Seçim yasakları mağdurları

Zaten performansta (etkinlikte) devamlı sınıfta kalan hükümetlerin ve meclisin icadı ve uygulaması olan seçim yasakları ne işe yarar?
Zaten performansta (etkinlikte) devamlı sınıfta kalan hükümetlerin ve meclisin icadı ve uygulaması olan seçim yasakları ne işe yarar?
HÜKÜMET EDEN SEÇİLMİŞLER VE ATANMIŞLAR;
1. İşi gücü bırakıp, görev yapmak hizmet vermek yerine mesai saatlerini seçim çalışmalarına harcarlar
2. Her işi seçim yasakları var diye askıda bırakırlar
3. Hem vatandaşın hem de yandaşlarının taleplerini ‘kimseyi kırmadan’ geri çevirirler.
4. Yapmadıkları iş, vermedikleri hizmet karşılığında kamu bütçesinden maaş almaya devam ederler
5. ‘Bu talebinizi hele seçilelim hemen yerine getirebiliriz’ diye oyları ipoteğe alırlar, seçmen iradesini esir ederler.
6. Bütün mal ve hizmet alımlarını bloke edip ekonominin duraksamasını sağlarlar.
VATANDAŞLAR, İŞ SEKTÖRLERİ VE ÜLKEDE YAŞAYANLAR
1. Acil hizmetler dışında hiçbir hizmet alamazlar
2. Acil hizmetlerin çoğu da örneğin hastanelere alınamayan ilaçlar ve ekipmanlardan dolayı iyice kalitesizleşir.
3. Dünya kadar zaman, enerji ve kaynak harcanan proje ve yatırımlar, seçim yasaklarından dolayı alamadıkları izin, lisans, yatırım destek ve veya teşvik kararlarından dolayı, hele de erken ve şok ve sürpriz seçimlerde öyle bir kesintiye uğrarlar hatta iptal edilirler ki telafisi imkânsız olan maddi ve diğer zaralar yaratır.
4. Kamuya mal ve hizmet veren sektörler, ihaleler ile ayakta durabilen iş alanları tüm faaliyetlerini sıfıra indirirler.
Bu zarar ve mağduriyetler listesini daha da uzatabilir ve detaylandırabilirsiniz.
Bizim ülkemizde ortalama 36 ayda bir yapılan seçimlerin her birinde uygulanan 2 ay, seçim yasakları neredeyse gayri safi milli hasıla üretimimizin yıllık % 2 sine doğrudan veya dolaylı olarak mal olur!
Sözde kamu imkanlarının ve kararlarının seçimde spekülatif olarak kullanmasını engellemeyi öngören bu seçim yasakları tam da tersi olarak ve sadece siyasetteki adaylardan halen iktidarda olanların lehine ve genel olarak kamu menfaatine ters, vatandaşa ve iş sektörlerine ciddi mağduriyete dönüşür.
SEÇİM YASAKLARINA ÇEYREK KALA
Çok da iyi niyetli olmamak gerek. Hele son seçimler öncesi olup bitenleri bir yoklarsak, seçim yasaklarından birkaç gün öncesi verilen dünya kadar tartışmalı kararları seçim yasaklarının aslında çok da zararlı olduğunu görürüz.
Hâlbuki ki bu eskimiş ve kim bilir hangi siyasetçinin zamanında tamamı ile bencil sebeplerden dolayı geçirilen bu yasa dünyanın en ortalama ülkelerinde bile çoktan terkedildi.
ADAYLAR ÖDENEKSİZ İZNE!
Bizdeki bu hayatı, ekonomiyi, gelişmeyi durduran hatta spekülatörlere rant sağlayan sistemi bir an önce değiştirmek ve seçim yasaklarının aslında vatandaşa uygulanan engeller olmaktan çıkaran en yaygın yöntem, seçimlere 60 gün kala, 30 gün kala, aday olan kamu yönetici ve görevlilerini ya yıllık ya da ödeneksiz izne göndermektir.
Aday olan, bakanlar, müsteşarlar, müdürler, kamu kuruluşları yönetim kurullarındaki başkanlar, üyeler izinli sayılıp yerlerine aday olmayan bürokratlar, teknokratlar geçici olarak görevlendirilir.
Evet, doğru, bizde bu kadrolar da siyasilerle iç içe ama kamu denetçileri biraz ciddileşseler, hiç de başaramadıkları denetimler ile geçici görevlere getirilecek bu bürokrat ve teknokratları 30 gün, 60 gün çok da rahat dizginleyebilirler!
HADE ADAYLARI İZNE GÖNDERİN, YOKSA SEÇİM YASAKLARINA KADAR KİM BİLİR DAHA NELERİ KİMLERE RANT KAYNAĞI YAPACAKLAR.
Bu haber 394 defa okunmuştur

:

:

:

: