Suçlu bulundu gereken yapılıyor

Değerli okurlar . Yine, yeni bir haftanın başındayız .
Değerli okurlar .
Yine, yeni bir haftanın başındayız .
iyi bir hafta geçirmeniz temennisi ile, bu günkü yazımı, kaleme almak istedim.
Değerli okurlar .
Dünyada, tüm olumsuzlukların ve başarısızlıkların nedeni araştırılır.
Köküne inilir .
Kaynağı tespit edilerek , ona bir çare aranır .
Bu, insan oğlunun, dünyada varlığı ile başlayan ve değişmeyen, bir kuraldır .
Bizim, Adamız da, bu dünyada olduğuna göre .
Biz de, bu kurala uyuyoruz elbette .
1974 ‘ ten, günümüze dek.
Özgürlüğümüze ve Egemenliğimize kavuşalı, tam 43 yıl oldu .
1976 yılında, Demokrasinin gereği olan, Siyasal Partiler Yasası
İle, Seçim Yasaları çıkarılarak. Genel Seçimlere gidildi ve
Ülkeyi yönetecek, siyasi erk belirlendi .
Bu, belirli sürelerde tekrarlandı .
O dönem .
Dar bölge seçim sistemi benimsenerek, bu sistem uygulandı .
Zamanla , Hükümete gelen siyasal partilerin başarısızlıkları .
Nerede ise, yılın her günü, sivil toplum örgütlerinin veya vatandaşların. Hükümetlerin, yanlış icraatlarının sonucu, yollara dökülmesini sağladı.
Meclisimizden, beklenen performansın yeterli olmaması .
Ülkede .
Kanun hakimiyetinin, siyaset kurumu tarafından uygulanmaması .
Ülkeyi yönetmede .
Partizanlığın diz boyuna çıkması da, bunda etken olmuştur.
İngiliz ve Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde .
Kasabalarda 5-6 .
Köylerde 1 . Kır bekçisi ( Desteban ) ile asayiş ve çevrenin korunması sağlanıyordu .
Şimdilerde ise .
Çevrenin, Bakanlığını oluşturduk .
Ona bağlı daireler ile, yüzlerce memur ve görevli var.
Buna rağmen, ülke pislikten geçilmez hale geldi .
Getirildi .
Yolsuzluk iddiaları, ayyuka çıktı .
Kamuda, kamunun parasının, çalışanlar tarafından cebe indirilmesi, bir itiyat haline getirildi .
Anavatandan gelen suyun, nerede ise .
3/4 ‘ü denize akmakta .
Güzelyurt’taki bahçeler, kurumakla yüz yüze .
Artık trafikte, her gün birinin kurban gitmesi, olağan hale getirildi .
Bir yaşam biçimi haline, dönüştü .
Hal Yasasının geçirilmemesi nedeni ile, gıda güvenliğinde meydana gelen olumsuzluklar .
Hayatın pahalılaşması .
Siyaset kurumu ile ilgili .
Ombutsman’a yapılan şikayetlerin, her geçen gün artması .
Sağlıktaki ciddi olumsuzluklar .
VS.
“Bütün bunların varlığına neden olan .
Dar bölge seçim sistemi .”
Çünkü bu sistemle .
“Meclise, bunları başarabilecek bilgi ve kabiliyette vekillerin gitmesi mümkün olmadığından . “
Halk dilinde, çarşaf .
Siyasi dilde, tek seçim bölgesi olarak adlandırılan ve bu gün, değişiklikleri de kabul edilerek, yürürlüğe girecek olan “tek bölge seçim sistemi” ile. Tüm bu yukarıda özet olarak yazdığım olumsuzlukların, hepsi, bir çırpıda sonlanacakmış !
Çünkü, bu olumsuzlukları giderecek icraatlarda bulunacak, siyasiler
gelecekmiş !
Değerli okurlar, bu mış ve miş .
Bu yeni sistemi getirenlerin, görüşü .
Ben bu görüşe, zerre kadar katılmıyorum .
İyi idareciyi, ilk önce siyasi partiler bulacak ve halka sunacak .
Şimdiye kadar ülkemizde, bu yapıldı mı ?
Bu yapılmadıktan sonra. Siz, her seçim sathı mahallinde, bir sistem getiriniz .
Neyi değiştireceksiniz ?
Ülkemizin, içinde bulunduğu olumsuz koşulları, ülkeyi yönetenler,
kendilerinde arayacaklarına .
Suçu, seçildikleri seçim sisteminde buldular .
Meğer, tek ve en büyük suçlu .
Dar bölge seçim sistemi imiş !
Tek bölge seçim sistemi, bazı çevrelere umut olmuş .
Bunu da ileride .
Tu kaka, ilan ederlerse, hiç şaşmayın .
Ülkenin, bu hale gelmesinin tek sorumlusu .
Hükümete gelmiş, geçmiş, tüm siyasal partilerdir .
Sistemi, suçlu olarak ilan etmek .
Ve .
Yeni bir sisteme geçmek .
İnanın .
Zevahiri, kurtarmıyor .
Bu haber 126 defa okunmuştur

:

:

:

: