Milletin vekilliğini veren halkın sınavıdır bu

Milletin vekili olma hali anlam itibariyle milleti temsil eden, milletin hak ve çıkarlarını kollayan, millet adına karar alan veya veren, kendinden önce milleti düşünmesi gereken, milletin oyu ile seçilen ve milletin vergisiyle maaşı ödenen ve kısaca bu vekilliği gereği milleti en iyi şekilde temsil etmek zorunda olan kişidir.
Milletin vekili olma hali anlam itibariyle milleti temsil eden, milletin hak ve çıkarlarını kollayan, millet adına karar alan veya veren, kendinden önce milleti düşünmesi gereken, milletin oyu ile seçilen ve milletin vergisiyle maaşı ödenen ve kısaca bu vekilliği gereği milleti en iyi şekilde temsil etmek zorunda olan kişidir.
Dolayısıyla burada vekillikten kastedilen vekalettir.
Bildiğim kadarıyla anayasa da milletvekili görevleri ya da yetkileri diye bir bölüm bulunmamaktadır. Lakin milletvekili görevleri ve yetkileri meclisin görev ve yetkileri bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Buna göre; kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak.
Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.
Bakanlar Kuruluna belli bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
Para basılmasına karar vermek.
Savaş ilanına karar vermek.
Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını onaylamak.
Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
Milletvekilleri seçilmelerinin ardından dokunulmazlığa sahip olmaktadırlar. Yasama dokunulmazlığı dediğimiz bu hak milletvekillerine, görevlerini herhangi bir baskı altında kalmadan rahat bir biçimde icra etmelerini sağlamak amacıyla verilir. Yasama dokunulmazlığı daimi ve geçici olmak üzere iki çeşittir. Milletvekilleri meclis çalışmaları sırasında oy ve sözlerinden hiçbir zaman sorumlu tutulamazlar. Bu dokunulmazlıkları milletvekili görevleri sona erdikten sonra da devam etmektedir. Geçici dokunulmazlık ise milletvekillerini sadece vekil oldukları dönemde koruyan fakat vekilliği sona erdikten sonra kaldırılan dokunulmazlıktır.
Örneğin bir milletvekili kurulan bir hükümette Bakan olarak görevlendirilmiştir.
Bu görevi süresince kendisine yasaların verdiği yetkilerin dışına çıkarak suç işlemiştir. Bu suçun hukuk nezdinde karşılık bulması hali vekilliğin geçici dokunulmazlık zırhının kaldırılmasıyla mümkündür.
Bu durum parlamento da çoğunluğu elinde bulunduran siyasi iradenin tahakkümü altına verilmez, verilemez.
Çünkü kamu vicdanı buna tahammül göstermez.
Dolayısıyla seçime doğru hızla gittiğimiz şu günlerde, milletin vekilliğini meslek olarak görüp hayatını idame ettirebilmek adına yapan, bu sürede kişisel kalkınma sağlayan, yasaları çiğneyen adı şanı rüşvetle anılan her kim olursa olsun halk bunların hesabı sandıkta kesmelidir..
Bugün halktan yetki almış makam sahibi olmuş siyasilerin icraatlarında yaşanan hukuksuzluklardan mütevellit kamu vicdanını rahatsız eden ve bunların soruşturulup, araştırılmasını halktan aldıkları yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle engelleyen insanların çoğunlukta olmayacağı bir parlamento yaratmak halkın öncelikli hedefi olmalıdır.
Bu haber 216 defa okunmuştur

:

:

:

: