Anayasa federasyona açık mı?

KKTC Meclisinde, görüşmelerde, bundan böyle, Federasyon tezi olmasın veya Federasyonun, artık bir görüşme zemini yapılmaması yollu açıklamaların ve 19 milletvekilinin, bu konuda Meclis Başkanlığına verdikleri önerge. Kamuoyunda, büyük bir ilgi oluşturdu.

KKTC Meclisinde, görüşmelerde, bundan böyle, Federasyon tezi olmasın veya Federasyonun, artık bir görüşme zemini yapılmaması yollu açıklamaların ve 19 milletvekilinin, bu konuda Meclis Başkanlığına verdikleri önerge. Kamuoyunda, büyük bir ilgi oluşturdu.
Bu konuda, lehte ve alehte konuşanlar, yazılar yazanlar vs.
Herkes, fikir beyan etti.
Meclisimizde de, bu konuda konuşmalar yapıldı.
KKTC Anayasası, Federasyona açık mı?
Yani, bağımsız bir Devletin, bağımsızlığını ortadan kaldırarak. Yetkilerinin yarısını, başka bir Devlet veya Halk ile paylaşır mı?
Bizim Anayasamıza baktığımızda, böyle bir şeyin, her hangi bir maddesinde, mevcudiyetine rastlanamaz.
Başlangıç hükümlerinde, böyle bir ibare bulamazsınız.
Bulmanıza, imkan yok.
KKTC Anayasası, tamamen Bağımsızlığı ve Egemenliği olan, bir Devletin, Anayasasıdır.
15 Kasım 1983 ‘te Anayasa yapılırken, Bağımsızlık Bildirgesi diye bir bildiri, kaleme alındı.
Bu bildirge.
Tamamen, Anayasadan ayrı bir olay.
Anayasanın, bir mütemmim cüzü, bile değil.
Bağımsızlık bildirisini ele alıp yola çıkanlar. Bunu, Anayasa ile karıştırıyorlar.
Kaldı ki, o bildiride.
Kıbrıs Türk Halkının, kendi kaderini, tayin ettiği de, açık açık yazıyor.
İki metine baktığımız zaman, her ikisinin, birbirinden bağımsız olduğunu görürüz.
Anayasamızın, başlangıç hükümlerine baktığımız zaman.
Bu hükümlerde, tamamen, bağımsız bir Devleti görürsünüz.
19 Milletvekilinin, Federasyonla ilgili tavrı. Bazılarının iddia ettikleri gibi, Anayasaya aykırı bir durumun olduğunun aksine. Bizim Anayasamızın, tamamen Federasyona kapalı bir Anayasa olduğunu. Bu Anayasayı, iyice okuyanlar göreceklerdir.
19 Vekilin bu girişimlerini, Anayasa engeli ile karşılandıkları yollu kanı, bizim Anayasamızla bağdaşmaz.
Federasyona gidilen yolda, bu Anayasayla gidilemez.
Gidilecekse de bu, Anayasanın değişmesi ile mümkün olur.
Hele hele bu Anayasaya, Federasyona açık bir Anayasadır gözüyle bakanlar. Büyük bir yanılgı içerisinde olduklarının, farkında değiller.
Bizim Anayasamız, Anayasa tipleri içerisinde, sert Anayasalardandır.
Sert, ne demek?
Maddeleri kolay kolay değişmeyen, Anayasalardır.
Bizim Anayasamıza, bir göz atalım.
Birinci maddesinin, kesinlikle değiştirilemeyeceği yazılmaktadır.
Md. 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Demokrasi, Sosyal Adalet ve Hukukun Üstünlüğü ilkelerine dayanan, laik bir Cumhuriyettir.
İkinci maddede ise, yine 1’ci maddesindeki gibi 1 ve 2 ‘ci fıkrasındaki maddeler de, değiştirilemez. Değiştirilmesi bile önerilemez.
Öyle ise.
Anayasamız, nasıl olur da.
Cumhuriyetten başka sistemlere, geçit verebilir?
Hele hele, Federasyonlara?
Anayasayı, bu konuda ele alıp yola çıkmaya çalışanlar, elindekini iyi okusunlar…
Bu haber 2316 defa okunmuştur

:

:

:

: