Bugün taksiciler eylemde

Değerli okurlar . Bu gün, yıllarca, artan sorunlarını, dile getirmelerine rağmen .
Değerli okurlar .
Bu gün, yıllarca, artan sorunlarını, dile getirmelerine rağmen .
Hiçbir sorunu halledilmeyen, taksiciler çareyi sokağa dökülmekte buldu .
Geçmişte, İzin Makamı .
Şimdilerde ise, İzin Kurulu’nun aldığı siyasal kararlardan. Çalıştıkları sektörün, içine düşürülmüş olunduğu, durum .
İzin Makamı, daha sonraları İzin Kurulu olarak değiştirilen “T” izinlerini veren, kurul .
Tamamen, siyaset kurumunun uhdesinde kurulan ve görev yapan bir kurul .
Alınan veya çıkarılan kararlar, tamamen siyaset kurumunun, istek ve talimatlarına dayanır .
İzin Kurulunun, oluşumu .
Belirli Bakanlıkların, tayinleri ile atanan, kişilerden oluşur .
Dilerseniz, hangi Bakanlıklardan atandığına, bir bakalım :
Ulaştırma .
İçişleri .
Maliye .
Ekonomi . Bakanlıklarından, birer temsilci .
Bir de, Polis Genel Müdürlüğü ile, üç temsilci “T” işletme izni sahibi. En çok üyeye sahip kuruluşlardan, oluşur .
İzin Kurulunun oluşması, fifty fifty görülse bile .
Bu kararların alınmasında, nihai bir fonksiyon rol oynamaktadır .
Kararların alınmasında, esas fonksiyon .
İtiraz Kurulu’ndadır .
İtiraz Kurulu .
İzin Kurulu’nun, kararlarına karşı başvurulan ve kararları, kesin olan bir kuruldur .
Görev ve yetkilerinde , İzin Kurulu’nun, yetkilerine haizdir .
Bunun ötesinde .
Uygun göreceği kararları, verme yetkisine de sahiptir .
Bu kurulun, oluşumuna bir bakalım :
Bakanın önerisi ile, Bakanlar Kurulu’nun atayacağı, bir üye .
Eşya ve yolcu taşımacılığı yapan, tescil edilmiş dernek veya birliklerden bir üye .
Bakanlar Kurulu’ndan atanan, bir Başkanın, başkanlığında toplanır.
Dikkat edilirse .
En son kararı verecek, İtiraz Kurulu’nun atamalarında, siyaset kurumunun etkisi, kararlarda hakim .
Bu, yıllardan beri uygulanan, bir yöntem .
Siyaset Kurumu .
Daha doğrusu, siyaset kurumunu yöneten siyasal partiler. Hep bu kurulu , siyasi bir rant görerek . İnekten süt sağar gibi, bu kurumu kullandılar ve kullanmaktalar .
Nasıl mı ?
Ülkemizde, bilhassa seçimler yaklaşırken . Belli kurumlarda, bu denli hareketler sıklaşır .
Bu kurumların biri de, İzin Kurulu’dur .
Ne kadar “T” işletme izni, o kadar oy zihniyeti ile “T” izinleri “golifa” gibi dağıtılmaya başlanır .
Ülkemizde, her şey doyuma ulaştı .
“T” izinleri de, olması gerekenden, çok fazla bir rakama ulaştı .
Fakat ülkeyi yönetenler, bunun farkında olsalar dahi .
Onlar için önemli olan, koltukları korumak .
Altlarından kaymasını, önlemek .
Bu gün, Birleşik Taksicilerin eylemi, buna dur demek içindir.
Taksiciler Birliği Başkanı Sn. Kemal Gözay, bu işin önderi .
Bunun için, yıllarını verdi .
Seçimlerin yaklaştığı, bu aylarda .
Taksiciler ve bağlı işletmeler, Hükümete, bu isteklerini, kabul ettirecek mi ?
Bunların, en büyük oy depoları ve sermayelerini, ortadan kaldırabilecekler mi ?
Bu gün ve gelecek günlerde ve zaman diliminde, bunları izleyeceğiz.
Göreceğiz .
Dileğim .
Taksicilerin, bu son eylemi olsun .
İstekleri, kabul görsün .

Bu haber 166 defa okunmuştur

:

:

:

: