Barzani’nin referandumu ve ardındaki gerçekler

Değerli okurlar. Sizlerden, bir müddet ayrı kaldım.
Değerli okurlar.
Sizlerden, bir müddet ayrı kaldım.
Anlayacağınız, yaz iznimi kullandım.
Bugünden itibaren, hem yazılarıma başladım.
Hem de. Cuma günü itibarı ile her Cuma akşamı ekrandan geçmişte olduğu gibi, programlarıma devam edeceğim.
Ayrı kaldığımız müddet içerisinde gerek ülkemizde, gerekse de dünyamızda çok önemli olaylar olmuş.
Bunlardan biri de , çok yakın geçmişte IBKY ‘nin yapmış olduğu “Bağımsızlık Referandumu” olmuştur.
Bir diğeri.
Dün, Katalonlar’ın İspanya’da yaptığı, aynı nitelikteki referandumdur.
Dilerseniz, bugün sadece Irak’taki referandumu ele alalım ve bunu ciddi bir şekilde irdeleyelim.
Biraz, gerilere gidecek olursak.
Te, Sevr’e kadar.
Anadolu’nun ve Orta Doğu’nun, parçalanıp pay edilmesinin bir belgesidir Sevr Anlaşması.
Başta İngiliz Emperyalizmi ve Batı Emperyalistleri, bu Anlaşmaya çok büyük bel bağlamışlardı.
Fakat güvendikleri bu bel, Sakarya ve Dumlupınar’da çatır çatır kırılıvermiş ve Lozan’la TC‘nin tapusu çizilmişti.
Buraya kadar, her şey tamam.
Tapu, çizilmiş çizilmesine de.
Bu tapunun çizilmesine, zoraki imza atanlar bunu tekrar Sevr’e dönüştürmenin yollarını aramaya başladılar.
Orta Doğu’da, Türkiye’nin güçlenmesini engellemek Sevr’i hortlatmak için. Yeni Bizans oyunları içerisine girdiler. Bu nedenle senaryolar. Mizansenler yazdılar. Çizdiler.
Sonunda emellerine ulaşmak için, bölgede kendi borularını öttürecek bir çözüm buldular!
Onlara göre bu çözüm.
Orta Doğuda.
Filistin topraklarına, bir Yahudi Devletinin kurulması idi.
Birinci Dünya savaşında, Osmanlı hakimiyetinden koparılan Filistin.
Bu işte, biçilmiş kaftan olacaktı.
Derhal kollar sıvanarak, büyük savaştan sonra bunun uygulanması için, İngiliz Emperyalizmi ile yandaşları. Ciddi olarak, bu işe koyuldular.
Bunun için, her ciddi teşebbüslerinde.
Karşılarında, Mustafa Kemal’i buldular.
Batılıların, bu isteğine karşı çıkarak.
“Batılılar, Yahudilere bir Devlet kurmak istiyorlarsa, Avustralya’da çok toprak var. Gitsinler Yahudilere, orada Devlet kursunlar. Bir Yahudi Devletinin, Filistin’de kurulması. TC ‘nin ve Türk Ulusunun Milli çıkarlarına aykırıdır “ der.
Atatürk’ün, buna geçit vermeyeceğini gören, Yahudi Lobisi ve Batılı Emperyalistler.
Bilinçli olarak, etrafını Sabatay Doktorlarla kuşatırlar.
Çizilen senaryo, derhal uygulamaya geçilir.
Filistin’de kurulacak Yahudi Devleti ancak Atatürk’ün ortadan kalkması ile mümkün olacaktı.
İşe, planın uygulanması ile başlanır.
Atatürk.
Hastalık olarak, ciddi bir sorunla karşılaşmamıştı.
Sadece, böbreklerinden az miktarda kum döküyor ve zaman zaman Arabistan’da yakalandığı, sıtma hastalığı nüksediyordu.
Sıtma hastalığına karşı, ilaç olarak Kinin kullanılıyordu.
Kinin fazla dozda alındığı zaman, karaciğerde büyük tahrifat yapmakta ve tedavisi mümkün olmamaktaydı.
Atatürk’ü, ortadan kaldırmak için büyük bir fırsat ele geçirilmişti.
Atatürk’e, sıtma hastalığına karşı verilen Kinin’in, dozajı artırıldı.
Dozajın artması demek.
Doğru orantılı olarak, Atatürk’ün ölümünün süratlenmesi , ölüm olayının erken gerçekleşmesi demekti.
Plan, hiç aksatılmadan uygulandı.
Sabatay Doktorlar, aldıkları direktifle Atatürk’ün ölümüne sebep olacak olan 43 şişe Kinin’i. Atatürk’e belli aralıklarla enjekte ettiler.
Atatürk, kurulacak Yahudi Devleti için engel olarak artık yok.
Fakat.
T.C var.
İkinci Dünya Savaşından sonra Dünyada, İngiliz Emperyalizminin liderliği ABD’ne geçmişti.
Filistin’de oluşacak, Yahudi Devletini üstlenmek artık ABD Emperyalizmine kalmıştı.
Görevi üstlenen ABD, ilk iş olarak TC ‘ni etkisiz hale getirmek için kolları sıvadı.
Stalin’in tehditleri karşısında, İnönü Hükümeti. Batıya, TC’nin güvenilir bir ülke olduğunu ve Soğuk Savaş döneminde, Batının yanında yer aldığını göstermek için. 28 Mart 1949 ‘da İsrail’i tanıyan ilk Devlet olarak tarihe geçer.
Bu kararla, Yahudi Lobisi ve ABD Emperyalizmi, Orta Doğuda ilerideki genişlemeler için. Türkiye ve bölge ülkelerini de içine alacak, parçalama politikasına, yeşil Işık yakılmış oldu.
Kurulan ve BM tarafından kabul edilen Yahudi Devletinin sınırları coğrafyası çok küçüktü.
İleride, bunu büyütmenin yolları bulunur senaryosu hemen yazılır.
Türkiye, NATO’ya alınır.
Her Bakanlıkta, bir Amerikan uzmanı.
TC Başbakanından önce, her alanda Beyaz Saray, ilk bilgileri alan makam halinde.
Türkiye, NATO kanalı ile istenilen duruma getirildi.
Türk subaylarının olduğu, NATO karargahlarında. Sevr haritasının nasıl tatbik edileceğinin plan ve projeleri tartışılmaya başlandı.
BOP, ABD ‘de pişirilip masaya konuldu.
Burada, Türkiye de dahil bölge ülkelerinin coğrafyasından alınıp, İsrail’in coğrafyasının genişletilmesi, hep ön planda tutuldu.
Bunun için de bölgedeki Kürt unsurlar, biçilmiş kaftan olarak seçildi.
Bunlara, her türlü destek sağlandı.
ABD’nin, Irak’a girmesi ile süreç hızlandı ve kıvama getirildi.
İlk olarak.
Barzani’ye bu iş yaptırıldı.
Barzani ve bu işin arkasında olanlar, piyon.
Bu hareketi açık ve seçik destekleyen kim?
İsrail Devleti.
Niçin mi?
Referandum, Kürtlerin bağımsızlığı için yapılmış veya yaptırılmış değildir.
Bu referandum, mevcut İsrail Devletinin coğrafyasını genişletecek olan ilk adımdır. İkinci Yahudi Devletidir.
Amaç.
Bunu, ileride tüm Kürt bölgelerine yayacak şekilde olan bir harekettir.
Bu, Türkiye coğrafyası için de büyük bir tehlikedir.
Bölgede, bir Yahudi Devletinin kurulmasına karşı çıkan Atatürk’ü.
Bu referandumun ne kadar haklı çıkardığı, tüm çıplaklığı ile ortaya çıkması bakımından da düşündürücü olsa gerek.
Bu haber 303 defa okunmuştur

:

:

:

: