Nurlarda yat büyük usta

Değerli okurlar.

Değerli okurlar.
Dünya fani.
Bu dünyada, tüm insanlar misafir.
Doğduğumuzu, kabullendiğimiz gibi.
Öleceğimizi de, kabullenmemiz gerek.
Fakat.
Bir ölüm olayı karşısında.
Üzülmemek.
Ağlamamak, mümkün mü?
Ölüm.
Bu sefer. Kıbrıs aşığı olan, bunun da kanıtı, soyadını “Yeşilada “ olarak alan, çok değerli bir yazım ustamızı, aldı götürdü.
Ölüm bu sefer, eserleri ve kişiliği ile hiçbir zaman unutulmayacak olan Ekrem Yeşilada’mızı, çok sevdiği Yeşilada’sından, aldı götürdü.
Ülke olarak, üzülmemek mümkün mü?
O, Kıbrıs Türk’ünü, eserleri ile tüm Dünyaya tanıtan.
Bunun için, hiçbir özveriden kaçınmayan, bir sanat neferini, kaybetmenin üzüntüsü içinde.
Her ülkeye, böyle kabiliyetler çok ender gelir.
Büyük usta ile 2015 yılında konuşma fırsatı buldum.
Bana, iki cümle vererek, bunu makale haline getirmemi istedi.
Cümleler şöyle idi:
Bir kimse, kendini olduğundan daha akıllı sayarsa.
O bir delidir!...
Böyleleri, ekseriya Tımarhanedekilerden, daha tehlikelidir.
Bu cümleler üzerine, ben de, aşağıdaki yazıyı kaleme alarak köşemde yayınladım.
Yazımı, o kadar beğendi ki.
Sn. Osman Güvenir’in kaleme aldığı.
“ Bestekar ve Müzik Adamı Ekrem Yeşilada” eserine dahil etti.
Büyük Usta’nın, beğenisine mazhar olan ve eserine dahil ettiği “delilik “ üzerine yazdığım yazıyı. Tekrar bu sütundan, okuyucularıma sunmak istedim.
Akıllılık ve Delilik:
Bu Bayram günü, tüm sorunları bir yana iterek, bu yazımı bir nevi bayram sohbetine, dönüştürmek istedim.
Yazımın başlığı, akıllılık ve delilik üzerine olacak.
Halk dilinde çok başarılı olanlara…
Toplumda ileri gelenlere…
Çok para ve serveti olanlara…
Devamlı seçilen vekillere…
Akıllı adam veya akıllı insan olarak bakılır.
Bunun tersi olan…
Başarı göstermemiş…
Parası olmayan…
Vekil seçilme becerisi, gösteremeyenler.
Bunlara da halk dilinde” akıllı olsalardı bunları yaparlardı “ yakıştırması yapılır.
Akılsızlığın halk dilindeki anlamı ve algısı ise, delilik anlamında kullanılır.
Akıllılık ve delilik de, kendi içinde ikiye ayrılır.
Çok akıllı.
Az akıllı.
Delilik ise:
Deli ve zırdeli, olarak nitelendirilir.
Çok başarılı olan insanlar için “ bu kişi çok akıllı olduğu için bunu başardı “ derler.
Veya “Çok akıllı olmasa bunları başaramazdı “ derler.
Delilikte ise, insanoğlu öyle şeyler yapar ki, çevresi tarafından, deliliğin de ötesinde toplum tarafından zırdeli olarak algılanır.
Mesela:
Normalin dışında bir kimsenin, yaptığı bir hareket karşısında çevredekiler: İngiliz de kalktı , tımarhaneyi Lefkoşa’da yaptı” diye.
Espride bulunuyorlar.
Mesela Türk Kurtuluş Savaşını Zaferle sonuçlandıran Atatürk ve Arkadaşları için “ Çılgın Türkler “ sıfatını yakıştırdılar.
Burada başarılamayacak olanın, başarılması karşısında sıfat olarak kullanıldı.
Bu yazımda, akıllık ve delilik üzerine, Kıbrıs Türk halkı için çok değerli yapıtları olan, edebi bir sanatçımız, Sn. Ekrem Yeşilada’nın Atasözü niteliğindeki sözcüklerini ele alıp, sizlerle birlikte yorumlamaya karar verdim.
Buna karar vermeden önce de, büyük yazım ustamızın olurunu alarak işe koyuldum.
Sn. Yeşiada:
Bir kimse kendini olduğundan daha akıllı sanırsa…
O bir delidir!...
Böyleleri ekseriya tımarhanedekilerden daha tehlikelidir.
Yukarıdaki cümleler, Büyük Yazım Ustamız’a ait.
Sözcükler ne kadar sıralanmış…
Sözcüklerin sıralanmasında ibret alınacak cümleler , fevkaladenin de üzerinde.
Tabii “ anlayana sivri sinek saz “ misali…
Atasözü niteliğindeki bu cümleler… Dünya tarihinde , bu tür kafa yapısına sahip olanlar tarafından insanlığın, ne büyük felaketlere sürüklendiğini tarih sayfaları yazmaktadır.
Bu cümlelerdeki gerçek, herkese bir ibret olmalıdır, diye düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Takdir okurlarımın…
Toprağın bol.
Işığın eksik olmasın.
Rahmetle kal büyük usta.

Bu haber 215 defa okunmuştur

:

:

:

: