Biri olumlu diğeri olumsuz

Ülkemizin, seçim sathı mahalline girdiği bu günlerde.

Ülkemizin, seçim sathı mahalline girdiği bu günlerde. Tabii ki siyasal partilerimiz, bu yarışı istedikleri gibi bitirmek için, kolları sıvamışlardır .
Ülkemiz, Temsili Demokrasi ile idare edilir .
Yani .
Yönetim biçimi, Temsili Demokrasidir .
Bu temsiliyeti de Halk , siyasi partiler üzerinden, gerçekleştirirler .
Bizde, yasalarla, Bağımsız Adaylara, bu olanak pek tanınmamıştır . Verilmemiştir .
Bağımsız bir adayın, ağzı ile kuş tutsa , bu seçim sistemi ile, Meclise girmesi imkansız .
Bu iş, siyasi partiler kanalı ile, gerçekleştiriliyor .
Pekala, bu tam manası ile gerçekleştiriliyor mu ?
Buna “evet” demek, mümkün mü ?
Seçim sathı mahalline girdiğimiz bu ortamda, bazı siyasal partilerimizin, aday belirlemede, uygulamaya koydukları yöntem.
Çağdaş Demokrasi, bir yana .
Klasik Demokrasi ile bile, örtüşmez .
Buna bile, terstir .
Siyasal partilerimizin, inşa edildiği güç .
Kendi üye ve delegeleridir .
Yani Kurultaylarıdır .
En büyük karar organı. Kurultaydır .
Fakat seçim nedeni ile, bazı partilerimizin yöneticileri .
Kurum olarak, siyasi partilerin varlık nedeni olan bu gücü, by-pass
ederek. Uydurma bir organla, aday belirleme yöntemine, baş vuruyorlar .
Bu, ne demektir ?
O partinin yöneticilerinin .
Kendi kurultaylarına, güven duymadıkları anlamına, gelmez mi ?
Kurultayı oluşturan üye ve delegeye, aday belirlemede, güven duyulmuyorsa. O kurul, niye oluşturuldu ?
Güven duyuluyor, ise .
Aday belirleme yöntemi, niye başka oluşumlarda, aranıyor ?
Bu uygulama, Demokrasimize, zarar vermiyor mu ?
Parti içi Demokrasiyi, sağlayamayan bir parti .
Ülkede, Demokrasiyi, nasıl sağlayabilir ?
Bunun için, Halkın bakış açısı, ne olur ?
Parti içi Demokrasiyi, ayaklar altına alacaksınız .
Sonra da, ülkede Demokrasiden . Çağdaş Demokrasiden, bahsedeceksiniz .
Yemezler …
Yazıma, olumsuzlukla başladım .
Bir de, olumlu bulduğum bir gelişme var !
19 Milletvekilinin .
Bulunacak bir çözümde, Federasyonun, bir çözüm modeli olmaktan, çıkarılması ile ilgili. Meclis Başkanlığına verdikleri, karar önerisi .
Aslında, geç kalınmasına rağmen .
Olumlu ve güzel, bir gelişme .
Çıkacak olan karar :
“ İki Eşit Devlet “ arasında, müzakerelerin tekrardan başlamasıdır .
Bu ilkenin dışında, oturulacak masanın, şimdikinin akıbetinden başka olmayacağı .
Görüşme masasının .
İkinci kez, berhavası demektir .
Bunun yorumunu, varın siz yapın .
Bu ilkenin dışında, masaya oturmak .
Kıbrıs Türk’ünden . Bir 43 yıl daha, çalmak demek, olmayacak mı ?
Karşı tarafın, niyeti bu .
Son, Rusya gezisinde, Anastasiadis efendinin, terennüm ettiklerinden, bunlar ortaya çıkmadı mı ?
19 vekil ve 26 sivil toplum örgütünü, bu kararlarından dolayı, kutluyorum .
Bu kararı .
İmza koyan vekillerin, partilerinin, seçim bildirgesine de, bunları
aldırması ve bu görüşte olup da, Mecliste, temsil edilmeyen partilerin
de, bu şekilde davranması gerek .
Güney ve Dünya kamuoyu üzerinde, karşı taraf için, masadaki sekter tavrına da, bir caydırıcılık olur kanısındayım .
Pazar gün, 29 Ekim .
Emperyalizm ve Kapitalizme karşı verilen, Kurtuluş Savaşının.
En büyük semeresi .
Tüm Türk Ulusuna, kutlu ve mutlu olsun .
Bunu, Türk Ulusuna sağlayan Mustafa Kemal ve Arkadaşlarını, Mehmetçiklerimizi. Rahmetle , Minnetle ve saygı ile anıyorum .
Işıkları, hiç eksik olmasın .
Bu haber 2302 defa okunmuştur

:

:

:

: