Bu düzeni hala içinize sindirebiliyorsanız yapacak bir şey yok!

Adına siyaset de deseler bunca yaşanmışlığı bir kenara itip hiç bir şey yaşanmamış gibi davranmaya çalışanları ben bir türlü anlayamıyorum.
Adına siyaset de deseler bunca yaşanmışlığı bir kenara itip hiç bir şey yaşanmamış gibi davranmaya çalışanları ben bir türlü anlayamıyorum.
Belli ki çağa ayak uyduramamışım..
40 küsur yıldır bu ülkenin doğru yönetildiğini söylersem yalan söylemiş olurum.
40 küsur yıldır bu ülkenin kaynaklarının eşitlik ilkesine dayalı paylaşıldığını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 küsur yıldır bu ülkede tüm yurttaşların anayasa karşısında eşit tutulduğunu söylersem yalan söylemiş olurum.
40 küsur yıldır bu ülkede devlet işleyişinde hukukun üstünlüğü esas alındı dersem yalan söylemiş olurum.
40 küsur yıldır bu ülkede liyakata dayalı bir kamu düzeni kurulmuştur dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede siyasetin toplumsal çıkarlar üzerine kurgulandığını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede çağdaş bir eğitim sistemi kurulduğunu söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede insanların mağdur olmadığı, kaliteli hizmet aldığı bir sağlık sistemi kuruldu dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede çevrenin dağlar, ovalar, bayırlar ve ormanların devlet otoritesi gücünde korunduğunu söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede can güvenliğini esas alan insan odaklı yollar, sokaklar inşa edildi dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede yolsuzlukların üzerine gidildi dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede partizanlığa dayalı devlet yönetilmedi dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede sürdürülebilir bir turizm politikası oluşturuldu dersem yalan
söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede planlı programlı bir tarım politikası uygulandı dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede devletin bütün yurttaşlarını eşit tuttuğunu ve eşit muamele yaptığını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede siyasetçilerin verdikleri sözleri tuttuklarını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede kamu kaynaklarının doğru kullanıldığını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede iş başına gelen hükümetlerin önlerine toplumsal kalkınmayı hedef koyduklarını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede düzenin mağdurları olan halkın mevcut yapıyı değiştirmek için mücadele ettiğini söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede yönetenler tarafından halka hep doğrular söylendi dersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede siyasi makam tutan insanların yakın çevre ve ailelerine devlet olanakları dahilinde menfaat sağlamadıklarını söylersem yalan söylemiş olurum.
40 yıldır bu ülkede devletin gençlere sahip çıktığını söylersem yalan söylemiş olurum.
İşte tam da bu sebeplerden dolayıdır ki, ben bu ülkede hiç bir şey yaşanmamış gibi davranmak istemiyorum.
Zira çok şey yaşadık hepimiz.
Haksızlıklara uğradık.
Devletin tüm yurttaşlarını eşit tutmadığını gördük,
Yasaların kişilere göre uygulandığını ya da yok sayıldığını izledik.
Yolsuzlukların devlet eliyle kapatıldığına şahitlik ettik.
Peki bu düzeni kim yarattı?
Kim bu sistemsizliğe çanak tuttu?
Kim bu düzenden nemalandı?
Ve kimler hala bu düzenin sürdürülmesinde ısrarcıdır?
Bence bu soruların cevaplarını hepimiz biliyoruz..
Bu haber 165 defa okunmuştur

:

:

:

: