Seçim kapıya dayanınca yalakaların yoğun olduğu döneme girdik

Her toplumda farklı insan tipleri vardır.
Her toplumda farklı insan tipleri vardır. Bu farklılıklar kişileri genetik özellikler, eğitim, sosyal çevre gibi farklı kimlik ve kişiliklere yönlendirebilir.
Dolayısıyla etkili ve de yetkili güç odakları; yalaka arar. Bulur, yetiştirir ve işbaşına getirir. İşbaşına getirilenler de bu kez kendilerine yalakalık yapanları etkili ve yetkili konumlara getirir. Kısır döngü böyle devam edip gider.
Toplumda farklı insan tipleri olağanlığında karakterler vardır.
Bunların kimi; yalakalık bu diyardan çekip gitmeli der.
Kimi, nutuk atar, öfke saçar.
Kimi; ar, namus, vicdan der ama güç para için ülkesini satar.
Kimi; çıkarı için yalakalık yapar.
Kimi; hukuk üstün olmalı, yalan riya, iftira, artık bitmeli der.
Kimi; yetsin artık bu soytarılık der.
Yalaka; sözlüklerde dalkavuk-arsız, sırnaşık olarak açıklanır.
Yalaka; bir dalkavuktur. Çünkü etlice bir kemik, nadiren de kuru bir iltifat, karşılığı vicdan ve izan yağdanlık olarak birilerine kiralanmıştır.
Yalaka; bir arsızdır. Çünkü utanmazdır, sözden anlamaz. Toplumsal haya nedir bilmez!..
Yalaka; bir sırnaşıktır. Defedilmez; sahibinden aldığı cesaretle bir it sadakatiyle saldırır. Neresinden tutsan, mutlak kirlenirsin!
Yalakalık hoş görülmez, ama eksik de olmaz toplumlarda.
Ticari meta olarak algılandığından, piyasanın arz talep durumuna ve ortama göre, sayıları artar, azalır.
Zira bunlara ihtiyaç duyanlar var oldukça, yalakalık sürecektir.
Yalaka bilir yaptığı işin toplumsal bir hayasızlık olduğunu.
Ne var ki ar ve edep yalama olduğundan, pek ilgilenmez işin edep boyutuyla. Önemli olan, patron memnuniyetidir onun için. Yalağına konacak avanta miktarı ile ilgilidir daha çok.
Yalakalık; tiryakiliktir, tutulan vazgeçemez, efsunlanmış gibi!.. Histeri krizleri geçirir gereğini yapamazsa…
Dalkavukluğun tarihte meslek olarak icra edildiği de bir gerçektir. Osmanlı’da ustaları vardı.
Kendilerine, para karşılığı tokat attıran, merdivenden yuvarlatan, bostan kuyusuna sarkıtılan…
Bunlar ücretli eğlendirici ustalardı.
Onuru vardı hem soytarının hem de soytarılık mesleğinin.
Siyasetin bir aracı olarak kullanılmaya başlamasıyla kirlendi soytarılık. Onursuzluk başladı..
Asıl yalakalar; siyasi kullanıma açık olanlar. Liderin her yaptığını onaylayan, onunla ağlayıp onunla gülen! Taklacı güvercinler, laklakçı leylekler, kraldan çok kralcı leş kargaları, onur cellatları, akbabalar!
Kuyruk kaldıranlardır bunlar!
Büyük gurur ve onur duydukları işlerinin yalakalık değil, görev olduğunda ısrarcıdırlar!
Toplumun en tehlikeli kesimi, yaptığı işin mahiyetini bilmeyen ve gizleyenlerdir.
Yalakaların sayıları seçim dönemlerinde, ihale ilanında, atama dönemlerinde artar.
Bir bakmışsın gizli tanık olarak çıkıvermiş karşına, bir bakmışsın muhbir!.. Bir bakmışsın özgürlükçü, bir bakmışsın senden ala demokrat!
Bir de medya ayağı vardır yalakaların; bunlar rüzgara göre yön belirleyen uçan yalakalar sınıfındadır.
Televizyonlara da onlar çıkar, soruları da onlar sorar. Peşinen bilirler verilecek cevapları da!.. Bildikleri cevaplara önce çanak arkasından da alkış tutarlar.
Köşeleri vardır gazetelerde. Tv’lerde programların başındadırlar. Yurtdışına gezidedirler.
Yalakalık, kademeli bir sistem içinde yürür. En tabandakilerin görevi alkıştır, memleket seninle gurur duyuyor sloganını en yüksek perdeden söylemekle başlar. Bir sonrası, aynı karede fotoğrafa girebilmek, övgü dozunu artırıp, el-etek öpme fırsatı doğdukça daha çok eğilmek ve günü geldiğinde de öpmek faslından yalama faslına ulaşmak!
Yalakalar; her dönemde, siyasi hiyerarşide yükselmiştir.. Artık meydan da onun, rütbeler de onun, makamlar da onundur. Milletvekili de olur, ihale de alır, bürokrat da olur.
Sadakat sahibi bir yalakanın tek yapacağın şey, üç maymundan biri olmaktır!..
Bir tutkudur yalakalık.
Malum seçimler geldi kapıya dayandı.
Haliyle yalakalar artacak şimdi, vatan millet bayrakçıları,müzminler, münafıklar, liboşlar, dönekler birer yalaka olarak çevremizde olacak.
Bu haber 153 defa okunmuştur

:

:

:

: