağmen.
İngiliz Halkı, referandumda AB ‘ ne hayır diyerek, tamamen Egemenliği üzerine kurulmuş bir İngiltere’yi tercih etmişti.
Referandumdan bu yana, tamamen kopma prosedürü üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
AB’den çıkmış bir İngiltere, acaba ne oranda olumsuzluklarla karşılaşır?
Geleneksel İngiliz Ekonomisi.
Sanayi ve teknolojiye dayanan bir ekonomi.
Teknoloji çağını, her zaman yakalayan bir halk.
Şimdiden, serbest ticaret anlaşmaları yapmaya başlayan deneyimi olan bir ülke.
Eski sömürgelerinden, kopmayan.
Onlarla, her alanda ilişkisi olan, bir Devlet yapısına sahip.
İngiltere’nin, AB’ den ayrılması ile.
Bir denge oluşturan sac ayağının, dengesi de bozulmuştur.
Bilindiği gibi, sacın üç ayağı bulunmaktadır.
Birini ortadan kaldırırsanız, sac, içindekilerle birlikte devrilir.
Zaten, AB ‘nin iç yapısına bakıp irdelediğimizde, memnun eden bir yapıyla karşılaşmamız, mümkün değil.
Bu işten, en büyük payı alan Almanya.
Almanya.
AB içerisindeki ülkelerin, bir nevi İMF’si durumunda.
Mammayı, götürüyor.
İki Dünya Savaşının, büyük rakiplerinden olan İngiltere ve Almanya.
Sonuçta, gene rakip durumuna düşerler mi?
Bunu zaman gösterecek.
Genellikle, AB ‘ içerisinde olan ülkeler, kara Avrupa’sının Hukuku ile yönetilirler.
Yani, Cermen Hukuku ile.
İngiltere’nin uyguladığı hukuk ise.
Anglo Sakson hukuk.
Yani, kendine özgü hukuk.
Dün.
İngiltere Başbakanı Sn. Teresa May.
Yaptığı bir açıklama ile.
“Brexit sürecinin ardından, Avrupa Mahkemesini de terk edeceğiz” dedi.
Teresa Hanım, ayrılık sürecinin tamamlanmasından sonra. Avrupa Adalet Divanını da, terk edeceklerini açıkladı.
İngiliz halkı. Hukuk alanında da Egemen olacak.
Yani, Hukuk alanında.
Tek yetkili organ.
Halkın seçtiği, vekiller olacak.
Yasalar, İngiliz Meclislerinde yapılacak.
Uygulanması, İngiliz Devletinin Kurumlarında ve mahkemelerinde olacak.
En son karar mercii ise.
İngiliz Yüksek Mahkemesi olacak.
İngiliz halkı, hiçbir alanda egemenliğinden taviz vermeyen bir halk olarak.
Dünyaya, örnek teşkil etmiştir.
İngiliz halkı, bu kararı ile.
Dünyadaki dengeleri, alt üst eder mi?
Ne dersiniz?
Bu haber 237 defa okunmuştur

:

:

:

: