KANATLI: “ŞEHİR HASTANELERİ KAMU SAĞLIĞINA ZARARLIDIR”

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs’ın kuzey kesimine şehir hastanesi yapılacağını açıklamasına tepki gösterdi.
Kanatlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) şehir hastaneleri konusundaki açıklamalarını referans göstererek “Şehir hastaneleri kamu sağlığına zararlıdır” ifadelerini kullandı.

Kanatlı, şehir hastanelerinin devlet hastanesi olmadığını, Türkiye’de yapılan şehir hastanelerinin, bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen Hazine arazileri üzerine özel şirketler tarafından yapıldığını kaydederek, bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın kiracı olduğunu, mülkün sahibi olan şirketlere Sağlık Bakanlığı’nın en az 25 yıl boyunca kira ve bina bakım parası ödediğini ifade etti.

Lefkoşa’da yapılacak şehir hastanesini TC’nin yapmayacağını, kendi sermayesi ile özel şirket tarafından yapılması için ihaleye çıkacağını savunan Kanatlı, Ercan’da olduğu gibi şehir hastanesi için arazinin özel şirkete bedelsiz verileceğini, yap-işlet-devret mantığı ile kamu-özel ortak girişiyle bir sermaye tarafından Lefkoşa şehir hastanesi yapılacağını belirtti.

“PARAN KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALMA DEVRİ BAŞLAYACAK”

Hastane yapımı için ne TC, ne de KKTC’deki hükümetin para ödemeyeceğini ama sonrasında oradan alınacak hizmetler için bütçe olanakları çerçevesinde hasta ve hizmet karşılığı ödeme yapılacağını ifade eden Kanatlı, bütçe imkân vermediği koşullarda her bir hastanın kendi tedavisi için gereken masrafları ödeyeceğini belirtti.

Bunun özel sağlık sigortası ile kamufle edilmesinin durumu değiştirmeyeceğini belirten Kanatlı, “paran kadar sağlık hizmeti alma” devrinin başlayacağını iddia etti.

Kanatlı, TTB’nin verdiği bilgilerde, şehir hastanelerinin yapıldığı yerlerde yatak kapasitesi artmadığına dikkat çekildiği, bunun nedenininse yüzde 70 doluluk garantisi ile ihaleye çıkılması yani mevcut hastanelerin kapatılması ve hastaların özele kanalize edilmesinin söz konusu olduğunu anlattı.

“NALBATOĞLU HASTANESİ KAPATILACAK”

“Ortada gene alım garantili bir proje bulunduğunu” belirten Kanatlı, “Yani Lefkoşa şehir hastanesi hayata geçtiğinde Burhan Nalbantoğlu hastanesi kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kanatlı açıklamasına şöyle devam etti:

“Gene Türkiye’deki örneklerden gördüğümüz, Lefkoşa şehir hastanesi için bir döner sermaye oluşturulacak, kira ve hizmetlerin karşılanması sağlanmaya çalışılacak. Eğer yetersiz olursa sağlık bakanlığının ayırması muhtemel diğer fonlar devreye girecek.

Ama burada öncelikli ödenecek olan özel şirketin giderleridir. Sağlık çalışanlarının nasıl ödeneceği kuşkuludur, çünkü Türkiye Sayıştay’ının döner sermayeler için hazırladığı rapor, Türkiye’de herhangi bir sermayenin dönmediğini ortaya koymaktadır. Benzerinin burada da olacağı düşünmek mümkündür.

Bu nedenle şehir hastanelerinin yapılması durumunda sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının nasıl ödeneceği ciddi tartışmalı konudur.

‘Lefkoşa Şehir Hastanesinin’ anlamı kamusal sağlığın özelleştirilmesi, sağlık alanın da cemaatlere ait bir yeşil sermaye peşkeş çekilmesidir.”

Kanatlı, YKP olarak, kamusal sağlığın özelleştirilmesine karşı tüm kesimleri “Hayır” demeye ve 7 Ocak’ta bu özelleştirmeyi gerçekleştirecek olanların seçileceği acentalara karşı sokakta mücadeleye çağırdıklarını vurguladı.
Bu haber 150 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER