Yaşadığımız kentlerin bizlere sunduğu kalite nedir?

Elbette çağdaş kent planlamasının çeşitli amaçları vardır.
Elbette çağdaş kent planlamasının çeşitli amaçları vardır.
Bun­lardan birincisi herkese sağlıklı bir yaşam sağlamaktır.
Kentlerde konut, çalışma, yö­netim, dinlenme, eğitim, sağlık, alışveriş imkanlarını hazırlamak ve bu işlevlerin iyi ve doğru çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmak da kent planlamasının amaçlarındandır.
Kuşkusuz ki, kent içinde özellikle de kentsel işlevler arasındaki bağlantıyı sağlayacak yetkin bir ulaşım ağı kurmak, yürüyen trafiğe olduğu kadar duran trafiğe de yer ayırmak, ayrıca kentin dış dünya ile ulaşım ve iletişim bağlantısını sağlamak da bu amaçların arasındadır.
Bunların yanında, kentteki altyapının en iyi biçimde kurulmasını ve en ekonomik biçimde çalışmasını, yeşil alanla­rın düzenlenmesini, her yapının en sağlıklı biçimde yapılmasını sağlamak, ayrıca eği­tim, sağlık, eğlence, tatil ve spor olanakları­nı hazırlamak da eklenebilir.
Son olarak her bölgede gerekli hizmet yapıları için yer ayırmak, kentin gelecekteki gelişmesini de göz önüne alarak hazırlık yapmak sayılabi­lir. Bütün bunları yaparken de tarihsel, doğal ve kültürel değerlere zarar vermeme­ye, var olan dengeleri bozmamaya özen gösterilir.
Kıbrıs’ta bugün kent planlamasıyla ilgili tasarımlar eğer yanılmıyorsam merkezi yönetim uhdesinde şehir planlama bürosu ve yerel yönetim bürolarında hazırlanmaktadır. Zaman za­man bunların belediyeler tarafından ihale ya da yarışma yoluyla uzman kişi ya da bürolara yaptırıldığı da olmaktadır.
Teknik kadrolarca hazırlanan imar planları belediye meclislerince onaylanmaktadır. Bundan sonra yürürlüğe giren kent planları­nın uygulanmasını yerel yönetimler gerçekleştirmektedir.
Kentleşme süre­cinin benimsenen verileri çok hızlı değiştirmesi nedeniyle yetersiz kaldığından, artık yerini 20, hatta 10 ve 5 yıl gibi daha kısa dönemli ve yerel planlama çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kent planlamalarının en sorunlu evresi ise uygulama aşamasıdır.
Zira bu safhada çok çeşitli çıkar gruplarının planı durdurmak ya da kendi isteklerine göre değiştirmek için çaba ortaya koydukları bilinen bir gerçektir.
İşte bu noktada baskı­lara karşı koyabilen yönetimler, kentlerinde çağdaş yaşam düzeyinin gerektirdiği koşul­ları da sağlamış olacaklardır.
Bir kentin planlanmasında, belirlenen hedeflere varmak üzere stratejiler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını denetlemek önemli bir eylemdir.
Planlama, her işin içinde olduğu gibi kent düzenlemesinde de söz konusu oluyor. Peki buna göre kentsel planlama nasıl yapılır bir diğer deyişle kent planlaması nasıl yapılır, merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım.
Kent planlaması, dar anlamda belediye ölçüsünde yapılan fiziksel planlama olarak ifade edilirken; geniş anlamda ise şehircilik ve kent bilim terimlerinin karşılığı olur.
Kentsel planlama olarak da ifade edilen kent planlaması, kentlerin toplumsal, ekonomik ve kültürel gereksinmelerinin bir uyum içinde karşılanmasına yol gösteren ve bunların fiziksel gelişmelerini biçimlendiren planlamaya denir.
Amerikalı şehirci Thomas Adams'a göre kent planlaması, 'Toplumsal ve ekonomik gereksinmeler göz önünde bulundurularak kentlerin fiziksel gelişmelerinin belirlenmesine yön veren bir bilim, bir sanat ve politik bir etkinlikdir.
Peki Kıbrıs’ta var mı böyle bir anlayışı önüne koyup strateji belirleyen merkezi veyahut yerel yönetimler?
Maalesef yok.
En azından bugüne kadar Kıbrıs’ta böylesi düşüncelerle planlanan kentler içinde yaşama şansımız olmadı.
Ha bundan sonra?
Belki.

Bu haber 205 defa okunmuştur

:

:

:

: