Her şey dahil sistemi cazipleşirken diğer paydaşlar unutulmamalı

Ülke ekonomilerine büyük fayda getiren turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler her geçen gün artan arzlar neticesinde başlayan rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içinde bulunmaktadırlar.
Ülke ekonomilerine büyük fayda getiren turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler her geçen gün artan arzlar neticesinde başlayan rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içinde bulunmaktadırlar. Dinamik bir yapısı olan turizm sektöründe faaliyete geçirilen her yeni konaklama işletmesi de büyük bir rekabet ortamına girmekte ve bu rekabet koşulları içerisinde verimliliği koruyabilmek ve satışlarını arttırabilmek için farklı pazarlama teknikleri geliştirmektedirler. Bu geliştirilen farklı pazarlama tekniklerinden biri de Her şey Dahil Sistemi’dir. Kıbrıs’ın Kuzey’inde son yıllarda hızla artış gösteren kumar endeksli yüksek kapasiteli konaklama tesisleri turizmdeki rekabetin şiddetini arttırmakta ve artan rekabet ile Kuzey Kıbrıs turizminde en büyük sorun olarak ifade edilen arz fazlalığı karşısında konaklama işletmeleri en kolay pazarlama aracı olan fiyatı, her şey dahil sistemi ile bütünleştirerek rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışmaktadır. Sistemin eksik ve yanlış uygulamalarının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar neticesinde, turizm sektöründe 'her şey dahil' sistemi her dönem tartışma konusu olmuştur. Bir kesim sistemin haklılığını savunurken, başka bir kesim de sürekli olarak sistemin turizme zarar verdiğini dile getirmiştir. Özellikle ülkemiz de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde yaygın olarak kullanılan bu sistemin, yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeyi tercih etmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Hiç şüphesiz sistem, uygulayıcılarına olumlu sonuçlarla dönüşüm sağlamak üzere tasarlanmıştır ancak, konaklama işletmelerinin sistemi farklı varyasyonlara sokarak fiyatlarında ciddi oranlarda indirimler yapmaları başta olmak üzere pek çok olumsuzluk sistemi rasyonel bir pazarlama aracı olmaktan çıkarmaya başlamıştır. Bu bağlamda Her şey Dahil Sisteminin bir pazarlama aracı olduğu gerçeğinden hareketle, hizmet pazarlama karmasının unsurları çerçevesinde olumlu ve olumsuz taraflarının değerlendirilmesi ve eksik ya da hatalı yanlarının bu karma içinde tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Her şey Dahil Sistemi, bir seyahatin ayrı ayrı parçalarının (ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi) birleştirilerek müşteriye tek bir ürün ve fiyat olarak satılmasını içeren faaliyet bütünü olarak tanımlanan paket turun bir çeşitidir. Günümüzde özellikle kitle turizminin gelişmesi ve popüler olmasıyla birlikte paket turun bir çeşiti olan Her şey Dahil sistemine de ilgi artmıştır.Özellikle çocuklu ailelerin gün içindeki harcamaları nedeniyle, konaklama ücretine yaklaşan ekstra ödemelerden kurtulmak amacı ile tercih ettikleri bu sistem, aynı zamanda seyahat acentaları ve tur operatörleri için de pazarlamada kolaylıklar sağlaması nedeniyle rağbet görmektedir. Bunu biraz araştırmalarla destekleyecek olursak bu noktada yapılan bir araştırmada ABD turistlerin %52’sin tatil için her şey dahili sistemini tercih ettikleri saptanmıştır. Bu sistemi seçme nedenleri olarak, sabit ödenen ücretin her şeyi içermesinin sağladığı beklenmedik tatil maliyetlerini elimine etmesi olarak açıklanmıştır. Kısaca her şey dahil sisteminin ana fikri, tatil süresince parasal işlemleri en aza indirmek, para ile ilgili bazı kararları almamak, para harcamanın oluşturabileceği sıkıntı veya sorunları ortadan kaldırmaktır. Konaklama işletmelerinin her şey dahil sitemine yönelmelerinin en önemli nedeni olarak ise, doluluk oranlarının artmasıdır.Dolayısıyla her şey dahil sistemine geçtikten sonra doluluk oranlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ve/fakat her şeye rağmen bunun diğer turizm paydaşlarına ve dolayısı ile ülke ekonomisinin toplumsal dinamiğini sağlayan sektörlere de bir kazanım olarak dönmesini sağlamak lazım. Peki bu noktada ne yapılabilir? Mesela bir turizm işletmesinde çalışanların büyük çoğunluğunun yerel halktan olması sağlanabilir, işletme içerisinde adil bir ücretlendirme uygulanabilir ve bu kişilerin tüm yönetim katlarına ulaşabilmeleri kolaylaştırılabilir. Bu önlemler, çeşitli eğitim programları ile desteklenerek personelin en üst yönetim pozisyonlarına geçmeleri sağlanabilir. Sürdürülebilirlik kültürü, sadece otel çalışanlarını değil, yerel halkı da içerisine alacak şekilde düşük sezonda ücretsiz seminerler ile aşılanabilir. Yerel tedarikçiler, paketlemenin sınırlandırılması, etkin geri dönüşüm ve tekrar kullanım ile atık yönetimi konusunda eğitilebilir. Yerel perakendecinin kendi mallarını sergileyebileceği ve küçük işletmeye ek bir maliyet getirmeyen dönüşümlü programlar sağlanabilir. Herşey dahil paketin bir parçası olacak şekilde, müşterilerin otelin dışında vakit geçirmesini sağlayacak aktiviteler düzenlenebilir. Örnek olarak bazı yemekler, her şey dahil ücrete dahil şekilde, yerel restoranlarda verilebilir.

Bu haber 148 defa okunmuştur

:

:

:

: