Benim anladığım şu…

Ben 'demokrasi' deyince bir toplumda insanların herhangi birinin aklına gelen ve başkalarının da öğrenip kabul etme ve üzerine yaşamı inşa etme gizilgücünü (potansiyelini) taşıyan her düşüncenin öncelikle serbestçe ifade edilebilmesini, örgütlenebilmesini ve herhangi bir temsil platformunda tüm benzerleriyle birlikte ve 'doğrudan demokrasi'ye yakın oranda bir temsil edilmesini anlıyorum.
Ben 'demokrasi' deyince bir toplumda insanların herhangi birinin aklına gelen ve başkalarının da öğrenip kabul etme ve üzerine yaşamı inşa etme gizilgücünü (potansiyelini) taşıyan her düşüncenin öncelikle serbestçe ifade edilebilmesini, örgütlenebilmesini ve herhangi bir temsil platformunda tüm benzerleriyle birlikte ve 'doğrudan demokrasi'ye yakın oranda bir temsil edilmesini anlıyorum. Demokrasinin temeli bana göre her türlü düşüncenin ifade ve kendini gerçekleştirme özgürlüğü ve katılımcılıktır. 'Demokratik seçim'den anladığım ise en doğrudan tanımıyla şudur: Temsili bir demokrasi modelinde temsil etmeye aday olanların, onların temsil edeceği kesimlerin oylarıyla belirlenmesi, herhangi bir müdahaleden bağımsız ve tam demokratik bir seçim sürecinin yaşanması, yani propaganda ve kamuoyunu etkilemede tam bir eşitliğin sağlanması, seçmenlerin de kendilerini temsil edeceği kişileri doğrudan ve özgürce seçebilmelerine olanak tanınması, bu bağlamda hiç bir düşüncenin seçimin tümü göz önüne alındığında temsilcisiz kalmaması bir seçimi 'demokratik' kılan unsurlardır. Başka bir deyişle benim anladığım anlamda 'demokratik' bir seçimde; yalnız, seçmenlerin tercihlerinin seçilenlere aynen (ya da yaklaşık) yansıması seçimin demokratik olmasını sağlamaz. Bir seçimin demokratik olabilmesi için bir adayların belirlenme sürecinin bir de seçim sürecinin (propaganda ve toplumu etkileme aşaması) olabildiğince eşit ve demokratik olması da gerekir. Dolayısıyla siyasi partiler de ön seçimle aday belirlemek, hele hele o partinin yandaşlarının, yani seçim olduğunda o partiye oy atanların istek ve arzuları hemen hemen hiç dikkate alınmaz. Çünkü bizim ülkemizde 'demokrasi' yalnızca 'biçim'dir. Kimse seçmene ve onun kararının doğruluğuna inanmaz. Oysa adayların belirlenmesi sürecinin 'demokratik' olması gerçekten önemlidir. Bu noktada da bence yalnız parti içi demokrasinin işlemesi, yani adayların ön seçim ya da üye yoklaması biçimiyle yapılması da yetmez. Herkesin aday olabilme özgürlüğünün ve olanağının (başvuru-adaylık harcı alma vb. koşullar adaylığı sınırlayıcı unsurlardır) olması yanında; aynı zamanda o partilere destek verenlerin de adaylar hakkında düşünce beyan etmeleri, dahası tercihlerinin oylarına yansıması önemlidir. Hal böyle olunca hem genel parti yandaşlarının eğilimlerini belirleyen anketler ve benzeri yoklamalar, hem de seçim sırasında adaylar üzerinde tercih kullanılması yöntemi pek benimsenmez. Oysa bunlar demokratik temsiliyetin en önemli unsurları arasındadır.
Bu haber 213 defa okunmuştur

:

:

:

: