Demokratik bir seçimi belirleyen faktörler var

Ben 'demokrasi' deyince bir toplumda insanların herhangi birinin aklına gelen ve başkalarının da öğrenip kabul etme ve üzerine yaşamı inşa etme potansiyelini taşıyan her düşüncenin öncelikle serbestçe ifade edilebilmesini, örgütlenebilmesini ve herhangi bir temsil platformunda tüm benzerleriyle birlikte ve 'doğrudan demokrasi'ye yakın oranda bir temsil edilmesini anlıyorum.
Ben 'demokrasi' deyince bir toplumda insanların herhangi birinin aklına gelen ve başkalarının da öğrenip kabul etme ve üzerine yaşamı inşa etme potansiyelini taşıyan her düşüncenin öncelikle serbestçe ifade edilebilmesini, örgütlenebilmesini ve herhangi bir temsil platformunda tüm benzerleriyle birlikte ve 'doğrudan demokrasi'ye yakın oranda bir temsil edilmesini anlıyorum.
Demokrasinin temeli bana göre her türlü düşüncenin ifade ve kendini gerçekleştirme özgürlüğü ve katılımcılıktır.
Demokratik seçim'den anladığım ise en doğrudan tanımıyla şudur: Temsili bir demokrasi modelinde temsil etmeye aday olanların, onların temsil edeceği kesimlerin oylarıyla belirlenmesi, herhangi bir müdahaleden bağımsız ve tam demokratik bir seçim sürecinin yaşanması, yani propaganda ve kamuoyunu etkilemede tam bir eşitliğin sağlanması, seçmenlerin de kendilerini temsil edeceği kişileri doğrudan ve özgürce seçebilmelerine olanak tanınması, bu bağlamda hiç bir düşüncenin seçimin tümü göz önüne alındığında temsilcisiz kalmaması bir seçimi 'demokratik' kılan unsurlardır.
Başka bir deyişle benim anladığım anlamda 'demokratik' bir seçimde; yalnız, seçmenlerin tercihlerinin seçilenlere aynen yansıması seçimin demokratik olmasını sağlamaz.
Bir seçimin demokratik olabilmesi için bir adayların belirlenme sürecinin bir de seçim sürecinin (propaganda ve toplumu etkileme aşaması) olabildiğince eşit ve demokratik olması da gerekir.
Bizim ülkemizde sol ya da sağ partilerde 'lider sultası' söz konusudur. Bir partinin yandaşlarının, yani seçim olduğunda o partiye oy atanların istek ve arzuları hemen hiç dikkate alınmaz. Çünkü bizim ülkemizde “demokrasi' yalnızca 'biçim'dir. Kimse seçmene ve onun kararının doğruluğuna inanmaz.
Oysa adayların belirlenmesi sürecinin 'demokratik' olması gerçekten önemlidir. Bu noktada da bence yalnız parti içi demokrasinin işlemesi, yani adayların ön seçim ya da üye yoklaması biçimiyle yapılması da yetmez.
Herkesin aday olabilme özgürlüğünün ve olanağının olması yanında; aynı zamanda o partilere destek verenlerin de adaylar hakkında düşünce beyan etmeleri, dahası tercihlerinin oylarına yansıması önemlidir.
Dolayısıyla hem genel parti yandaşlarının eğilimlerini belirleyen anketler ve benzeri yoklamalar, hem de seçim sırasında adaylar üzerinde tercih kullanılması yöntemi pek benimsenmez. Oysa bunlar demokratik temsiliyetin en önemli unsurları arasındadır.
Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan siyasi partiler, iktidara ortak olmak veya iktidara tek başına sahip olmak isteyenlerden benzer görüşleri savunanların resmi bir birlik altında bir araya gelmeleriyle oluşur. Böylece vatandaşlar görüşlerini siyasi partilerde temsil edilmiş olur. İktidar seçimi, çoğu zaman bir siyasi partinin iş başına getirilmesidir. Parti yöneticileri değişse de partinin temsil ettiği temel ilkeler baki kalır.
Bu haber 144 defa okunmuştur

:

:

:

: